Visa utbildning.se som: Mobil

Varför ska du gå en utbildning i projektledning?

Projektledning

Vi har pratat med Eva Göransson, en kursledare med lång erfarenhet av projektledning. Hon berättar om Kursakademins utbildningar inom projektledning, varför du ska gå dem och vad du kan förvänta dig. 

Kursakademin tog kontakt med Eva under hösten 2015 för att diskutera ett samarbete. Våren därpå började Eva arbeta för Kursakademin.

– Vi hade samma grundsyn och valde att sätta samman en utbildning baserad på våra gemensamma erfarenheter inom projektledarutbildningar. Slutresultatet blev två utbildningar: Projektledning 1 – Grundläggande projektledning och en fortsättningskurs: Projektledning 2 – Ledarskap i projekt.

Varför ska du gå en utbildning i projektledning?

Eva berättar att många verksamheter drivs i projektform idag. Utvecklingstakten i de flesta verksamheter är oerhört snabb och man måste vara lyhörd för marknadens och kunders behov samt kunna vara flexibel i ett allt högre tempo. Den snabba utvecklingen är den främsta anledningen till att alla, oavsett var vi befinner oss i organisationen, bör ha kännedom och/eller kunskap i projektmetodik och hur man effektivt arbetar i projekt.

Varför ska du gå en projektledarutbildning hos just Kursakademin?

Eva berättar att utbildningarna inom projektledning bygger på 35 års erfarenhet av många olika slag. De bygger på konkreta, vedertagna modeller samt en enkelhet i hur du använder dem. Utbildningarna varvar teori och praktik på ett sätt som är väldigt uppskattat.

– Det är en praktisk utbildning där deltagarna får kunskap som de kan tillämpa direkt när de kommer tillbaka till jobbet.

Vilka är de största svårigheterna i att leda projekt?

Några av de vanligaste utmaningarna enligt Eva är:

  • Vikten av en tydlighet genom hela projektet.
  • Vad ska projektet leda till? Vilka effekter vill man uppnå?
  • Vem ansvarar för vad?
  • Att få en tydlig beställning samt att våga kräva det.

Eva berättar vidare att projektledaren ofta felaktigt kan få hela ansvaret över att bestämma effekter och mål.

Tydlighet i mål och rollfördelning från start kommer man långt på i projekt.

Eva förklarar också att det som projektledare är otroligt viktigt att ställa frågor och våga stå på sig. Vare sig det gäller mandat, mål eller resurser - var inte rädd för att fråga! Det kan spara dig mycket tid och energi. Samspelet mellan Beställare/Styrgrupp och Projektledare är otroligt viktigt för framgången i projektarbetet.

- Det är lite av en Aha-upplevelse för kursdeltagarna, berättar Eva. Och ännu mer Wow för mig när jag ser att den sanningen sjunker in!

Hur ser kursupplägget ut?

Eftersom Kursakademin har både öppna och företagsanpassade utbildningar så anpassas de hela tiden utefter kundens önskemål. Speciellt vid företagsanpassade utbildningar, förklarar Eva. Kurserna bygger på erfarenheter från yrkeslivet och täcker helheten av alla delar av projektledning. Så som vad ett projekt är, olika typer av mål och prioriteringar samt riskhantering.

Vidare förklarar Eva att utbildningarnas innehåll regelbundet anpassas efter feedback och önskemål från kursdeltagare samt från egna erfarenheter.

Vilka är kursdeltagarna?

Eva upplever ingen specifik typ av kursdeltagare. Det varierar väldigt mycket mellan olika branscher, åldrar, erfarenheter och befattningar inom både det privata näringslivet och inom den offentliga sektorn.

– Utbildningarna är bra både för dig som ny projektledare men även för dig som är mer erfaren. Du behöver helt enkelt inga speciella förkunskaper!

De tre viktigaste kunskaperna du får med dig från utbildningen

  1. En tydlig översikt och genomgång av projektets olika faser och vilka krav det ställer på projektledarrollen.
  2. Verktyg för att skapa en tydlig rollfördelning, med tydligt beskriven ansvarsfördelning.
  3. Att få teamet att sträva mot en gemensam målsättning där kommunikation och retorik är viktiga komponenter!

Se hela Kursakademins utbud här! 
Läs mer om Projektledning 1 - Grundläggande projektledning
Läs mer om Projektledning 2 – Ledarskap i projekt

Beställ mer information


Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Kursakademin och veta mer om deras utbildningar.

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!