Visa utbildning.se som: Mobil

Asbest - Allmän utbildning enl. 2006:1, 19§

Kunskapskontoret
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: Utbildningen hålls för grupper över hela landet kontakta oss för prisförslag - Stockholm
Företagsanpassad utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Asbestens förekomst och hälsorisker. Enligt 2006:1, 19§ så gäller följande. Detta kan gälla dig som kan komma i kontakt med asbest genom borrning slipning eller montering i asbesthaltigt material, t.ex. eternit, asbestcement.

19 § Den som leder och den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt
material skall ha genomgått sådan utbildning om asbest som minst omfattar
avsnitt om asbestens egenskaper, hälsoeffekter, förekomst, skyddsåtgärder,
nödfallsåtgärder, handhavande av personlig skyddsutrustning,
arbetsmetoder, kontrollåtgärder, avfallshantering, saneringsåtgärder samt
bestämmelser om medicinska kontroller.
Arbetsgivaren skall se till att arbetstagarna har genomgått utbildningen
samt att arbetstagarnas kunskaper uppdateras när det behövs.
Bestämmelserna i första och andra stycket gäller inte den som skall leda
och inte heller den som skall utföra rivning av byggnad, byggnadsdel,
teknisk anordning eller del av sådan anordning som innehåller asbest eller
asbesthaltigt material. Därvid gäller i stället bestämmelserna om utbildning i
36 §.

Målgrupp

För dig som leder och för den som utför arbete med asbest eller asbesthaltigt
materia.

Kursledare

KunskapsKontoret AB. Bolaget bildades för att kunna erbjuda industrin prisvärda och flexibla utbildningar utan vare sig sänkt kvalitet eller minskat innehållet.
Våra instruktörer har stor erfarenhet av brandskydd, arbetsmiljöfrågor, riskbedömningar och utbildning.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Asbest - Allmän utbildning enl. 2006:1, 19§, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Kunskapskontoret

Kunskapskontoret AB erbjuder ett brett sortiment av utbildningar inom arbetsmiljö, kemikaliehantering, och brandskydd på svenska eller engelska. Vi är certifierade genom Brandskyddsföreningen för heta arbeten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap för alla våra utbildningar om farligt gods. Vi håller oss...


Läs mer om Kunskapskontoret och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Kunskapskontoret

Smålandsgatan 19
21430 Malmö

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Asbest - Allmän utbildning enl. 2006:1, 19§!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1263 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Asbest - Allmän utbildning enl. 2006:1, 19§ från Kunskapskontoret, fyll i dina uppgifter: