Visa utbildning.se som: Mobil

Riskanalys och riskvärdering

Lunds universitet
Kort om utbildningen
2 dagar
11 800 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Lund, Stockholm

Beskrivning av: Riskanalys och riskvärdering

Riskhanteringsprocessen bedrivs på olika sätt på olika nivåer i samhället och inom olika sektorer i industrin. Det övergripande målet för utbildningen är att ge kunskap om olika metoder och tekniker som tillämpas för att analysera olika typer av risker och även att informera om metodernas styrkor och svagheter. Vidare syftar utbildningen till att ge kunskaper om riskvärdering och beslutsfattande.

LÄRARE

Marcus Abrahamsson, avdelningschef och universitetslektor vid Avdelningen för Riskhantering och Samhällssäkerhet, Lunds tekniska högskola. Marcus är lärare och forskare inom området "Risk- och sårbarhetsanalyser i samhällets krishantering". Marcus arbetar med hur information från risk- och sårbarhetsanalyser kan användas vid förberedelsearbetet inför hantering av kriser och med utveckling av beslutsstöd med utgångspunkt i bl.a. scenarioanalys och multikriteria metodik. Han arbetar även med hur man kan hantera osäkerheter i kvantitativa riskanalyser och är verksam som konsult inom brand och riskområdet där han bl.a. utför riskanalyser. Han har undervisat på Brandingenjörsprogrammet och Civilingenjörsprogrammet i riskhantering sedan 1999 respektive 2001. Sedan 2007 har han undervisat i kursen i Riskanalys och riskvärdering även för olika myndigheter som t.ex. Transportstyrelsen (dåvarande Luftfartsstyrelsen), Kammarkollegiet, Vattenfall, Forsmark och Ringhals.

Henrik Hassel är universitetslektor vid samma avdelning. Han är även föreståndare för Civilingenjörsutbildningen i Riskhantering vid Lunds tekniska högskola. Han har omfattande erfarenhet från både forskning och utbildning inom riskhantering.

Kontakt

För frågor kring utbildningen kontakta Mirka Fahlander (tel. 046-222 0777) eller Anders Dackehed (tel. 046-222 0754) på Lund University Commissioned Education.

Även företagsinternt

Utbildningen kan även ges för enskild kommun, myndighet eller företag som en skräddarsydd utbildning med er organisations frågeställningar som grund. Den kan även utformas som en partnerutbildning för flera företag eller organisationer med gemensamma intresseområden.

För intresseanmälan och ytterligare information kontakta Mirka Fahlander, tel. 046-222 0777 eller Anders Dackehed på tel. 046-222 0754.

Pris

Utbildningen omfattar två heldagar, klockan 09.00 – 17.00. Utbildningen ges i Lund eller i Stockholm, beroende på deltagarna. Avgiften för utbildningen är 11 800 kr. Moms tillkommer. I avgiften som bekostas av din arbetsvgivare ingår litteratur och arbetsmaterial, diplom, fika och lunch.
Datum för nästa kurstillfälle fastställs senare. Det går bra att göra en intresseanmälan till Anders Dackehed, Tel. 046-222 07 54 eller e-post nedan.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till den som har intresse av att lära sig mer om hur kvantitativa metoder kan användas för att producera underlag för beslut rörande risker.

Innehåll

Den första utbildningsdagen är fokuserad på grunderna i den kvantitativa definitionen av risk och hur risk kan beräknas. Ett antal metoder som är användbara för riskanalys presenteras översiktligt. Två metoder, felträd och händelseträd, diskuteras mer detaljerat. Målet är att deltagarna själva ska kunna genomföra enklare beräkningar med hjälp av dessa två metoder. Dagen avslutas med att deltagarna får öva på att genomföra enkla analyser med felträd och händelseträd.

Den andra dagen inleds med en föreläsning om riskvärdering där olika sätt att mäta risk diskuteras. Därefter följer en föreläsning om riskanalys och kvalité som bland annat tar upp hur problem med olika typer av osäkerheter kan hanteras i riskanalyser. Den sista delen av den andra dagen är inriktad på beslutsfattande och hur värderingen av risk kan användas i en beslutssituation. Först diskuteras beslutsfattande utifrån ett allmänt perspektiv och sedan presenteras en metod för att genomföra analyser av investeringar i risproducerande åtgärder. Huvudproblemet som berörs under den avslutande delen av dagen handlar om hur risk kan "översättas" till monetära värden.

Övningsmomenten förutsätter att deltagarna är utrustade med miniräknare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Riskanalys och riskvärdering, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Lunds universitet

Lunds universitet

St Algatan 4
223 50 Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Riskanalys och riskvärdering!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören