Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass, 15 hp

Linköpings universitet
Kort om utbildningen
7 tillfällen
0 SEK exkl. moms
Distans

Kursbeskrivning

En utbildning för dig som är förskollärare och arbetar i förskoleklass. I utbildningen behandlas bland annat hur man som lärare kan stimulera och utveckla barns tidiga läsande och skrivande och lämpliga pedagogiska insatser vid läs- och skrivsvårigheter.

Genom denna utbildning stärker du som förskollärare din kompetens inom läs- och skrivinlärning. Utbildningen ges på uppdrag av Skolverket.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är anställd för undervisning i förskoleklassen och som har en förskollärarexamen enligt bilaga 2 till högskoleförordningen (1993:100), eller äldre motsvarighet.

Kom ihåg att din arbetsgivare ska godkänna ditt deltagande och skriva under blanketten huvudmannens godkännande. Mer information på kursens webbsida.

Kursinnehåll

Utbildningen är indelad i tre delmoment

Det första delmomentet behandlar förutsättningar för den tidiga språk-, läs- och skrivutvecklingen. Här studeras skillnader mellan talat och skrivet språk samt faktorer som påverkar elevers språkliga utveckling. Dessutom kopplas begreppet språklig medvetenhet till det tidiga läs- och skrivlärandet.

Det andra delmomentet behandlar elevers läs- och skrivutveckling. Inom delområdet studeras teorier om läs- och skrivmodeller. Här studeras också kartläggning och bedömning av elevers läs- och skrivfärdigheter. Dessutom ingår att planera och motivera undervisning som stimulerar och utvecklar barns tidiga läsande och skrivande.

Det tredje och sista delmomentet behandlar läs- och skrivsvårigheter. Här studeras tecken på läs- och skrivsvårigheter och lämpliga pedagogiska insatser för dessa.

Upplägg

Kursen går på halvfart under en termin, och den ges helt på distans. I kursen ingår föreläsningar, seminarier och workshops (i digitala former) samt självstudier, både enskilt och i grupp. Totalt 7 träffar.

Tid & plats

2022

  • vecka 4, fredag
  • vecka 7, onsdag
  • vecka 9, onsdag
  • vecka 12, onsdag (drop-in tillfälle)
  • vecka 14, onsdag
  • vecka 16, torsdag
  • vecka 20, onsdag

Examen, diplom m.m.

Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen, en redovisning av ett projektarbete, och en skriftlig redovisning. Examinationerna är individuella.

15 hp.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass, 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Linköpings universitet

LiU – ett lärosäte för världsledande forskning

Linköpings universitet (LiU) bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning och utbildning av hög kvalitet. Genom uppdragsutbildning, som vilar på vetenskaplig grund, bidrar LiU till människors möjligheter till livslångt lärande och kompetensutveckling. Du som väljer att gå våra uppdragsutbildningar får tillgång till den...


Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Linköpings universitet

Studenthuset, plan 7, Campus Valla
581 83

Tel: 013-28 13 03

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass, 15 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 5 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Läs- och skrivinlärning för förskollärare i förskoleklass, 15 hp från Linköpings universitet, fyll i dina uppgifter:

Mer inom området