Visa utbildning.se som: Mobil

▶️ ISO 14001:2015 Internrevisor.

LRQA
Kort om utbildningen
2 dagar
2 388 - 12 360 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2022-02-08 09:00 - Distans
Distans, Göteborg, Rikstäckande, Stockholm
Svenska, Engelska
Öppen utbildning, Företagsanpassad utbildning, Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
12 360 SEK
2022-02-08

Göteborg
12 360 SEK
2022-02-24

Stockholm
12 360 SEK
2022-05-05

Sverige
på begäran
LRQA Lloyd's Register logo

Kursbeskrivning

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att granska ett miljöledningssystem baserat på specifika revisionskriterier (ISO 14001 eller dina egna interna ledningssystemdokument).

När det gäller revision kommer du att få en förståelse för internrevisorernas roll och ansvar, hur revisioner bidrar till ledningssystemet och hur man planerar, förbereder och rapporterar revisioner. Kursen definierar också vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta dem samt hur revisorns inblandning i processen ser ut. Tack vare fallstudier ger kursen möjlighet att genomföra revision av miljöledningssystem så att nyvunna kunskaper och färdigheter kan tillämpas i praktiken.

Utbildning i form av en workshop baserad på riktlinjer för revision enligt ISO 19011:2018 och bästa praxis från LRQA (Lloyd's Register).

Målgrupp

 • Kurs avsedd för personer som behöver kunskap och färdigheter för att tolka ISO 14001 i samband med en miljörevision.
 • Utbildning för personer som har liten eller ingen erfarenhet av att genomföra miljörevisioner.
 • Personer som ansvarar för att utveckla, införa och upprätthålla miljöledningssystemet (inom företaget) och genomföra revisioner av miljöledningssystemet (separat eller som en del av integrerade system).
 • Personer som ansvarar för företagets hållbarhetsaspekter

Kursinnehåll

 • Affärsmässiga fördelar med att införa ISO 14001
 • Syftet, målet och nyckelkraven för ISO 14001
 • ISO 14001 som en del av en hållbar företagsutveckling
 • Bidrag från interna revisioner av miljöledningssystemet till ledningssystemets effektivitet.
 • Roller och ansvarsområden för internrevisor av miljöledningssystem
 • Revisionsplanering genom utveckling av effektiva checklistor
 • Revision, dvs. kontroll av att organisationens nuvarande praxis överensstämmer med fastställda krav
 • Granskning av organisationens viktigaste miljöaspekter
 • Insamling av objektiva bevis genom observationer, intervjuer och urval av dokumentation
 • Korrekt och tillförlitlig presentation av revisionsresultaten
 • Korrigerande åtgärder och vem som är ansvarig för att de vidtas

Video

Fortsatta studier

Relaterade utbildningar:

Grundläggande nivå:

 • Introduktion till ISO 14001:2015 (utbildning rekommenderas före kursen för internrevisorer enligt ISO 14001)
 • Introduktion till ISO 9001:2015 

Medelnivå:

 • Internrevisor för ISO 9001:2015
 • Krav på och användning av ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
 • Internrevisor för det integrerade ledningssystemet

Avancerad nivå

 • Ledande ISO 14001-revisor (IRCA)

Upplägg

Utbildningen ges i form av en interaktiv workshop där alla deltagare deltar fullt ut:

 • 30-40 % av tiden - föreläsning
 • 50 % av tiden - individuella övningar, parövningar och gruppövningar (både stationära och online)
 • 10 % av tiden - diskussioner, frågor

Tid & plats

Varaktighet: 15 timmar

Den öppna utbildningen genomförs i bekväma lokaler över hela landet. Lunch och fikapauser erbjuds under kursen.

Onlineutbildningen tillhandahålls via de mest populära programmen som säkerställer kvaliteten och säkerheten i anslutningen

Erbjudande

Utbildningen ges i form:

 • Öppen utbildning i utbildningslokaler
 • Öppen onlineutbildning (live med utbildare)
 • Internutbildning (stationär eller online) enligt ett klassiskt eller modifierat program, t.ex. som:
  • o Utbildning för den högsta ledningen
  • o Utbildning för processledare
  • o Utbildning för hela anläggningen
  • o Utbildning för kvalitetsavdelning

Kursen ges på svenska eller engelska.

Vill du utbilda fler anställda? Kontakta oss och fråga om ett specialerbjudande på utbildning för grupper

Kursledare

Certifierad LRQA-utbildare (Lloyd's Register) med över 10-års erfarenhet av ledningssystem som revisor, utbildare och konsult

Examen, diplom m.m.

Varje deltagare får ett internationellt erkänt internrevisionscertifikat utfärdat av det ackrediterade certifieringsorganet LRQA (Lloyd's Register)

Certifikat

ISO 14000 och ISO 14001

ISO 14000 och ISO 14001

Ett miljöledningssystem enligt ISO 14000 omfattar organisering, uppföljning, utvärdering och redovisning av organisationens miljöarbete. ISO 14001 är en ledningssystemstandard för miljö och den mest använda miljöstandarden i världen. 

Läs mer om ISO 14000 och ISO 14001

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ▶️ ISO 14001:2015 Internrevisor., direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

LRQA


Från och med 2021 är LRQA ett oberoende globalt varumärke som är skilt från Lloyd’s Register, en organisation med över 250 års erfarenhet av kvalitet, kvalitetssäkring och efterlevnad.

Här hittar du våra öppna utbildningar med ledningssystem som centralt begrepp. Fokus ligger på att skapa en förståelse för hur ett effektivt ledningssystem kan utformas och appliceras i er verksamhet. Vi förstår era utmaningar och ser till att ni erhåller...


Läs mer om LRQA och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

LRQA


 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera ▶️ ISO 14001:2015 Internrevisor.!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 7 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen ▶️ ISO 14001:2015 Internrevisor. från LRQA, fyll i dina uppgifter: