Gör vår undersökning om kompetensutveckling för chansen att vinna en helt gratis utbildning från Keystone Production!

EBM (Executive Business Manager) Chefsnätverk

Leaders Alliance, i Stockholm
Längd
Medlemskapet löper 1 år från första nätverksträffen
Längd
Medlemskapet löper 1 år från första nätverksträffen
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Great minds don’t think alike!

Att vara ledare är en av de mest inspirerande roller vi kan ha, men som ledare står vi inför många olika utmaningar och det kan ibland bli ensamt på toppen. Vår passion är att utveckla dig som ledare och bidra till att du når högre resultat genom att bli mer effektiv, handlingskraftig och förberedd inför framtidens utmaningar. Allt vi gör handlar om att utveckla och konkretisera dig i din roll så du kan vara effektivare och prestera bättre än du haft möjlighet till utan stödet av Leaders Alliance och din nätverksgrupp. Vår unika trestegsmetodik skiljer sig från traditionella nätverk och grundar sig på tre grundpelare:

Aktivt erfarenhetsutbyte

Vi anser att framtidens kompetensutveckling är ett aktivt erfarenhetsutbyte där gruppens samlade kompetens nyttjas för att hitta nya perspektiv, strategier och innovativa lösningar på era utmaningar. För att ni ska kunna lära av varandras framgångar och misslyckanden är utbytet av kunskaper och erfarenheter centralt i diskussionerna. Sammansättningen av gruppen är avgörande för kvaliteten på diskussionerna och därför är vi noggranna i vår urvalsprocess.

Ledarskaps- och personlighetsutveckling

En ökad självkännedom och självinsikt är nyckeln för att växa inom sin roll, sitt ledarskap och som person. Insikt i hur man hanterar olika situationer samt vad som driver och motiverar en är grundläggande för att utvecklas. Ett nätverk är som en vänskapsrelation, därför läggs det stort fokus på teambuilding, kombinerat med självkännedom, redan från första tillfället.

Disruptivt & innovativt fokus

Vi utvecklar handlingskraftiga ledare som ligger i framkant och löser framtidens utmaningar. En förutsättning för att lyckas i en snabbt föränderlig värld är insikt i att nya resultat inte uppnås genom att alltid göra saker på samma sätt. Nyckeln till utveckling och större framgångar är därför ett disruptivt innovationstänk som öppnar upp för nästa steg och nya vägar.

Kursbeskrivning

I vår nätverksgrupp EMB, Executive Business Manager, för chefer inom affärsutveckling och strategi tar vi upp aktuella teman och ämnen för att hitta innovativa lösningar på de utmaningar ni ställs inför i rollen för att nå högre resultat. Utöver den kunskap och kompetens som förmedlas genom erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna har vi specialiserade facilitatorer och professionella externa experter med spetskompetens inom de aktuella ämnena.

Målgrupp

Vi söker framåtlutade profiler som vill fortsätta utvecklas i er roll tillsammans med andra peers. Är du Head of Business Development, Affärsutvecklingsansvarig, Head of Strategy, Strategiansvarig, Affärsområdeschef eller motsvarande på ett medelstort till stort bolag är du välkommen att ansöka om medlemskap.

Kursinnehåll

Våra teman är framarbetade av facilitator, experter och erfarna affärsutvecklings-/strategichefer. Då vi alltid utgår från gruppens önskemål och åsikter kommer ni som grupp gemensamt välja, samt definiera, de teman som ska utgöra agendan för året. Detta för att det ska bli så aktuellt för er som möjligt.

Nedan följer exempel på teman använts i föregående nätverksgrupp.

Hantera nuläget/Planera för framtiden     

 • Hur möjliggör vi en förändrad Inställning till strategiarbete och hur motverkar vi att det uppfattas som belastande och onödigt?
 • Hur styr vi mot en framtid som präglas av osäkerhet?
 • Hur blir vi ett modernt affärsområde/företag som ligger i framkant och ständigt utvecklas och hur prioriteras detta i konkurrens med mer operativa, akuta göromål?

Skapa innovationskultur

 •  Hur skapas en organisation som präglas av innovation på alla nivåer?
 • Hur utmanar vi organisationen att utveckla kreativa och innovativa lösningar?
 • Hur tar vi tillvara på affärsmöjligheter genom innovation?

Utnyttja ny teknologi

 •  Hur möter vi digitaliseringens utmaningar och skapar en matchande verksamhetsutveckling?
 • Vilka trender ser vi på marknaden?

Organisationsutveckling

 • Hur bygger vi en proaktiv organisation?
 • Hur tillser vi att avdelningen hänger med i utvecklingen och hur ska utvecklingen kopplas till affärsnyttan?
 • Vilka skiftningar i kompetensbehov kommer vi se framöver?
 • Hur tar vi en mer strategisk roll i företaget och ser till att avdelningen ligger i framkant och drivs på ett optimalt sätt, både ur ett kundvärdesperspektiv och mot ägare?

Utveckla partnerskap

 •  Hur utvecklas och underhålls partnerskap med leverantörer och samarbetspartners?
 • Hur ser partnerskapsdriven affärsutveckling ut i praktiken? -
 • Hur undviker man fallgropar som finns vid partnerskapsformering och vad är key success factors?

Video

Upplägg

Varje rollspecifik grupp består av cirka 20 noggrant utvalda personer som är på en jämn strategisk nivå med liknande ansvarsområden och utmaningar. Detta är för att säkerställa att varje medlem får ut maximalt värde av sitt medlemskap i Leaders Alliance.

Medlemskapet löper över 12 månader och inkluderar fem nätverksträffar som utgörs av halvdagar och börjar eller avslutas alltid med en trevlig affärslunch. Vid varje nätverksträff har vi en erfaren facilitator och vid tre tillfällen tar vi in externa experter med spetskompetens inom det aktuella ämnet. För att höja värdet och alltid vara actionorienterade använder vi oss alltid av workshops som metod och inte föreläsningar. Nätverksträffarna äger rum i exklusiva lokaler i centrala Göteborg som inspirerar till kreativitet och innovativt tänkande. Preliminär start är i Q4 2021, exakta datum bestäms dock i enlighet med gruppen för att alla ska ha möjlighet att delta på samtliga träffar under året.

Utöver de fem nätverksträffarna anordnar vi cirka 15-20 events under året där du får möjlighet att träffa och nätverka med övriga medlemmar i Leaders Alliance. Eventen kan exempelvis vara frukostföreläsningar, AW, golftävling, yoga, fotbolls-VM med middag och Leaders Alliance Thursday Lunch den första torsdagen varje månad.

För att säkerställa nivån i grupperna har vi har en urvalsprocess. Vid visat intresse kontaktar vi er för en kortare intervju och för att prata vidare om ett medlemskap i Leaders Alliance.

Kursledare

Ansvarig för gruppen: Daniel Pasztor, Leaders Alliance.

Telefon:070-962 90 04

 

Facilitator: Louise Torehall, Facilitator på Leaders Alliance

Louise är managementkonsult sedan 14 år med bred erfarenhet av att leda projekt och program i flertalet branscher. Hennes expertis inkluderar strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap, innovationsmodeller, digitalisering, alternativa affärs- och prismodeller, upphandling och partnerskapsutveckling. Louise är uppskattad facilitator för Leaders Alliance VD-grupp, COO-grupp, grupp för affärsutvecklingschefer samt grupp för seniora projektledare. Hon sitter dessutom med i Leaders Alliance Advisory Board.


Extern expert:
Tre olika per år som bestäms efter att teman gemensamt har fastställts av gruppen vid uppstartstillfället. Detta för att säkerställa att de externa experterna som tas in besitter rätt spetskompetens inom det aktuella temat.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om EBM (Executive Business Manager) Chefsnätverk, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpas.
Leaders Alliance
Västmannagatan 3
111 24 Stockholm

Great minds don´t think alike!

Leaders Alliance är ett oberoende chefs- och kompetensnätverk för skandinaviska ledare som skapades för att ge ledare en plattform och ett sammanhang att växa i. Vår unika trestegsmetodik skiljer oss från andra nätverk och vårt mål har sedan start varit...

Läs mer om Leaders Alliance och visa alla utbildningar.

Highlights