Visa utbildning.se som: Mobil

LEDAR-LABBET organisationsanpassad

Leadership Learning Lab
Kort om utbildningen
2,5 dagar
Nästa tillfälle: Enligt överenskommelse. - Sverige
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande

Kursbeskrivning

Det har blivit onödigt svårt att vara chef. Omvälvande förändringar har radikalt ändrat förutsättningarna i våra verksamheter. Men våra principer för att leda och organisera är i princip samma som för 100 år sedan.

Människan har kommit allt mer i kläm. Värdeskapandet uteblir. Resultaten är dystra, vare sig vi mäter i termer av produktivitet, effektivitet, innovationsförmåga, kundnöjdhet, kundlojalitet eller medarbetarengagemang.

Vi står vid vägs ände. Traditionellt ledarskap ställer orimliga förväntningar på ledare samtidigt som medarbetare berövas möjligheten att växa och vara genuint engagerade. Antingen går vi kollektivt sönder eller så återuppfinner vi idén om ledarskapet.

Hur vill du leda istället? Vad är möjligt? Vilka exempel finns? Vad säger forskningen?

De här frågorna är utgångspunkten för detta ledarlabb.

Vad blir resultatet?

Vårt löfte är att deltagarna kommer ha hittat en lösning på sin främsta ledarutmaning. I en kontext av organisationens formulerade utmaningar.

Man kommer ha fått konkret input och perspektiv på sin ledarroll dels från de andra deltagarna dels från processledarna.

Vidare kommer man ha konkreta idéer och argument med sig till sin verksamhet som kan bidra till organisationens utveckling.

Målgrupp

Vem passar labbet för?

Labbet riktar sig till chefer med personalansvar i privat, offentlig eller ideell verksamhet.

Behöver jag några förkunskaper?

Nej. Men du får ut mer av labbet om du har fått lite ”skit under naglarna” och har varit chef i något år. Och även du som är ledare utan personalansvar kan ha stor nytta av labbet.

Hur många blir vi?

Antalet deltagare är begränsat till 12 per labb. Litet och intimt. Och med möjlighet att anpassa innehållet efter de aktuella deltagarnas behov.

Upplägg

Omfattningen är en halvdag plus två heldagar, med viss tid emellan. Förberedelserna är begränsade.

Den första halvdagen möter du de andra deltagarna i en kollaborativ process. Du får sparring i att formulera den ledarutmaning du vill arbeta med i labbet. Och ni samskapar kring hur labbet bäst kan bidra till att ni alla löser era respektive utmaningar.

De två heldagarna formas utifrån de aktuella deltagarnas och processledarnas input och önskemål. Varje labb är unikt.

I ett organisationsanpassat ledar-labb görs ett förberedande arbetsmöte med beställaren.

Tid & plats

Ledar-labbet kan göras i hela landet.

Mat & logi

Ev kostnader för lokaler, måltider, logi mm specificeras i offerten från oss.

Erbjudande

Ledar-labbet erbjuds till fast pris. Offert lämnas utifrån de förutsättningar som beställaren har.

Kursledare

Labbet processleds av Lucie Mandaus Stephansen och Jan de Man Lapidoth.

Labbet är format för att undvika beroendet av ”kursledare” som plågar etablerade utbildningsupplägg. Vi kan såklart det här med ledarskap och organisation. Det är något vi arbetat mycket länge med. Vi har koll på kunskapsfronten. Vi har omfattande praktisk erfarenhet. Skillnaden mot traditionella kurser är att vi tänker att vår huvudsakliga uppgift är att göra formatet till en trovärdig spegling av det vi ser behövs i organisationer. Du kommer göra det vi pratar om. Och få en egen konkret upplevelse. Det är därför vi kallar det labb.

Sagt om Lucie:

”Lucie utmanar och får en att tänka.”

”Lucies ledarutvecklingsprogram har påverkat mig på djupet.”

”Jag ser helheten nu.”

”Lucie är kunnig, provocerande och modig.”

”Lucie lyckas nå fram och beröra.” 

”Genom våra samtal blev jag trygg i att lita på det jag känner.”

Sagt om Jan:

“Jan har en förmåga att synliggöra de outtalade antagandena som finns i rummet”

“Med Jan i processen får vi tag i relationerna och deras betydelse”

“Jan förstår ledarskap och organisationer utan att vara bunden till givna modeller”

“Han är lyhörd för mina behov samtidigt som han utmanar mig”

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om LEDAR-LABBET organisationsanpassad, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Leadership Learning Lab

Leadership Learning Lab

För dig som vill skapa, förändra och leda med större lätthet!

LEADERSHIP LEARNING LAB är ett utvecklings- och utbildningslabb för de som vill skapa, förändra och leda i en ny tid. Vi designar och genomför kunskapsutvecklande och kapacitetsstärkande insatser som gör människor bättre på att tillvarata möjligheter nu och i framtiden....


Läs mer om Leadership Learning Lab och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Leadership Learning Lab

Stockholm

 Visa telefonnummer