Kommunikationschef Chefsnätverk

Leaders Alliance, i Stockholm
Längd
Medlemskapet löper 1 år från första nätverksträffen
Pris
29 500 SEK exkl. moms
Längd
Medlemskapet löper 1 år från första nätverksträffen
Pris
29 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Great minds don’t think alike!

Att vara ledare är en av de mest inspirerande roller vi kan ha, men som ledare står vi inför många olika utmaningar och det kan ibland bli ensamt på toppen. Vår passion är att utveckla dig som ledare och bidra till att du når högre resultat genom att bli mer effektiv, handlingskraftig och förberedd inför framtidens utmaningar. Allt vi gör handlar om att utveckla och konkretisera dig i din roll så du kan vara effektivare och prestera bättre än du haft möjlighet till utan stödet av Leaders Alliance och din nätverksgrupp. Vår unika trestegsmetodik skiljer sig från traditionella nätverk och grundar sig på tre grundpelare:

Aktivt erfarenhetsutbyte

Vi anser att framtidens kompetensutveckling är ett aktivt erfarenhetsutbyte där gruppens samlade kompetens nyttjas för att hitta nya perspektiv, strategier och innovativa lösningar på era utmaningar. För att ni ska kunna lära av varandras framgångar och misslyckanden är utbytet av kunskaper och erfarenheter centralt i diskussionerna. Sammansättningen av gruppen är avgörande för kvaliteten på diskussionerna och därför är vi noggranna i vår urvalsprocess.

Ledarskaps- och personlighetsutveckling

En ökad självkännedom och självinsikt är nyckeln för att växa inom sin roll, sitt ledarskap och som person. Insikt i hur man hanterar olika situationer samt vad som driver och motiverar en är grundläggande för att utvecklas. Ett nätverk är som en vänskapsrelation, därför läggs det stort fokus på teambuilding, kombinerat med självkännedom, redan från första tillfället.

Disruptivt & innovativt fokus

Vi utvecklar handlingskraftiga ledare som ligger i framkant och löser framtidens utmaningar. En förutsättning för att lyckas i en snabbt föränderlig värld är insikt i att nya resultat inte uppnås genom att alltid göra saker på samma sätt. Nyckeln till utveckling och större framgångar är därför ett disruptivt innovationstänk som öppnar upp för nästa steg och nya vägar.

Kursbeskrivning

I vår nätverksgrupp för kommunikationschefer tar vi upp aktuella teman och ämnen för att hitta innovativa lösningar på de utmaningar ni ställs inför i rollen som kommunikationschef för att nå högre resultat. Utöver den kunskap och kompetens som förmedlas genom erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna har vi specialiserade facilitatorer och professionella externa experter med spetskompetens inom de aktuella ämnena.

Målgrupp

Vi söker framåtlutade profiler som vill fortsätta utvecklas i er roll tillsammans med andra peers. Är du Kommunikationschef, CCO, Head of Communications eller motsvarande på ett medelstort till stort bolag är du välkommen att ansöka om medlemskap.

Kursinnehåll

Våra teman är framarbetade av facilitator, experter och erfarna kommunikationschefer. Då vi alltid utgår från gruppens önskemål och åsikter kommer ni som grupp gemensamt välja, samt definiera, de teman som ska utgöra agendan för året. Detta för att det ska bli så aktuellt för er som möjligt.

Nedan följer exempel på teman använts i föregående nätverksgrupp för kommunikationschefer.

Organisationsutveckling

 • Hur bygger man framtidens organisation för att vara relevant vid varje tidpunkt utifrån bolagets mål och strategi?
 • Vilka roller och processer kommer att bli nödvändiga för att möta behoven och potentialen?

Interna Samarbeten

 • Hur får man övriga avdelningar att förstå kommunikationsavdelningens betydelse, roll & agenda och på så sätt förbättra samarbetet? 
 • Hur bryter man igenom organisationssilos och skapar en gemensam kommunikationsagenda? 
 • Hur kommunicerar man effektivare genom ledare – best practices när det kommer till forum, verktyg, kanaler?

Kriskommunikation

 • Hur förebygger och sätter vi rutiner för en tydlig kriskommunikation? 
 • Vilka nya definitioner av kriser kommer vi att se framöver och hur rustar vi för dessa?

Delegering och prioriteringar  

 • Hur skapar du som kommunikationschef balans mellan strategiskt arbete kontra operativt arbete och hur hanterar du bredden i rollen utan att bli en flaskhals? 
 • Hur prioriterar man bland de allt fler arbetsuppgifter, möjligheter och kommunikationskanaler som uppstår? 

Big Data

 • Hur kan vi fatta tydligare datadrivna beslut kopplat till kommunikationsstrategin? 
 • Hur automatiserar vi beslutsprocessen för att effektivisera kommunikationen och få ett större genomslag?

Externa Partnerskap & Relationer

 • Hur utvecklas ett holistiskt perspektiv på samarbeten i en värld där effektivitetsökningar måste grunda sig i ett ökat samarbete med externa parter? 

 • Hur inkludera andra organisationer i den egna "helheten"; få flera att kommunicera samma sak.

Disruptiva verktyg 

 • Vilka verktyg finns för att effektivisera genomförandet och skapa en smartare kommunikationsprocess? 
 • Vilka möjligheter ger digitaliseringen?
 • Hur kan vi fatta datadrivna beslut i produkt-/tjänste- och affärsutvecklingen? 

Video

Upplägg

Varje rollspecifik grupp består av cirka 20 noggrant utvalda personer som är på en jämn strategisk nivå med liknande ansvarsområden och utmaningar. Detta är för att säkerställa att varje medlem får ut maximalt värde av sitt medlemskap i Leaders Alliance.

Medlemskapet löper över 12 månader och inkluderar fem nätverksträffar som utgörs av halvdagar och börjar eller avslutas alltid med en trevlig affärslunch. Vid varje nätverksträff har vi en erfaren facilitator och vid tre tillfällen tar vi in externa experter med spetskompetens inom det aktuella ämnet. För att höja värdet och alltid vara actionorienterade använder vi oss alltid av workshops som metod och inte föreläsningar. Nätverksträffarna äger rum i exklusiva lokaler i centrala Stockholm som inspirerar till kreativitet och innovativt tänkande. Preliminär start är i Q2 2022, exakta datum bestäms dock i enlighet med gruppen för att alla ska ha möjlighet att delta på samtliga träffar under året.

Utöver de fem nätverksträffarna anordnar vi cirka 15-20 events under året där du får möjlighet att träffa och nätverka med övriga medlemmar i Leaders Alliance. Eventen kan exempelvis vara frukostföreläsningar, AW, golftävling, yoga, fotbolls-VM med middag och Leaders Alliance Thursday Lunch den första torsdagen varje månad.

För att säkerställa nivån i grupperna har vi har en urvalsprocess. Vid visat intresse kontaktar vi er för en kortare intervju och för att prata vidare om ett medlemskap i Leaders Alliance.

Kursledare

Facilitator: Pia Lindhe, Facilitator Leaders Alliance

Pia är en erfaren ledare som brinner för kommunikation, ledarskap, hälsa och personlig utveckling. Hon upplever att väldigt mycket i livet handlar om vilken mental inställning man har och drivs av en nyfikenhet på andra människor samt att utvecklas och lära sig nytt. Hon har över 20 års erfarenhet av olika chefspositioner, ledningsgruppsarbete och kommunikation från bland annat GE Capital, Philips, Telenor och nu Ica Sverige. Hennes erfarenhet sträcker sig från bland annat marknadskommunikation, Public Relations, Public Affairs, Internkommunikation till Corporate Communication och Hållbarhet.

Extern expert: Tre olika per år som bestäms efter att teman gemensamt har fastställts av gruppen vid uppstartstillfället. Detta för att säkerställa att de externa experterna som tas in besitter rätt spetskompetens inom det aktuella temat.

Ansvarig för gruppen: Filippa Olsson, Leaders Alliance.
Telefon: 070-308 67 81

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Kommunikationschef Chefsnätverk, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 4 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Medlem
03 mar 2020

Mycket bra diskussioner, professionell facilitator och extern expert

5/5
Medlem
03 mar 2020

Bra kombination med mycket diskussioner om ämnen som engagerar samt föreläsare som la en bra grund

5/5
Medlem
03 mar 2020

Mycket bra expert och ämnen som var klart relevanta.

Leaders Alliance
Västmannagatan 3
111 24 Stockholm

Great minds don´t think alike!

Leaders Alliance är ett oberoende chefs- och kompetensnätverk för skandinaviska ledare som skapades för att ge ledare en plattform och ett sammanhang att växa i. Vår unika trestegsmetodik skiljer oss från andra nätverk och vårt mål har sedan start varit...

Läs mer om Leaders Alliance och visa alla utbildningar.

Highlights