Inga recensioner än

Matematikinlärning för förskollärare i förskoleklass, 15 hp

Längd
2 terminer
Pris
0 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
2 terminer
Pris
0 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

En utbildning för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. I utbildningen behandlas bland annat planering, genomförande och utvärdering av matematikundervisning i de tidiga skolåren, samt matematikundervisning i relation till elevers skilda förutsättningar. Genom denna utbildning stärker du som förskollärare din kompetens inom matematikinlärning. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Kursen finansieras av Skolverket. Huvudmannen ger förutsättningar för deltagaren att medverka.
Det finns möjlighet att söka statsbidrag för denna utbildningsinsats, och därigenom få bidrag för ersättning till deltagarens lön under studietiden.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Höst 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Distans

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklassen och som har en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet.

Du som deltar i denna kurs erbjuds möjlighet till validering för tillgodoräknande. Valideringen innebär en kartläggning och bedömning av dina kunskaper och färdigheter i förhållande till lärandemålen i kursen.

Kursinnehåll

Ett genomgående tema i kursen är elevers möten med matematik. I detta omfattas teorier om elevers begreppsutveckling inom exempelvis taluppfattning och tals användning och geometri och hur elevers lärande tar sig uttryck i samspel med omgivningen. Annat centralt innehåll som behandlas under kursen är till exempel algebra, sannolikhet och statistik, samband och förändring samt problemlösning.

Upplägg

Utbildningen går på kvartsfart under två terminer, och den ges helt på distans. I utbildningen ingår föreläsningar, seminarier och workshops (i digitala former) samt självstudier, både enskilt och i grupp. Utbildningen examineras genom muntlig redovisning, skriftlig redovisning och skriftlig hemtentamen.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Matematikinlärning för förskollärare i förskoleklass, 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Linköpings universitet
Studenthuset, plan 7, Campus Valla
581 83

LiU – ett lärosäte för världsledande forskning

Linköpings universitet (LiU) bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning och utbildning av hög kvalitet. Genom uppdragsutbildning, som vilar på vetenskaplig grund, bidrar LiU till människors möjligheter till livslångt lärande och kompetensutveckling. Du som väljer att gå våra uppdragsutbildningar får tillgång till den...

Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar.

Highlights