Visa utbildning.se som: Mobil

Studio 3 – Hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande

Lära
Kort om utbildningen
3 dagar
6 890 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-12-16 09:00 - Stockholm
Göteborg, Malmö, Solna, Stockholm
Öppen utbildning
Kommande starter
Stockholm
2019-12-16 09:00  
6 890 SEK
Solna
2020-01-29 09:00  
6 890 SEK

Kursbeskrivning

Studio 3, lågaffektivt bemötande

Skapa en trygg miljö med lågaffektivt bemötande

Har du någon gång känt dig frustrerad, arg, rädd eller maktlös i ditt arbete med personer med utmanande beteende? Har du upplevt att personer du arbetar med får utbrott utan någon förklaring och att du som personal förväntas lösa dessa situationer?

Vill du hitta nya sätt att arbeta så att de personer du arbetar med kan leva ett liv med mindre stress? Vill du minska oro, konflikter eller utbrott?

Under utbildningen tre dagar går vi igenom aktuell lagstiftning och juridiska aspekter kring vad man får och inte får göra i svårhanterliga situationer. Du får lära dig hur du kan skapa en lugn och trygg miljö för personer med utmanande beteenden och anhöriga/anställda. I utbildningen lär vi också ut praktiska och konkreta metoder där vi använder lågaffektiva tekniker för att undvika slag eller för att kunna ta sig loss när en person blir utåtagerande och våldsam.

Utbildningens mål

Efter utbildningen har du fått förståelse och kunskap kring att bemöta människor med utmanande beteende och hur du genom lågaffektivt bemötande kan minska eller undvika konflikter och utbrott. Du har fått en ökad kunskap kring människor med funktionsnedsättning och exempel på vad man som personal behöver tänka på i det dagliga arbetet. Du har fått ett ökat självförtroende och vet hur du ska agera i olika situationer.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig till anhöriga och yrkesverksamma inom omsorg, skola, behandling eller andra som kommer i kontakt med personer som har utmanande beteenden.

Förkunskaper

Grundläggande kunskaper om funktionsnedsättning såsom autism och/eller Asperger/ADHD.

Kursinnehåll

• Arbeta respektfullt, skapa tillit och förtroende
• Dämpa frustration och upprördhet
• Förståelse för orsaker till olika beteenden
• Hantera olika svårhanterliga situationer utan fysiska ingrepp
• Säkra metoder för både klienter och personal när fysiska situationer uppstår
• Lagar och juridiska aspekter
• Avlastande samtal efter incident

Mat & logi

Lunch och fika ingår i våra öppna utbildningar

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Studio 3 – Hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Lära

Lära

Lära – utbildning och handledning inom socialt arbete, äldreomsorg, demensvård och skola Vi erbjuder öppna utbildningar, handledning och skräddarsydda lösningar Lära är ett av Sveriges ledande företag inom utbildning och kompetenshöjande insatser inom vård, omsorg, skola och behandling. Vår vision...


Läs mer om Lära och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Lära

Evenemangsgatan 21, 6 tr
169 79 Solna

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera Studio 3 – Hantera utmanande beteende med lågaffektivt bemötande!
Mer inom området