Visa utbildning.se som: Mobil

Missa inte Upskill & Reskill den 25 januari 2023 – ett digitalt och kostnadsfritt event! Anmäl dig idag 

Android Application Development & Programming Training

Learning Tree International AB
Kort om utbildningen
4 dagar
27 950 SEK exkl. moms
Distans, New York, Stockholm, Washington

Beskrivning av: Android Application Development & Programming Training

Öka genomslaget för dina mobilappar genom den här kursen i utveckling och programmering för Android. Android-plattformen erbjuder kompatibilitet med ett brett utbud av produkter som ger tillgång till den globala mobilmarknaden. Med rätt kunskaper kan ni revolutionera er verksamhet genom att leverera robusta affärsapplikationer för Android-enheter och integrera dem med affärssystem.

This product offers access an eLearning version of the instructor-led course written and narrated by the course author. Excercises and labs have been embeded into the course for ease of use. Enrolling in this bundle also grants you access to any of our multi-day Android Application Development & Programming (2771) course events.

Once payment is received, you will receive details for your Unlimited Access Training Bundle via email. At that time, you may call or email our customer service team for assistance in enrolling in the event date of your choice.

Android Application Development & Programming Training Delivery Methods

 • Choose from blended on-demand and instructor-led learning options
 • After-course instructor coaching benefit
 • Learning Tree end-of-course exam included
 • After-course computing sandbox included

Android Application Development & Programming Training Course Benefits

 • Leverera och integrera mobila företagsapplikationer
 • Skapa intuitiv, pålitlig mjukvara med aktiviteter, tjänster & Intents
 • Designa UI som fungerar sömlöst med telefoner och surfplattor
 • Dela data med system och applikationer med hjälp av providers
 • Integrera applikationer med företagswebbtjänster och lägesbaserade tjänster

Android Application Lärarledd Utbildningsplan

Introduktion till Android-plattformen

 • Etablera utvecklingsmiljön
 • Analysera komponenter i arkitekturen

Utnyttja grunderna i applikationerna

Bygga mobilapplikationer

 • Skapa aktiviteter för att bearbeta användarinput
 • Implementera vyer för att bygga användargränssnittet
 • Paketera applikationer inför driftsättningen
 • Utveckla enhetstester

Stödja ett asynkront beteende

 • Utföra bakgrundsuppgifter med tjänster
 • Kommunicera med Intents

Skapa användargränssnitt

Välja visuella komponenter

 • Bygga layouten
 • Ansluta en vy till en aktivitet
 • Positionera formulärelement

Arbeta med resursförklaringar

 • Ange komponentdefinitioner och layouter
 • Hantera flerskärmslösningar
 • Lokalisera applikationer

Bearbeta användarinput

Kommunicera med användaren

 • Skapa och demonstrera Toast
 • Generera meddelanden i statusfältet
 • Ta in bekräftelser med dialoger

Interagera med användargränssnittet

 • Svara på användarinput-händelser
 • Lansera aktiviteter med Intents
 • Skriva händelsehanteringar till Java
 • Skapa kontext- och alternativmenyer

Hantera aktiviteternas livscykel

 • Integrera med Androidsystemet
 • Hålla fast vid data som svar på meddelanden

Behålla applikationsdata

Välja lagringsalternativ

 • Kontrastera interna och externa lagringsplatser
 • Spara applikationskonfigurationen med SharedPreferences

Ställa in SQLite-databasen

 • Göra förfrågningar för att lokalisera information
 • Specificera kolumnalias med projektioner

Konsumera och skapa innehållsleverantörer

 • Få åtkomst till delade dataresurser
 • Kontakta innehållsleverantörer med URIs

Behålla responsiva applikationer

Undvika fel av typen applikationen svarar inte (ANR)

 • Lossa användargränssnitt-tråden
 • Designa för ett asynkront utförande

Bygga bakgrundstjänster

 • Lansera IntentServices
 • Presentera tjänster i manifestet

Utbyta data över Internet

Interagera med server-side-applikationer

 • Synkronisera Androidenheter med servrar
 • Kommunicera via HTTP-klienter

Utveckla klienter för web services

 • Ansluta till RESTful-tjänster
 • Skapa och analysera JSON

Förbättra användarupplevelsen

Börja använda Action Bar

 • Redigera objekt med dra och släpp
 • Stödja orientering och skärmupplösning med resurser
 • Kombinera fragment till ett användargränssnitt med flera fält

Utnyttja geolokaliserings- och kartläggningsfunktioner

 • Kartlägga placeringar på Google-kartor
 • Fastställa placering genom GPS, Cell-ID och WiFi

Utbildningsplan On-Demand

Introducing the Android Platform

 • Establishing the development environment
 • Analysing components of the architecture

Leveraging Application Fundamentals

Building mobile applications

 • Creating activities to process user input
 • Implementing views to build the User Interface (UI)
 • Packaging applications for deployment
 • Developing unit tests

Supporting asynchronous behaviour

 • Performing background tasks with services
 • Communicating with intents

Creating User Interfaces

Selecting visual components

 • Building the layout
 • Connecting a view to an activity
 • Positioning form elements

Working with resource declarations

 • Declaring component definitions and layouts
 • Handling multiple screen resolutions
 • Localising applications

Processing User Input

Communicating with the user

 • Creating and displaying Toast
 • Generating status bar notifications
 • Logging key application events

Interacting with the UI

 • Responding to user input events
 • Launching activities with intents
 • Writing Java event handlers
 • Generating context and option menus

Managing the activity life cycle

 • Integrating with the Android system
 • Persisting data in response to notifications

Persisting Application Data

Selecting storage options

 • Contrasting internal and external storage locations
 • Saving application configuration with SharedPreferences

Manipulating the SQLite database

 • Executing queries to locate information
 • Specifying column selections with projections

Consuming and creating content providers

 • Accessing shared data resources
 • Addressing content providers with URIs

Maintaining System Responsiveness

Avoiding Application Not Responding (ANR) errors

 • Unloading the UI thread
 • Designing for asynchronous execution

Building background services

 • Launching IntentServices
 • Declaring services in the manifest

Exchanging Data over the Internet

Interacting with server-side applications

 • Synchronising Android devices with servers
 • Communicating via HTTP clients

Developing clients for web services

 • Connecting to RESTful services
 • Creating and parsing JSON

Enhancing the User Experience

Incorporating the Action Bar

 • Manipulating objects with drag and drop
 • Supporting orientation and multiple screen resolutions with resources
 • Combining fragments into a multi-pane UI

Leveraging geolocation and mapping capabilities

 • Plotting positions on Google Maps
 • Establishing location through GPS, Cell-ID and WiFi

Utbildningsplan On-Demand

Introducing the Android Platform

 • Establishing the development environment
 • Analysing components of the architecture

Leveraging Application Fundamentals

Building mobile applications

 • Creating activities to process user input
 • Implementing views to build the User Interface (UI)
 • Packaging applications for deployment
 • Developing unit tests

Supporting asynchronous behaviour

 • Performing background tasks with services
 • Communicating with intents

Creating User Interfaces

Selecting visual components

 • Building the layout
 • Connecting a view to an activity
 • Positioning form elements

Working with resource declarations

 • Declaring component definitions and layouts
 • Handling multiple screen resolutions
 • Localising applications

Processing User Input

Communicating with the user

 • Creating and displaying Toast
 • Generating status bar notifications
 • Logging key application events

Interacting with the UI

 • Responding to user input events
 • Launching activities with intents
 • Writing Java event handlers
 • Generating context and option menus

Managing the activity life cycle

 • Integrating with the Android system
 • Persisting data in response to notifications

Persisting Application Data

Selecting storage options

 • Contrasting internal and external storage locations
 • Saving application configuration with SharedPreferences

Manipulating the SQLite database

 • Executing queries to locate information
 • Specifying column selections with projections

Consuming and creating content providers

 • Accessing shared data resources
 • Addressing content providers with URIs

Maintaining System Responsiveness

Avoiding Application Not Responding (ANR) errors

 • Unloading the UI thread
 • Designing for asynchronous execution

Building background services

 • Launching IntentServices
 • Declaring services in the manifest

Exchanging Data over the Internet

Interacting with server-side applications

 • Synchronising Android devices with servers
 • Communicating via HTTP clients

Developing clients for web services

 • Connecting to RESTful services
 • Creating and parsing JSON

Enhancing the User Experience

Incorporating the Action Bar

 • Manipulating objects with drag and drop
 • Supporting orientation and multiple screen resolutions with resources
 • Combining fragments into a multi-pane UI

Leveraging geolocation and mapping capabilities

 • Plotting positions on Google Maps
 • Establishing location through GPS, Cell-ID and WiFi

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Android Application Development & Programming Training, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Learning Tree International AB

Learning Tree International

Learning Tree är ett internationellt utbildningsföretag med över 40 års erfarenhet av att leverera utbildning till yrkesverksamma IT-proffs, projektledare, verksamhetsutvecklare och chefer. Vi erbjuder allt från enstaka kurser till globala utbildningsprogram, och vi hjälper våra kunder att införa hållbara processer som fungerar idag och förbereder...


Läs mer om Learning Tree International AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter till Learning Tree International AB

Learning Tree International AB

Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Android Application Development & Programming Training!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 1063 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Android Application Development & Programming Training från Learning Tree International AB, fyll i dina uppgifter: