Visa utbildning.se som: Mobil

Fysik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90) - Lärarlyftet

Lunds universitet
Kort om utbildningen
6 terminer
   
Distans

Kursbeskrivning

Denna kurs från Nationellt resurscentrum för fysik erbjuds dig som har en behörighetsgivande lärarexamen och undervisar i detta ämne i gymnasiet utan att vara ämnesbehörig.

MÅLGRUPP

Kursen vänder sig till dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig. Se mer information på Skolverkets hemsida.

Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

INNEHÅLL OCH UPPLÄGG

I kursen diskuteras teoretiska ramverk och modeller för lärande inom fysik. Diskussioner sker också kring skillnaden av hur ord och uttryck används i fysiken och i människors vardag samt vikten av att i undervisningen göra denna skillnad tydlig för eleverna. För att ytterligare arbeta med begreppsförståelse och visa fysikens relevans i vardagslivet kommer deltagarna bland annat arbeta med "kontextrika problem”. Detta ska uppmuntra till metakognition om fysikens roll i vardagslivet.

IKT integreras också i undervisningen för bland annat kommunikation och informationssökning och som verktyg för distansundervisning. Vidare behandlas också utmaningarna med att använda IKT i undervisningen.

Kursen ger exempel på hur man kan arbeta med miljöer utanför skolan, bl.a. genom studiebesök. Deltagarna får även under sin utbildning möjlighet att diskutera och reflektera över fysikens roll utifrån etiska, filosofiska och religiösa frågor.

Olika former för bedömning av elevredovisningar tas i beaktande genom deltagarens egna redovisningar i kursen. Detta ger deltagarna möjligheter att utveckla sin kompetens när det gäller både formativ och summativ bedömning samt stärka elevens delaktighet i sin kunskapsutveckling.

I den avslutande delen av kursen genomför deltagarna ett fördjupande projektarbete. I samband med projektarbetet diskuteras också olika former av bedömning av elevers kunskaper och betygssättning av olika moment mellan deltagarna i linje med det kollegiala lärandet i utbildning och yrkeslivet.

I varje moment av kursen ingår diskussioner om hur man möter elever och skapar relationer utifrån elevernas särskilda behov. Fokus på deltagaren som lärare ingår också löpande i kursen i form av diskussioner om rapportskrivning, skrivhandledning och källkritisk granskning av information och argument i källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, astronomi och naturvetenskap i stort.

Kursen består av 12 delkurser:

Delkurs 1. Kraft och rörelse (7,5 hp)

Delkurs 2. Elektricitet och magnetism (7,5 hp)

Delkurs 3. Vågor och svängningar (7,5 hp)

Delkurs 4. Modern fysik och fysikens världsbild (7,5 hp)

Delkurs 5. Astronomi och liv i universum (7,5 hp)

Delkurs 6. Fysik i natur och samhälle (7,5 hp)

Delkurs 7. Grundläggande kvantmekanik (7,5 hp)

Delkurs 8. Grundläggande statistisk mekanik och kvantstatistik (7,5 hp)

Delkurs 9. Atom och molekylfysik (7,5 hp)

Delkurs 10. Kärn- och partikelfysik (7,5 hp)

Delkurs 11. Fasta tillståndets fysik (7,5 hp)

Delkurs 12. Projektarbete i fysik och/eller fysikdidaktik (7,5 hp)

För mer information om delkursernas innehåll, se bifogad kursplan i höger kolumn.

UNDERVISNINGSFORM

Kursen ges på distans med några campusträffar på Lunds universitet (3 dagar per delkurs). Undervisningen omfattar föreläsningar, e-möten, övningar, seminarier, laborationer, undervisningsvideos och lista med välvalda korta och relevanta föreläsningar online. Deltagande på kursens träffar i Lund är obligatoriska då examinationen delvis sker under dessa.

LÄRANDEMÅL

Kursen avser att ge deltagarna grundläggande kunskaper inom fysikens huvudområden och i fysikdidaktik, för att i skolans verksamhet tillsammans med eleverna dels kunna diskutera fenomen i vår vardag och omgivning utifrån ett fysikperspektiv och dels kunna visa på hur kunskaper i fysik kan bidra till vår förståelse av viktiga samhällsfrågor. Kursen ger exempel på experiment, observationer, demonstrationer och övningar som kan användas i fysikundervisningen. Kursen är en behörighetsgivande kurs i fysik för lärare på gymnasiet. 

För mer information om lärandemål, se bifogad kursplan i höger kolumn.

KURSENS LÄRARE

Kursen leds av ett lärarlag från Nationellt resurscentrum för fysik (NRCF) i samarbete med lärarutbildningen vid Lunds universitet.

VALIDERING

Från och med VT 2015 har du som är antagen till Lärarlyftet möjlighet att tillgodoräkna dig högskolepoäng genom validering av kunskaper och färdigheter från tidigare studier och yrkesverksamhet. Med validering menas kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter/kompetens i förhållande till lärandemålen i den kurs som du är antagen till. Tillgodoräknandet avser hel kurs eller del av kurs. Detta innebär att om du i praktiken anser att du redan har kunskaper eller färdigheter som beskrivs i lärandemålen kan du be att få dem utvärderade – validerade. På så sätt kan du tillgodoräkna dig ett visst antal högskolepoäng inom kursen och därmed läser du enbart resterande delarna. Om du inte får dina kunskaper validerade får du läsa hela kursen.

Mer information om hur du går till väga för att ansöka om validering får du efter att du har blivit antagen på kursen.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen utan att vara ämnesbehörig. Se mer information på Skolverkets hemsida.

Huvudmannen ska godkänna deltagandet via särskild blankett som finns att ladda ner från Skolverkets hemsida.

Kontakt

Frågor om kursinnehåll:
Urban Eriksson, Nationellt resurscentrum för fysik
urban.eriksson[at]fysik.lu.se

Frågor om behörighet och urval:
UHR Antagningsservice
0771-550720

Frågor om regelverk, statsbidrag, lärarlegitimation:
Skolverkets upplysningstjänst
08-527 332 00
upplysningstjänsten[at]skolverket.se

Övriga frågor:
Lund University Commissioned Edcuation
lararlyftet[at]education.lu.se

Anmälan

Anmälan sker via antagning.se senast 15 april.

Vi tar även emot sena anmälningar.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Fysik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90) - Lärarlyftet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

Scheeletorget 1, Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Fysik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90) - Lärarlyftet!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Fysik för lärare på gymnasiet, 90hp (1-90) - Lärarlyftet från Lunds universitet, fyll i dina uppgifter:

Mer inom området