COO Chefsnätverk

Leaders Alliance, i Stockholm
Längd
Medlemskapet löper 1 år från första nätverksträffen.
Pris
29 500 SEK exkl. moms
Längd
Medlemskapet löper 1 år från första nätverksträffen.
Pris
29 500 SEK exkl. moms
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Video

Syfte

Great minds don’t think alike!

Att vara ledare är en av de mest inspirerande roller vi kan ha, men som ledare står vi inför många olika utmaningar och det kan ibland bli ensamt på toppen. Vår passion är att utveckla dig som ledare och bidra till att du når högre resultat genom att bli mer effektiv, handlingskraftig och förberedd inför framtidens utmaningar. Allt vi gör handlar om att utveckla och konkretisera dig i din roll så du kan vara effektivare och prestera bättre än du haft möjlighet till utan stödet av Leaders Alliance och din nätverksgrupp. Vår unika trestegsmetodik skiljer sig från traditionella nätverk och grundar sig på tre grundpelare:

Aktivt erfarenhetsutbyte

Vi anser att framtidens kompetensutveckling är ett aktivt erfarenhetsutbyte där gruppens samlade kompetens nyttjas för att hitta nya perspektiv, strategier och innovativa lösningar på era utmaningar. För att ni ska kunna lära av varandras framgångar och misslyckanden är utbytet av kunskaper och erfarenheter centralt i diskussionerna. Sammansättningen av gruppen är avgörande för kvaliteten på diskussionerna och därför är vi noggranna i vår urvalsprocess.

Ledarskaps- och personlighetsutveckling

En ökad självkännedom och självinsikt är nyckeln för att växa inom sin roll, sitt ledarskap och som person. Insikt i hur man hanterar olika situationer samt vad som driver och motiverar en är grundläggande för att utvecklas. Ett nätverk är som en vänskapsrelation, därför läggs det stort fokus på teambuilding, kombinerat med självkännedom, redan från första tillfället.

Disruptivt & innovativt fokus

Vi utvecklar handlingskraftiga ledare som ligger i framkant och löser framtidens utmaningar. En förutsättning för att lyckas i en snabbt föränderlig värld är insikt i att nya resultat inte uppnås genom att alltid göra saker på samma sätt. Nyckeln till utveckling och större framgångar är därför ett disruptivt innovationstänk som öppnar upp för nästa steg och nya vägar.

Kursbeskrivning

I vår nätverksgrupp COO tar vi upp aktuella teman och ämnen för att hitta innovativa lösningar på de utmaningar ni ställs inför i rollen som COO för att nå högre resultat. Utöver den kunskap och kompetens som förmedlas genom erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna har vi specialiserade facilitatorer och professionella externa experter med spetskompetens inom de aktuella ämnena.

Målgrupp

Vi söker framåtlutade profiler som vill fortsätta utvecklas i er roll tillsammans med andra peers. Är du COO, Head of Operations, Director of Operations, Operativ Chef, Operativ Direktör eller motsvarande på ett medelstort till stort bolag är du välkommen att ansöka om medlemskap.

Kursinnehåll

Våra teman är framarbetade av facilitator, experter och erfarna COOs. Då vi alltid utgår från gruppens önskemål och åsikter kommer ni som grupp gemensamt välja, samt definiera, de teman som ska utgöra agendan för året. Detta för att det ska bli så aktuellt för er som möjligt.

Nedan följer exempel på teman använts i föregående nätverksgrupp för COOs.

Partnerskap/Relation Med Externa Parter

 • Behovet av ett ökat samarbete med externa partner växer i takt med ökade krav på kvalitet och transparens.
 • Hur utvecklas och kvarhålls dessa samarbeten samt vilka nya former av intäktsströmmar kan komma ur denna trend mot cirkulär ekonomi?
 • Hur erbjuds nya metoder för att involvera konsumenterna i utformningen av produkter och tjänster? 

Prime Value Chain

 • Hur definierar man sin ”Prime value chain” samt hur säkerhetsställer man vilka processer som behöver behärskas till fullo in-house och vilka som med fördel kan hanteras med alternativa upplägg?

Adding Value/Ökad Strategisk Nivå 

 • Vad definierar ett ”modernt företag” som ligger i framkant och hur förändras COO-rollen över tid?
 • Hur implementerar man strategiplanerna, dvs. hur går man ”från Powerpoint till handling”?
 • Hur övervinns organisationssilos och sub-optimering i en organisation?

Organisationsutveckling, Innovation & Tillväxt  

 • Hur tillser du att ditt företag hänger med i utvecklingen och hur ska verksamhetsutvecklingen drivas kopplat till affärsnyttan? Vilka krav ställer det på IT-utveckling, innovation m.m.?
 • Vilka skiftningar i kompetensbehov kommer man se framåt?
 • Hur kan vi fatta datadrivna beslut i produkt-/tjänste- och affärsutvecklingen? 

Ledarskap, Förändring & Kultur

 • Hur byggs den ”lärande organisationen”? Hur säkerställer man utvecklingsviljan hos personalen som anställs och efterser att detta sprids till befintlig organisation?
 • Hur leder man team, även på distans, samt hur säkerställer man och tillvaratar best practice? 
 • Hur säkerställer man medarbetarnöjdheten och skapar en effektiv och hållbar organisation som når uppsatta mål?

Ledningsgrupp-, Styrelse- & Ägarrelaterade Frågor 

 • Hur förhåller man sig till riktlinjer ”uppifrån” och hur hanteras prioriteringsordning/project management ”nedåt” i organisationen? 
 • Hur hanteras en styrelse/ägare vars kortsiktiga perspektiv hämmar den långsiktiga strategin och utvecklingen av företaget?

Hållbarhet

 • Hur definieras ”Hållbarhet” och vilket ansvar faller på COO:n i genomförandet av dessa frågor?

Upplägg

Varje rollspecifik grupp består av cirka 20 noggrant utvalda personer som är på en jämn strategisk nivå med liknande ansvarsområden och utmaningar. Detta är för att säkerställa att varje medlem får ut maximalt värde av sitt medlemskap i Leaders Alliance.

Medlemskapet löper över 12 månader och inkluderar fem nätverksträffar som utgörs av halvdagar och börjar eller avslutas alltid med en trevlig affärslunch. Vid varje nätverksträff har vi en erfaren facilitator och vid tre tillfällen tar vi in externa experter med spetskompetens inom det aktuella ämnet. För att höja värdet och alltid vara actionorienterade använder vi oss alltid av workshops som metod och inte föreläsningar. Nätverksträffarna äger rum i exklusiva lokaler i centrala Stockholm som inspirerar till kreativitet och innovativt tänkande. Preliminär start är i Q1 2022, exakta datum bestäms dock i enlighet med gruppen för att alla ska ha möjlighet att delta på samtliga träffar under året.

Utöver de fem nätverksträffarna anordnar vi cirka 15-20 events under året där du får möjlighet att träffa och nätverka med övriga medlemmar i Leaders Alliance. Eventen kan exempelvis vara frukostföreläsningar, AW, golftävling, yoga, fotbolls-VM med middag och Leaders Alliance Thursday Lunch den första torsdagen varje månad.

För att säkerställa nivån i grupperna har vi har en urvalsprocess. Vid visat intresse kontaktar vi er för en kortare intervju och för att prata vidare om ett medlemskap i Leaders Alliance.

Kursledare

Facilitator: Louise Torehall, Facilitator på Leaders Alliance

Louise är managementkonsult sedan 14 år med bred erfarenhet av att leda projekt och program i flertalet branscher. Hennes expertis inkluderar strategi-, organisations- och verksamhetsutveckling, ledarskap, innovationsmodeller, digitalisering, alternativa affärs- och prismodeller, upphandling och partnerskapsutveckling. Louise är uppskattad facilitator för Leaders Alliance VD-grupp, COO-grupp, grupp för affärsutvecklingschefer samt grupp för seniora projektledare. Hon sitter dessutom med i Leaders Alliance Advisory Board.

Extern expert: Tre olika per år som bestäms efter att teman gemensamt har fastställts av gruppen vid uppstartstillfället. Detta för att säkerställa att de externa experterna som tas in besitter rätt spetskompetens inom det aktuella temat.

Ansvarig för gruppen:

Daniel Pasztor, Leaders Alliance.

Telefon: 070-962 90 04

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om COO Chefsnätverk, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 5 recensioner.
Skriv en recension
5/5
Medlem
03 mar 2020

Bra upplägg, bra start av gruppen, inslag av att lära känna varandra men även lärorikt om värderingar osv. Hög energi med humor och professionalism

5/5
Medlem
03 mar 2020

Bra start! Fantastiskt att bygga upp förtroende för varandra så snabbt, bra start för en lysande fortsättning

5/5
Medlem
03 mar 2020

En varm inkluderande miljö, effektivt hanterat och bra grupp

Leaders Alliance
Västmannagatan 3
111 24 Stockholm

Great minds don´t think alike!

Leaders Alliance är ett oberoende chefs- och kompetensnätverk för skandinaviska ledare som skapades för att ge ledare en plattform och ett sammanhang att växa i. Vår unika trestegsmetodik skiljer oss från andra nätverk och vårt mål har sedan start varit...

Läs mer om Leaders Alliance och visa alla utbildningar.

Highlights