Visa utbildning.se som: Mobil

▶️ ISO 9001:2015 Internrevisor.

LRQA
Kort om utbildningen
2 dagar
2 388 - 10 560 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-03 08:00 - Göteborg
Distans, Göteborg, Rikstäckande, Stockholm
Svenska, Engelska
Öppen utbildning, Onlineutbildning, Företagsanpassad utbildning
Kommande starter
Distans
10 560 SEK
2022-02-03

Göteborg
10 560 SEK
2022-02-03

Stockholm
10 560 SEK
2022-04-21

Sverige
på begäran
LRQA Lloyd's Register logo

Kursbeskrivning

Världens mest populära LRQA-utbildning (Lloyd's Register) som varje år ges i dussintals länder till tusentals deltagare.

Internrevision är ett krav för alla ledningssystem och den här kursen ger en grund för alla typer av revisioner.

Det som skiljer LRQA-kursen från andra är:

- Tydligt och koncist material som ger deltagarna grundläggande kunskaper. Detta gör att tiden under kursen kan spenderas på praktiska aktiviteter och på att lära sig hur man gör en revision i stället för att läsa presentationer.

- Användning av accelererade inlärningsmetoder för att göra kursen rolig och effektiv snarare än “död genom Power-Point”.

- Tydligt och användbart material skrivet på ett enkelt språk.

- En fallstudie som ger deltagarna en realistisk och praktisk erfarenhet av revision.

Utbildning i form av en workshop baserad på riktlinjer för revision enligt ISO 19011:2018 och bästa praxis från LRQA (Lloyd's Register).

Målgrupp

 • Personer som vill skaffa sig kunskaper och färdigheter för att bli effektiva internrevisorer av ett kvalitetsledningssystem.
 • Revisorer som vill uppdatera sina kunskaper och färdigheter.
 • Revisorer som vill utvidga sin kompetens till att även omfatta revision av kvalitetsledningssystem.
 • Kvalitetsledningschefer som vill utveckla revisionskunskaper som de kan förmedla till andra i sin organisation.
 • Personer som är föremål för internrevision och certifiering
 • Leverantörsrevisorer som vill förbättra sina revisionsteknikerLRQA Lloyd's Register

Kursinnehåll

 • Den roll som ledningssystem och internrevisioner spelar för att hjälpa företag att hantera sina risker
 • Internrevisorns roller och ansvarsområden
 • Revisionsplanering genom utveckling av effektiva checklistor
 • Genomförande av en revision med hjälp av LRQA:s 6-stegsmetod
 • Insamling av objektiva bevis genom observationer, intervjuer och urval av dokument
 • Utvärdering av revisionsresultaten och fastställande av överensstämmelse, bristande överensstämmelse och effektivitet
 • Skrivning av exakta och koncisa rapporter
 • Korrigerande åtgärder och vem som är ansvarig för att de vidtas
 • Övervakning och kontroll av att de korrigerande åtgärder som vidtagits är effektiva

Video

Fortsatta studier

Relaterade utbildningar:

Grundläggande nivå

 • Introduktion till ISO 9001:2015 (utbildning rekommenderas före kursen för internrevisorer enligt ISO 9001)

Medelnivå:

 • Krav på och användning av ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
 • Internrevisor för det integrerade ledningssystemet

Avancerad nivå

 • Ledande ISO 9001-revisor (IRCA)

Upplägg

Utbildningen ges i form av en interaktiv workshop där alla deltagare deltar fullt ut:

 • 30-40 % av tiden - föreläsning
 • 50 % av tiden - individuella övningar, parövningar och gruppövningar (både stationära och online)
 • 10 % av tiden - diskussioner, frågor

Tid & plats

Varaktighet: 15 timmar

Den öppna utbildningen genomförs i bekväma lokaler över hela landet. Lunch och fikapauser erbjuds under kursen.

Onlineutbildningen tillhandahålls via de mest populära programmen som säkerställer kvaliteten och säkerheten i anslutningen

Erbjudande

Utbildningen ges i form:

 • Öppen utbildning i utbildningslokaler
 • Öppen onlineutbildning (live med utbildare)
 • Internutbildning (stationär eller online) enligt ett klassiskt eller modifierat program, t.ex. som:
  • o Utbildning för den högsta ledningen
  • o Utbildning för processledare
  • o Utbildning för hela anläggningen
  • o Utbildning för kvalitetsavdelning

Kursen ges på svenska eller engelska.

Vill du utbilda fler anställda? Kontakta oss och fråga om ett specialerbjudande på utbildning för grupper

Kursledare

Certifierad LRQA-utbildare (Lloyd's Register) med över 10-års erfarenhet av ledningssystem som revisor, utbildare och konsult

Examen, diplom m.m.

Varje deltagare får ett internationellt erkänt internrevisionscertifikat utfärdat av det ackrediterade certifieringsorganet LRQA (Lloyd's Register)

Certifikat

ISO 9001

ISO 9001 är ett internationellt kvalitetsledningssystem som visar att en organisation tar kvalitet och kundnöjdhet på största allvar. ISO 9001-standarden innefattar krav och riktlinjer för kvalitetsledningssystemet och hur det bidrar till organisationens förmåga att leverera enligt kundernas krav.

Läs mer om ISO 9001

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ▶️ ISO 9001:2015 Internrevisor., direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

LRQA


Från och med 2021 är LRQA ett oberoende globalt varumärke som är skilt från Lloyd’s Register, en organisation med över 250 års erfarenhet av kvalitet, kvalitetssäkring och efterlevnad.

Här hittar du våra öppna utbildningar med ledningssystem som centralt begrepp. Fokus ligger på att skapa en förståelse för hur ett effektivt ledningssystem kan utformas och appliceras i er verksamhet. Vi förstår era utmaningar och ser till att ni erhåller...


Läs mer om LRQA och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

LRQA


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera ▶️ ISO 9001:2015 Internrevisor.!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 7 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen ▶️ ISO 9001:2015 Internrevisor. från LRQA, fyll i dina uppgifter: