Inga recensioner än

Fortbildning för rektorer: Att leda vuxenutbildning, 7.5 hp

Linköpings universitet, i Linköping
Längd
6 tillfällen
Pris
0 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
6 tillfällen
Pris
0 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Höst 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Är du rektor i kommunal vuxenutbildning och har gått Rektorsprogrammet? Den här utbildningen är för dig som vill fördjupa dig i vuxenutbildningens framväxt, organisation, uppdrag och mål, med fokus på dess ledning. I utbildningen diskuteras den pedagogiska dimensionen av rektorsrollen idag och utbildningsformens komplexitet. Detta innefattar både en inriktning på skolutveckling i pedagogisk verksamhet för vuxna och en kritisk diskussion kring vuxenutbildningens verksamhet.

Hos oss på LiU finns en av världens största vuxenpedagogiska forskningsmiljöer och utbildningen ger dig möjlighet att både ta del av den aktuella forskningen och koppla den praktiskt till din verksamhet. Genom utbildningen får du både kompetensutveckling och tillgång till ett nätverk med andra rektorer med liknande erfarenheter och utmaningar.

Utbildningen ingår i Skolverkets satsning ”Fortbildning för rektorer”.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Höst 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Linköping

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till dig som är rektor eller motsvarande i kommunal vuxenutbildning. Du ska ha genomgått den statliga befattningsutbildningen, Rektorsprogrammet, eller en tidigare statlig rektorsutbildning. Du ska efter genomgången befattningsutbildning också ha arbetat ett år som rektor.

Kursinnehåll

Utbildningens innehåll har tre huvudteman:

  1. Pedagogiskt ledarskap i vuxenutbildning
  2. Organisering av vuxenutbildning
  3. Utveckling av vuxenpedagogisk verksamhet

Utifrån ovanstående teman kommer följande innehåll att behandlas i utbildningen för att förse deltagaren med relevanta kunskaper för att leda vuxenutbildning:

  • Kommunal vuxenutbildning i historiskt och samhälleligt perspektiv
  • Vuxenutbildningens komplexa organisation
  • Utveckling av verksamheten med utgångspunkt i läroplanen för vuxenutbildning och skollagen
  • Att utveckla och leda pedagogisk verksamhet för vuxna
  • Målgruppen, elever och personal

Upplägg

Undervisningen består av föreläsningar, litteraturstudier, seminarier, grupparbeten och digital kommunikation. Utbildningen är indelad i tre internat om två dagar, som hålls på plats i Linköping. Mellan internaten hålls två nätbaserade heldagsträffar. Mellan träffarna arbetar du som deltagare med uppgifter där kursinnehåll inklusive litteratur knyts till den egna vuxenutbildningspraktiken.

Examinationen består av en skriftlig examinationsuppgiften där du ska arbeta med att utveckla den egna verksamheten utifrån såväl beprövad erfarenhet som vetenskaplig grund, genom att kombinera teori från kursen med praktiskt arbete i den egna verksamheten mellan träffarna.

Tid & plats

Kontakta oss för information om kursdatum

Examen, diplom m.m.

Utbildningen utgör 7.5 högskolepoäng

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Fortbildning för rektorer: Att leda vuxenutbildning, 7.5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Linköpings universitet
Studenthuset, plan 7, Campus Valla
581 83

LiU – ett lärosäte för världsledande forskning

Linköpings universitet (LiU) bedriver världsledande, gränsöverskridande forskning och utbildning av hög kvalitet. Genom uppdragsutbildning, som vilar på vetenskaplig grund, bidrar LiU till människors möjligheter till livslångt lärande och kompetensutveckling. Du som väljer att gå våra uppdragsutbildningar får tillgång till den...

Läs mer om Linköpings universitet och visa alla utbildningar.

Highlights