Inga recensioner än

Internrevisor - ISO 45001:2018

LRQA, i Göteborg (+3 orter)
Längd
2 dagar
Pris
11 160 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
på begäran (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska ( + more )
Längd
2 dagar
Pris
11 160 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
på begäran (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Språk
Svenska ( + more )
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

LRQA Lloyd's Register logo

Kursen ger kunskaper och färdigheter för att granska ett ledningssystemet för hälsa och säkerhet baserat på specifika revisionskriterier (ISO 45001 eller dina egna interna ledningssystemdokument).

När det gäller revision kommer du att få en förståelse för internrevisorernas roll och ansvar, hur revisioner bidrar till ledningssystemet och hur man planerar, förbereder och rapporterar revisioner. Kursen definierar också vad korrigerande åtgärder är och vem som är ansvarig för att vidta dem samt hur revisorns inblandning i processen ser ut. Tack vare fallstudier ger kursen möjlighet att genomföra revision av ledningssystemet för hälsa och säkerhet så att nyvunna kunskaper och färdigheter kan tillämpas i praktiken.

Utbildning i form av en workshop baserad på riktlinjer för revision enligt ISO 19011:2018 och bästa praxis från LRQA (Lloyd's Register).

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

på begäran

 • Företagsanpassad utbildning
 • Sverige
 • Svenska

på begäran

 • Företagsanpassad utbildning
 • Distans
 • Svenska

Målgrupp

 • Personer som vill skaffa sig kunskaper och färdigheter för att bli effektiva internrevisorer av ett kvalitetsledningssystem.
 • Revisorer som vill uppdatera sina kunskaper och färdigheter.
 • Revisorer som vill utvidga sin kompetens till att även omfatta revision av kvalitetsledningssystem.
 • Kvalitetsledningschefer som vill utveckla revisionskunskaper som de kan förmedla till andra i sin organisation.
 • Personer som är föremål för internrevision och certifiering
 • Leverantörsrevisorer som vill förbättra sina revisionsteknikerLRQA Lloyd's RegisterVarje deltagare får ett internationellt erkänt internrevisionscertifikat utfärdat av det ackrediterade certifieringsorganet LRQA (Lloyd's Register)

Kursinnehåll

 • Den roll som ledningssystem och internrevisioner spelar för att hjälpa företag att hantera sina risker
 • Internrevisorns roller och ansvarsområden
 • Revisionsplanering genom utveckling av effektiva checklistor
 • Genomförande av en revision med hjälp av LRQA:s 6-stegsmetod
 • Insamling av objektiva bevis genom observationer, intervjuer och urval av dokument
 • Utvärdering av revisionsresultaten och fastställande av överensstämmelse, bristande överensstämmelse och effektivitet
 • Skrivning av exakta och koncisa rapporter
 • Korrigerande åtgärder och vem som är ansvarig för att de vidtas

Övervakning och kontroll av att de korrigerande åtgärder som vidtagits är effektiva

Video

Fortsatta studier

Relaterade utbildningar:

Grundläggande nivå

Introduktion till ISO 45001:2018 (utbildning rekommenderas före kursen för internrevisorer enligt ISO 9001)

Medelnivå:

 • Internrevisor för ISO 9001:2015
 • Krav på och användning av ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö, hälsa och säkerhet enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001
 • Internrevisor för det integrerade ledningssystemet

Avancerad nivå

Ledande ISO 45001-revisor (IRCA)

Upplägg

Utbildningen ges i form av en interaktiv workshop där alla deltagare deltar fullt ut:

 • 30-40 % av tiden - föreläsning
 • 50 % av tiden - individuella övningar, parövningar och gruppövningar (både stationära och online)
 • 10 % av tiden - diskussioner, frågor

Tid & plats

Varaktighet: 15 timmar

Den öppna utbildningen genomförs i bekväma lokaler över hela landet. Lunch och fikapauser erbjuds under kursen.

Onlineutbildningen tillhandahålls via de mest populära programmen som säkerställer kvaliteten och säkerheten i anslutningen

Erbjudande

Utbildningen ges i form:

 • Öppen utbildning i utbildningslokaler
 • Öppen onlineutbildning (live med utbildare)
 • Internutbildning (stationär eller online) enligt ett klassiskt eller modifierat program, t.ex. som:
  • o Utbildning för den högsta ledningen
  • o Utbildning för processledare
  • o Utbildning för hela anläggningen
  • o Utbildning för kvalitetsavdelning

Kursen ges på svenska eller engelska.

Vill du utbilda fler anställda? Kontakta oss och fråga om ett specialerbjudande på utbildning för grupper

Kursledare

Certifierad LRQA-utbildare (Lloyd's Register) med över 10-års erfarenhet av ledningssystem som revisor, utbildare och konsult

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Internrevisor - ISO 45001:2018 , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!


Från och med 2021 är LRQA ett oberoende globalt varumärke som är skilt från Lloyd’s Register, en organisation med över 250 års erfarenhet av kvalitet, kvalitetssäkring och efterlevnad.

Här hittar du våra öppna utbildningar med ledningssystem som centralt begrepp. Fokus ligger på att skapa en förståelse för hur ett effektivt ledningssystem kan utformas och appliceras i er verksamhet. Vi förstår era utmaningar och ser till att ni erhåller...

Läs mer om LRQA och visa alla utbildningar.

Highlights