Visa utbildning.se som: Mobil

Affärsmannaskap för naturvetare

Lunds universitet
Kort om utbildningen
9 dagar
46 000 SEK exkl. moms
   
Lund, Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

 • Vill du komma vidare i karriären?
 • Vill du komplettera din naturvetarutbildning med ekonomi och affärsmannaskap?
 • Tycker du en MBA är intressant men alltför omfattande?

Om du svarar ”ja” på en eller flera av frågorna så kan en utbildning i Affärsmannskap vara något för dig!

Utbildningen i affärsmannaskap är speciellt framtagen för att komplettera de naturvetenskapliga/tekniska utbildningar där affärsmannaskap inte ingår. För naturvetare som arbetar i strategiska positioner i organisationer eller entreprenörer med en affärsidé inom naturvetenskapen är kompetens inom området en viktig pusselbit för att kunna utveckla sig själv såväl som organisationen. Utbildningen behandlar bland annat ekonomistyrning, marknadsstrategi, organisation och affärsidé´. Framtagandet av en egen affärsplan är ett centralt moment som löper som en röd tråd genom utbildningen.

Utbildningen har skräddarsytts för Naturvetarna men är relevant även för andra med teknisk/naturvetenskaplig bakgrund och ges nu för 7:e gången av Lunds Universitet. Utbildningen ger 7.5 högskolepoäng och har tidigare rönt stort intresse och fått goda recensioner.

Vill du veta mer så rekommenderar vi att du anmäler dig till ett av våra entimmes informationsseminarier för att få mer information:

Lund: 24/4, kl 16.00
Stockholm: 3/5, kl 17.30
Webinar: 8/5, kl 16.00

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till naturvetare och andra med minst tre års arbetserfarenhet och kandidatexamen. Utbildningen är användbar för dig som vill komma vidare i karriären eller redan har en strategisk roll där t ex affärsplaner, verksamhetsplaner eller projektplaner är centrala begrepp i ditt arbete.

Kontakt

Vill du veta mer om utbildningen - kontakta:

Camilla Björklund
Mobil: +46 703-258022
email: camilla.bjorklund (at) education.lu.se

Anmälan

Mer information om kursen och anmälan fås på Lunds Universitets portal för uppdragsutbildning - Googla på "Affärsmannaskap för naturvetare" och klicka dig vidare!

Pris

Avgift 39 000 SEK, exklusive moms för medlemmar i Naturvetarna och Sveriges Farmaceuter. Icke-medlemmar betalar 46 000 SEK, exklusive moms. Avgiften bekostas av din arbetsgivare och inkluderar kost under utbildningen men ej logi och litteraturkostnad.

Kursinnehåll

Programträff 1Strategiskt tänkande och affärsmässiga beslut
Tid & plats:  2,5 dagar, Lund, 5-7 september 2018

Vid den första programträffen introduceras programmet och det egna arbetet med affärsplanen. Huvuddelen av tiden arbetar vi med en företagssimulering varvat med kortare diskussioner om centrala begrepp och modeller. Decision Base är en helt manuell företagssimulering som i sin fysiska utformning stimulerar deltagarnas alla sinnen i arbetet med att utveckla marknader och vinna kunder, utveckla och tillverka produkter och inte minst med att planera företagets ekonomi och skapa lönsamhet! Spelet skapar en bra förståelse för vad det innebär att driva ett företag och belyser centrala frågeställningar. Erfarenheterna används sedan under återstoden av kursen för diskussion och reflektion. Detta har varit en av de mest uppskattade delarna av programmet.

Programträff 2Affärsidé, organisation och marknadsstrategi 
Tid & plats: två dagar, Stockholm, 4-5 oktober 2018

Programträff nummer två behandlar förutsättningarna för affärsmässiga beslut och agerande i företag:

 • konsekvenser av olika sätt att fördela makt, ansvar och arbets-uppgifter i organisationen diskuteras
 • begreppet affärsidé klargörs och tillämpas
 • marknadsstrategiska perspektiv och modeller presenteras och tillämpas Till denna programträff kopplas en gästföreläsare med erfarenhet av affärsutveckling i företag.

Programträff 3Ekonomisk analys och ekonomistyrning
Tid & plats: två dagar, Stockholm, 29-30 november 2018

Här arbetar vi med en fördjupad behandling av företagets ekonomistyrning:

 • ekonomisk planering på lång och kort sikt samt kopplingen mellan företagets strategiska och operativa målsättningar,
 • ekonomiskt ansvar och organisatoriska förutsättningar,
 • budgetens roll och funktion och hur man kan styra verksamheten med ekonomiska nyckeltal,
 • olika metoder för kostnadsfördelning, samt
 • hur man läser och tolkar ekonomiska rapporter som exempelvis resultat- och balansräkningar.

Programträff 4: Affärsplan och affärsplanering
Tid & plats: två dagar, Lund, 10-11 januari 2019

Under sista programträffen kommer deltagarna att få arbeta med sitt eget företags affärsplaner och utbyta erfarenheter av problem och möjligheter. Vi kommer även in på områden som:

 • affärsplaneringens behov av intern och extern information
 • organisatorisk förankring av affärsplanen och kommunikation av affärsplanens innehåll till medarbetare i företaget
 • kommunikation för acceptans och implementering av affärsplanen illustreras och tränas
 • programmet avslutas med ett s k Draknäste där deltagarna får testa sina affärsplaner på erfarna och kritiska granskare med stark förankring i entreprenörsskap och näringsliv.

Till denna programträff knyts gäster till Draknästet.

Kursledare

Programansvarig huvudlärare är Per Arvidson som sedan 25 år tillbaka är lärare och forskare vid Företagsekonomiska Institutionen, Lunds universitet. Under denna period har han varit programchef för ett antal externa utbildningsprogram och är författare till några av de mest använda läroböckerna i ledarskapsutveckling och verksamhetsstyrning. I utbildningen medverkar även spännande gästföreläsare som har kunskap inom både den naturvetenskapliga och affärsmässiga disciplinen.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Affärsmannaskap för naturvetare, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lunds universitet

Lunds universitet är ett av Europas ledande forskningsuniversitet, rankat som nummer ett i Sverige och bland de hundra bästa universiteten i världen. Det betyder att våra uppdragsutbildningar förmedlar kunskap som ligger i absolut framkant. Vi har lång erfarenhet av att...


Läs mer om Lunds universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lunds universitet

Scheeletorget 1, Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Affärsmannaskap för naturvetare!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 1 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Affärsmannaskap för naturvetare från Lunds universitet, fyll i dina uppgifter: