Visa utbildning.se som: Mobil

CFO Chefsnätverk

Leaders Alliance
Kort om utbildningen
Medlemskapet löper 1 år från första nätverksträffen.
29 500 SEK exkl. moms
   
Stockholm

Video

Syfte

Great minds don't think alike!

I vårt chefsnätverk för CFOs består varje rollspecifik grupp av cirka 20 noggrant utvalda personer som är på en jämn strategisk nivå med liknande ansvarsområden och utmaningar. Detta är för att säkerställa att varje medlem får ut maximalt värde av sitt medlemskap i Leaders Alliance.

Medlemskapet löper över 12 månader och inkluderar fem nätverksträffar som utgörs av halvdagar och börjar eller avslutas alltid med en trevlig affärslunch. Vid varje nätverksträff har vi en erfaren facilitator och vid tre tillfällen tar vi in externa experter med spetskompetens inom det aktuella ämnet. För att höja värdet och alltid vara actionorienterade använder vi oss alltid av workshops som metod och inte föreläsningar. Nätverksträffarna äger rum i exklusiva lokaler i centrala Stockholm som inspirerar till kreativitet och innovativt tänkande. Preliminär start är i Q4 2020, exakta datum bestäms dock i enlighet med gruppen för att alla ska ha möjlighet att delta på samtliga träffar under året.

Utöver de fem nätverksträffarna anordnar vi cirka 15-20 events under året där du får möjlighet att träffa och nätverka med övriga medlemmar i Leaders Alliance. Eventen kan exempelvis vara frukostföreläsningar, AW, golftävling, yoga, fotbolls-EM med middag och Leaders Alliance Thursday Lunch den första torsdagen varje månad.

För att säkerställa nivån i grupperna har vi har en urvalsprocess. Vid visat intresse kontaktar vi er för en kortare intervju och för att prata vidare om ett medlemskap i Leaders Alliance.

Målgrupp

I vår nätverksgrupp för CFOs tar vi upp aktuella teman och ämnen för att hitta innovativa lösningar på de utmaningar ni ställs inför i rollen för att nå högre resultat. Utöver den kunskap och kompetens som förmedlas genom erfarenhetsutbytet mellan medlemmarna har vi specialiserade facilitatorer och professionella externa experter med spetskompetens inom de aktuella ämnena.

Kursinnehåll

Vi söker framåtlutade profiler som vill fortsätta utvecklas i er roll tillsammans med andra peers. Är du CFO eller motsvarande på ett medelstort till stort bolag är du välkommen att ansöka om medlemskap.

Upplägg

Våra teman är framarbetade av facilitator, experter och erfarna CFOs. Då vi alltid utgår från gruppens önskemål och åsikter kommer ni som grupp gemensamt välja, samt definiera, de teman som ska utgöra agendan för året. Detta för att det ska bli så aktuellt för er som möjligt.

Aktuella förslag på teman är:

Styrning och uppföljning

 • Hur bryts önskat resultat ned i beteenden och aktiviteter som leder till mätbar rörelse/förändring mot den långsiktiga visionen för företaget?
 • Hur kopplar vi bolagets strategiska mål till KPI:er och hur får vi således med hela finansfunktionen mot dessa mål?
 • Hur mäter man som CFO sin egen och teamets prestation?
 • Hur gör vi resultatuppföljning mer ”lättsmält” och intressant för hela företaget?

Finansfunktionens utveckling

 • Hur säkerställer vi och tillvaratar ”know how”, best practice & spetskompetens?
 • Hur skapas förståelse för verksamheten; dvs affärsmodellen, var de huvudsakliga riskerna finns och vad detta innebär för finansfunktionen?
 • Hur bygger man en proaktiv finansfunktion som hanterar framtida kundkrav?
 • Hur attraherar och behåller man rätt roller/kompetenser utifrån bolagets mål och behov?
 • Hur går vi mot mer samarbete med övriga avdelningar och förankring i affären för att öka värdeskapandet för bolaget?

Morgondagens CFO

 • Vad är VD:s förväntningar på CFO och vilka är framgångsfaktorerna för ett lyckat samarbete?
 • Kommer rollen som CFO förändras till att allt mer likna en ”Chief Data Officer”, någon som förstår sambandet mellan verksamhet och data? Hur kommer det påverka?
 • Hur bör CFO:n prioritera och förhålla sig till de förväntningar som alltmer inkluderas i rollen kring strategi, kultur, digital utveckling och stakeholders utöver det finansiella?

Digitalisering av finansfunktionen

 • Hur tillser du att finansfunktionen hänger med i utvecklingen och hur förändras ditt arbetssätt och informationsanvändning över tid för att ligga i framkant? Kopplat till BI-system, sifferbaserade beslut, AI, Robotic Process Automation etc. 
 • Hur går man från att arbeta reaktivt till proaktivt, dvs hur kan man använda proaktiva data för att ligga steget före?
 • Hur kan vi effektivisera/eliminera redovisningsarbetet genom digitalisering/automatisering?

Långsiktig ekonomiplanering för att stödja kärnverksamheten

 • Kärnverksamhetens strategiska vägval leder till mål och initiativ. Hur ska ekonomiplaneringen utformas för att stötta dessa på bästa sätt?
 • Alternativ till traditionell budget (beyond budgeting, rullande prognoser mm)? Fördelar och nackdelar med olika alternativ?
 • Hur bedriver vi planeringsarbetet på lång och kort sikt (agila processer, kontinuerlig planering, effektiva informationsflöden etc.)?

Finansiering och tillväxt

 • Kapitalstruktur – vilka möjligheter finns till bra finansiering?
 • Investera och bygga upp egna bolag vs förvärv för att nå nya marknader/produkter?
 • Tillväxtstrategier – utmaningar och erfarenheter med organisk tillväxt, förvärv och/eller merge?

Kursledare

Ansvarig för gruppen:
Mikael Jämtberg, Leaders Alliance
Telefon: 072-553 80 69

Facilitator:
Carl-Johan Marköö, Facilitator på Leaders Alliance
Jörgen Konradsson, Facilitator på Leaders Alliance

Extern expert: Tre olika per år som bestäms efter att teman gemensamt har fastställts av gruppen vid uppstartstillfället. Detta för att säkerställa att de externa experterna som tas in besitter rätt spetskompetens inom det aktuella temat.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om CFO Chefsnätverk, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 4 recensioner.

Medlem
(5)
Att utvecklas tillsammans med kollegor från andra företag och branscher är inspirerande och roligt. Intima grupper bidrar till öppna och ärliga diskussioner. LA har en innovativ och modern metodik som passar mig perfekt!
Medlem
(5)
Feedbacksövningen är precis det man vill ha. Praktiska problem som man får feedback på.
Medlem
(4)
Bra att få fler perspektiv på gemensamma frågor

Leaders Alliance

Great minds don´t think alike! Leaders Alliance är ett oberoende, exklusivt chefs- och kompetensnätverk för skandinaviska ledare som skapades för att ge ledare en plattform och ett sammanhang att växa i. Vår unika trestegsmetodik skiljer oss från andra nätverk och...


Läs mer om Leaders Alliance och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Leaders Alliance

Västmannagatan 3
111 24 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 4 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,8)
Baseras på 58 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen CFO Chefsnätverk från Leaders Alliance, fyll i dina uppgifter: