Visa utbildning.se som: Mobil

Därför ska du gå utbildningen ”Att leda andra utan att vara chef”

Kursakademin

Kursakademin reportage – Att leta utan att vara chef

Vem har egentligen bäst koll på hur en utbildning är? Jo, kursledaren såklart. Därför har vi pratat med Jan Kronkvist, kursledare för “Att leda andra utan att vara chef” hos Kursakademin. Vi pratar om varför du bör gå den här utbildningen, varför du ska gå den just hos Kursakademin och Jan, samt vad du kan förvänta dig av den.

Det är en utmaning att motivera utan att vara chef

Jan Kronkvist har hållit utbildningar i över 20 år och genom sin gedigna erfarenhet har han kunnat identifiera områden där det finns stora utbildningsbehov.

– För några år sedan när jag hade utbildningar för chefer upptäckte jag ett mönster. Några av deltagarna som kom var väldigt drivna, kompetenta och målmedvetna, men saknade makt och befogenheter att fatta beslut och driva på utvecklingen som de formella cheferna hade. De var alla ledare och samordnare och hade mycket ansvar i deras roll. Deras utmaning var att motivera kollegor och andra personer som de inte var chef över att utföra arbetsuppgifter och hjälpa till att nå mål.

Därför ska du gå en utbildning i att leda andra utan att vara chef

När du får ökad insikt i vad rollen som ledare innebär och får förståelse för hur du kan leda andra människor blir du tryggare och presterar bättre, berättar Jan. Vidare förklarar han att många med en ledande funktion i Sverige är både välutbildade och kompetenta, men när det kommer till förmågan att motivera och bemöta människor, genomföra effektiva möten, samtal och presentationer är utbildningsnivån låg. Detta skapar en osäkerhet när kommunikationen och effekten blir sämre.

– Utbildningen ger deltagarna medvetenhet, mod, kunskap och verktyg att verkligen ta sig an ansvaret som ledare och samordnare.

Därför ska du välja att gå utbildningen hos Kursakademin

Jan berättar att det bästa beviset på att utbildningen lever upp till deltagarnas höga förväntningar är att många som gått utbildningen rekommenderar den vidare till sina kollegor, som går utbildningen och i sin tur rekommenderar den vidare till ytterligare kollegor.

– Vi har flera organisationer som efter fem år fortfarande skickar nya ledare och samordnare till våra kurser. Bättre kvitto kan man inte få!

Anmäl dig redan idag!

Det här kan du som kursdeltagare förvänta dig av utbildningen

Du kan förvänta dig mycket skratt, insikter, erfarenhetsutbyte, utmanande övningar och feedback när du går den här kursen, berättar Jan.

– Du får göra ett personlighetstest, rustas med en rad olika retoriska metoder och tips på hur du kan förbereda och genomföra effektiva, engagerande möten, samtal och presentationer. Du får även lära dig hur du ska hantera besvärliga situationer och personer.

Grundkurs eller fortsättningskurs – det här är skillnaden

– Grundkursen ger en stabil plattform i deltagarnas utveckling som ledare och samordnare, samt förståelse för det ansvar som rollen innebär. Deltagarna får ökad insikt i hur de är som ledare, deras kommunikationsstil, vanliga beteenden, styrkor och vad de kan förbättra. De får även kunskap och träning i gruppdynamik, kommunikationsprocessen, struktur- och arbetskultur och metoder för att coacha, lyssna aktivt, ställa rätt frågor och delegera ansvar.

Vidare berättar Jan att fortsättningskursen bygger vidare på grundkursen utifrån följande frågeställning: Vad är ditt nästa steg i utvecklingen som ledare eller samordnare? Här är syftet att utgå från deltagarnas egna utvecklingsmål och förbättringspunkter, fortsätter han.

– Innan kursen gör varje deltagare en Pussel DISC – beteendeanalys och får en rapport på cirka 20 A4-sidor. Rapporten beskriver tydligt deras grundläggande beteenden, anpassade beteenden samt deras kommunikationsstil.

Jan beskriver att deltagarna under kursen får en fördjupad förståelse för hur deras beteenden och sätt att kommunicera påverkar andra och hur de kan hantera olika människor i olika situationer på bästa sätt. De får möjlighet att lyfta egna utmaningar och frågeställningar utifrån sin personliga rapport. Vi diskuterar och tränar på situationer som är efterfrågade och relevanta för de aktuella kursdeltagarna, förklarar han.

– Genom att gå båda kurserna får du både grundläggande kunskap om ledarrollen samt

kunskap anpassat efter dina egna behov och förbättringspunkter som ledare eller samordnare!

Detta kan du förvänta dig om kursupplägget

Jan beskriver att kursupplägget i grundkursen baseras på de viktigaste delarna du bör känna till som ledare och samordnare.

– Kursupplägget och pedagogiken anpassas efter antalet deltagare och som kursledare försöker jag vara lyhörd och använda min 21 års erfarenhet som utbildare för att skapa en god inlärningsmiljö och inom ramen för kursupplägget välja rätt kunskap, rätt övning, rätt fråga, i rätt ordning.

Det här är kursdeltagarna

Kursens deltagare kommer från alla branscher och har olika utbildningsnivåer. Många deltagare har god arbetslivserfarenhet och har haft en position som ledare i flera år. Det deltar också personer som precis har fått en ledarroll och som vill lära sig allt inom ledarskap, berättar Jan.

Det här tycker kursdeltagarna

– Det är omöjligt att göra alla som kommer till våra kurser helt nöjda eftersom de har så olika förväntningar, erfarenheter och behov. Att ungefär 95 procent ändå blir väldigt nöjda efteråt när vi tittar på utvärderingarna är fantastiskt!

Jan förklarar att han självklart försöker utvecklas och förbättra detaljer baserat på vad deltagarna säger.

–  Under kursen samlas vi ofta när jag introducerar eller avslutar en kursdel, däremellan får de möjlighet att jobba i mindre grupper, så alla får möjlighet att lära känna varandra och utbyta erfarenheter. Det är något som många deltagare uppskattar och som jag själv jobbar medvetet med.

Han fortsätter berätta att detta leder till att deltagarna snabbt känner förtroende för varandra och delar frikostigt med sig av både personliga misslyckanden och framgångsrika råd. Oavsett bransch, roll och erfarenhet gör kursens interaktion och diskussioner att alla får med sig något nyttigt och användbart, säger Jan.

De tre viktigaste kunskaperna du tar med dig från utbildningen

1. Ökad självkännedom om din personliga ledar- och kommunikationsstil.

2. Förståelse för hur du kan motivera och kommunicera i olika situationer.

3. Mod att lita på din egen förmåga som ledare eller samordnare.
Läs mer om Att leda utan att vara chef
Läs mer om Att leda utan att vara chef – fortsättning

Beställ mer information


Fyll i formuläret om du vill komma i kontakt med Kursakademin och veta mer om deras utbildningar.

Så fungerar utbildning.se

Sök och hitta en utbildning du är intresserad av


Beställ information eller boka direkt


Du blir kontaktad av utbildningsarrangören

Nyhetsbrev
Prenumerera på vårt nyhetsbrev och ta del av det senaste inom kompetensutveckling!