Inga recensioner än

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare (kort utbildning)

Lernia, i Malmö
Längd
8 veckor
Längd
8 veckor
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare (kort utbildning)

Söker du fördjupade kunskaper om agila principer som SCRUM och DevOps? Vill du veta mer om Continuous Integration (CI) och Continuous Deployment (CD)? Nyfiken på hur nyckelbegrepp och principer tillämpas praktiskt? Då är detta en Yh-utbildning för dig!

Om utbildningen

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare Malmö är en distansutbildning. Det innebär att du kan studera var och när du vill, förutsatt att du kan medverka på plats vid de utbildningsdagar som ges i Malmö.

Eftersom utbildningen primärt vänder sig till redan yrkesverksamma som behöver uppgradera sin kompetens kommer upplägget av utbildningen att vara flexibelt Upplägget bygger på en kombination av bunden undervisning med 3-4 tillfällen där varje tillfälle är 1-2 dagar, samt ett antal utbildningstillfällen på distans.

Samtliga lektioner är lärarledda och vid de tillfällen utbildningen sker på distans läggs inspelningen tillsammans med allt material, uppgifter, övningar i Lernias lärportal så att alla studerande har tillgång till materialet när som helst. Flera av lektionerna kommer förläggas till senare delen av dagen, alternativt kväll.

Den traditionella mjukvaruutvecklingen har varit fokuserad kring programkoden. Men företagen börjar nu i allt större utsträckning tillämpa agila principer, som SCRUM. Agila metoder och DevOps har blivit den vedertagna standarden vilket självklart ställer nya krav på programvaruutvecklingen.

DevOps fungerar som en brygga mellan utvecklingsfunktioner (Development) och driftsfunktioner (Operations) och är alltså ett sätt att effektivisera övergången och minska tiden mellan utveckling och drift.

För att företagen ska kunna åta sig de uppdrag som finns måste fler yrkesverksamma skaffa sig rätt kompetens. Idag kan man se en lucka mellan utvecklarnas kompetens och den växande efterfrågan på agila arbetsmetoder.

Efter utbildningen

Efter utbildningen kan du förklara de ekonomiska fördelarna med DevOps och Continuous Delivery. Du kan också utvärdera och upphandla DevOps-verktyg. Du kan på egen hand ta initiativ till och vara med och utforma ett agilt arbetssätt enligt principerna i utbildningen. Du har också lärt dig att känna igen viktiga framgångsfaktorer och vanliga fallgropar vid införandet av DevOps.

Målgrupp

  1. Ladda upp dina betygsdokument från gymnasieskolan eller kommunal vuxenutbildning och/eller betyg från folkhögskola och/eller utländskt betyg motsvarande svensk gymnasieexamen. Samtliga betyg ska vara en kopia av originalet och en skärmdump/kopia från antagning.se räknas INTE. Du behöver och bör bara skicka in det som efterfrågas. Tänk på att namn och personnummer syns.
  2. Du ska ha minst 3 års dokumenterad yrkeserfarenhet inom området - du ska som huvudsaklig sysselsättning ha arbetat med programmering

    Ladda upp arbetslivsintyg som styrker din yrkeserfarenhet: minst 3 års arbetslivserfarenhet. Ditt intyg ska vara skrivet av arbetsgivaren och uppdaterat inom närtid för att styrka att du uppnår efterfrågad tidsperiod på arbetslivserfarenhet. OBS Endast CV godkänns ej.

Urvalsgrunder

Om det är fler behöriga sökande än platser så används nedan urvalsgrunder gällande yrkeserfarenhet:

<1år = 1 poäng

2–4 år = 2 poäng

>5 år = 3 poäng

Kursinnehåll

Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare, 40 p

Utbildningen ger dig specialkunskaper om hur man arbetar med agila principer såsom SCRUM och DevOps. Du får fördjupade kunskaper om Continuous Integration (CI) och Continuous Deployment (CD). Du lär dig också vad som var skälet till att DevOps växte fram och hur nyckelbegrepp och principer inom DevOps tillämpas i praktiken.

Projektmodeller


- Projektfaser
- Kompetenser och projektroller - gruppdynamik och konflikthantering
- Arbeta agilt
- Feedback och problemlösning i grupp

- DevOps ledarskap

- Continuous Delivery

- Continuous Improvment

- Arkitektur & design

- Säkerhet, risk & Compliance

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Agila arbetsmetoder & DevOps för utvecklare (kort utbildning), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Lernia
Instrumentvägen 31
126 53 Stockholm Örnsberg


Vidareutbilda dig och personalen med Lernias företagsutbildningar. Tack vare vår spetskompetens inom industri, tillverkning, lager och logistik kan vi hjälpa dig med allt från dagskurser till valideringar. Boka en kurs direkt eller kontakta oss om du söker en utbildning anpassad...

Läs mer om Lernia och visa alla utbildningar.

Highlights