Visa utbildning.se som: Mobil

Ledarskapsresan

Kunskapspartner
Kort om utbildningen
5 tillfällen
Företagsanpassad utbildning
   
Rikstäckande
Svenska

Kursbeskrivning

Utveckla era medarbetare och ledare med rätt metoder och verktyg som anpassas för företaget, avdelningar och individen. 

Detta är en företagsanpassad utbildning som är framtagen utifrån den senaste forskningen inom teamwork och ledarskap kopplat till verksamhetsutveckling och förändringsledning. Inom näringslivet är vi mitt inne i ett skifte där vi frångår ett produktionsinriktat samhälle, med större fokus på tjänster, service och kunder. I takt med denna förändring ställs bland annat ett högre krav på medarbetare att leverera, som i sin tur ställer högre krav på det interna ledarskapet på företaget. Dessa krav kan vara svåra att navigera sig igenom. 

ETT VANLIGT SCENARIO BLAND FÖRETAG OCH ORGANISATIONER

Företag investerar pengar, resurser och medarbetarnas tid på diverse utbildningar för att utveckla sina chefers kompetens. Detsamma gäller för utbildningar, där medarbetare får det stora ansvaret är utveckla verksamheten utifrån den kunskapsöverföring som de får.  Ett vanligt scenario som vi ofta ser, är att medarbetare, ledare och chefer skickas iväg på utbildningar, tillsammans med deltagare från andra företag och organisationer, med förhoppningen om att den överförda kunskapen och lärdomarna ska lösa upp knutar som finns i bolaget. Utbildningarna ger ett omedelbart tillskott i medarbetarnas kompetens, motivation och självkänsla, men ganska snart återgår individen till invanda rutiner, mönster och beteenden. Den återkommande frågan är då om sådana investeringar är lönsamma och vad krävs för att ledarskapsutbildningar faktiskt ska fungera långsiktigt i praktiken?

VAD KRÄVS FÖR ATT LEDARSKAPSUTBILDNINGAR SKALL LYCKAS?

 Utan samband eller kontext blir ledarskapsutbildningar sällan förankrade i verksamheten. Detta leder till att ledare återgår till gamla vanor och resultatet från investeringarna uteblir. Så tidigt som på 1950-talet bedrevs forskning om ledarskapsprogram på Ohio State University. Resultaten visade att utbildningarna hade bidragit till kortvariga resultat, och efter en viss tid hade cheferna återgått till sina tidigare vanor. Vidare var den utvecklade kunskapen svår att applicera i företaget när de återvände till sina respektive enheter eller avdelningar på grund av interna barriärer. Senare forskning ger stöd åt resultatet. I en omfattande amerikansk studie från 2011 intervjuades 1500 seniora chefer på 50 olika företag i USA. Endast en fjärdedel av deltagarna ansåg att utbildningen gav önskat resultat.

 Det som var gemensamt för denna skara individer var att cheferna dels trodde på ledarskapsprogrammet, och använde sin kunskap kontinuerligt och framförallt arbetade i miljöer som främjade förändring. Det kanske låter som en självklarhet att ledare och chefer måste arbeta kontinuerligt och att företaget ska stötta med en förändringsbenägen miljö, men är det så enkelt i praktiken? 

BARRIÄRER VID LEDARSKAPSUTBILDNINGAR

Vid ledarskapsutbildningar kan flera olika typer av barriärer eller utmaningar dyka upp. Nedan har vi listat sex av de vanligaste barriärerna som individer råkar ut för. Du kanske känner igen några av dem:

  1. Otydliga strategiska riktningar och värderingar som skapar osäkerhet. 
  2. Seniora chefer saknar förmågan att arbeta i team, vilket leder till sämre samarbete. 
  3. Toppstyrda ledare, som hindrar ärlig dialog om konkreta problem.
  4. En rörig organisationsstruktur, som hindrar cross-funktionell kommunikation.
  5. Begränsat ledarskap och brist på uppmärksamhet gentemot duktiga medarbetare. 
  6. En rädsla bland medarbetare för att prata med seniora chefer om diverse utmaningar.

Att veta hur dessa utmaningar ska tacklas är inte lätt, men vad är det som behövs för att börja?

DET SOM BEHÖVS ÄR EN FRUKTBAR MILJÖ

 Utan en tydlig strategi, struktur och organisationsutveckling, blir det en utmaning att implementera en ledarskapsutbildning som ska leda till individuell eller bolagets utveckling. Detta styrks av toppforskare på Harvard Business School och Carnegie Mellon i USA, som menar att företag behöver utveckla en fruktbar miljö, innan frön från ledarskapsutbildningar kan växa fram. Vid ett flertal analyser från utbildningsprogram påvisas tydliga positiva resultat bland organisationer som genomgår eller påbörjar en kulturell förändringsresa, i samband med ledarskapsutbildningar. Medarbetare erhåller tydliga strukturer, förutsättningar och en sund företagsmiljö. 

Kunskapspartners Ledarskapsresa - med utgångspunkt i företagsmiljön

 På Kunskapspartner erbjuder vi en specifik ledarskapsutbildning som vi kallar "Ledarskapsresan". Den är både företagsanpassad och individuellt anpassat. Vi börjar alltid med att analysera företagets miljö för att påbörja en ledarskapsutbildning. Vi börjar även med att träffa alla deltagare i utbildningen i ett gemensamt format, för att definiera förväntningarna från deltagarna och en gemensam plan för spelregler. Därefter påbörjas den individuella utbildningen med medarbetare och ledare genom coachning. Vi anpassar våra metoder och verktyg utifrån det specifika behovet hos varje deltagare. Målet är att rusta ledare till att vara redo att tackla framtidens utmaningar genom en process som skapar struktur, mening och framförallt förståelse för vad ledarskap är för personen och företaget.

Målgrupp

Denna utbildning är till för ledare och chefer i olika befattningar och roller. Vi har flertal referenser från olika typer av företag. Allt från Lifescience företag och teknikföretag, till industriverksamheter och kommunala bolag. Upplägget är strukturerat för att passa olika typer av ledare och roller, bland annat:

  • Nyblivna chefer som behöver stöd i uppstarten av deras ledarskap på företaget.
  • Erfarna chefer som har behov av ett bollplank och framförallt en möjlighet att reflektera över sin roll och sitt ledarskap.
  • Samordnare, koordinatorer och/eller projektledare som har specifika uppgifter att leda och behöver stöd i deras specifika omgivning. 
  • Mellanchefer som har behov av att engagera sina medarbetare på ett bättre och strukturerat sätt.

Upplägg

Kursinnehåll med fem specifika moment

Varje ledarskapsresa börjar med individen i fokus. Därmed börjar vi utbildningen med en individuell analys. Deltagarna får utföra en av våra beteendestilsanalyser som ger oss bra input för att starta igång resan. Därefter följer fem arbetsmöten som bygger på varandra - Läs mer om varje arbetsmöte nedan.

Kunskapspartner - Ledarskapsprocess

Arbetsmöte 1 - Personlighetsanalys

Under det första momentet går vi igenom samtliga delar av den individuella analysen för att påbörja den individuella ledarskapsresan. Deltagaren får möjlighet att gå på djupet kring sin analys och diskutera med ett externt bollplank kring ens egna tolkningar och funderingar kring analysen. 

Arbetsmöte 2 - Att leda sig själv

Vid andra momentet pratar vi om individens styrkor och svagheter, samt vilka möjligheter och barriärer som individen har i sitt ledarskap. 

Arbetsmöte 3 - Att bli ledd

Vid tredje mötet hämtar vi inspiration från ledarens egna omgivning och ledare som personen själva har stött på, vilka egenskaper som personen ser upp till och vill arbeta med själv.

Arbetsmöte 4 - Att leda andra

Vid det fjärde mötet börjar vi gå över och diskutera individens omgivning i sina arbetsgrupper och team, där de själva agerar som ledare. 

Arbetsmöte 5 - Att leda en organisation

Vid det femte och sista momentet pratar vi om hur individens ledarskap i gruppen ska övergå till hela verksamheten och organisationen. 

Strukturerade arbetsmöten med specifika metoder och verktyg

Denna resa börjar alltid med individen i fokus och öppnar upp sig alltmer för ledarskapet i större sammanhang. Det som gör processen unik, är att varje moment består utav en strukturerad process med följande fyra komponenter: Incheckning, diskussion, praktisk övning och hemarbete. På så sätt kommer deltagaren att veta exakt hur möten är strukturerade och förväntningarna inför och efter varje arbetsmöte. Hemarbeten är en av de viktigaste ingredienserna i vårt upplägg, och det är även här vi ser den stora kraften och påverkan i utbildningen eftersom deltagarna får möjlighet att reflektera och arbeta med uppgifter på egen hand och ute i verksamheten.

Kunskapspartner - Mötesdelar

GÅR DET ATT LÄRA SIG ATT BLI EN BÄTTRE LEDARE?

Det korta svaret är - ja! Begreppet Ledarskap tillhör ett brett område som ofta är svår att förstå sig på. Samtidigt har det en avgörande betydelse; ett bra ledarskap som används på bästa sätt kan främja hela företagets utveckling. Oavsett om man upplever sig vara talangfull på området eller inte, kan vi med över 20 års erfarenhet konstatera att det går att lära sig att vara en bättre ledare. Med rätt miljö, metoder och verktyg som används i rätt syfte, sammanhang och utbildning, kan företag komma långt. Vi hjälper till att coacha era medarbetare i detta. 

HÖR AV ER TILL OSS PÅ KUNSKAPSPARTNER SÅ BERÄTTAR VI GÄRNA MER OM HUR VI KAN VARA TILL HJÄLP vid FÖRETAGSUTVECKLING OCH LEDARSKAPSUTVECKLING. 

Examen, diplom m.m.

Vid avslutad utbildning utfärdas diplom och avslutningsintyg på utbildningen. 

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskapsresan, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Kunskapspartner

Kunskapspartner

Kunskapspartner AB är ett forsknings- och konsultföretag i Lund, Skåne med över 20 års erfarenhet av att leda företag och individer igenom förnyelsearbete och verksamhetsutveckling. Vi kombinerar akademisk kompetens med lång, praktisk erfarenhet från näringslivet. Det gör att vi ligger...


Läs mer om Kunskapspartner och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Kunskapspartner

Scheelevägen 15
22370 Lund

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Ledarskapsresan!

Arrangörsrecensioner
(4,4)
Baseras på 21 recensioner.
Alla recensioner för arrangören