Informations- och cybersäkerhet samt NIS2-direktivet

Kunskapsgruppen, Distans (+1 orter)
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Längd
1 dag
Nästa kurstillfälle
Kontakta oss för mer information se detaljer
Utbildningsform
Företagsanpassad utbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Har ni tillräcklig kunskap om informations- och cybersäkerhet?

Säkerhetsläget i Sverige är försämrat i och med ökad terrorhot och kriget i Ukraina.  Samtidigt har det varit en markant ökningen av hot och angrepp som riktats mot infrastruktur och informationssystem.
Det gör att reglerna om informationssäkerhet och cybersäkerhet som sedan en tid tillbaka gäller inom EU är extra aktuella. Reglerna träffar många fler aktörer än vad som gällt tidigare, samtidigt som behovet av informations- och cybersäkerhet har blivit alltmer påtagligt.

Offentliga sektorn särskilt utsatt
Den offentliga sektorn är särskilt intressant och utsatt för sådana hot och angrepp.
Mot denna bakgrund är det viktigt för de olika verksamheterna inom den offentliga sektorn att skaffa sig kunskaper om vilka regler som gäller på informations- och cybersäkerhetsområdet, vilka av regelverken som träffar den egna verksamheten, vilka krav som reglerna innebär och vilka åtgärder som behöver vidtas.

Vi går även igenom upp NIS 2-direktivet som kommer att börja gälla från den 18 oktober 2024 och vad det innebär för ”samhällsviktiga tjänster”.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Kontakta oss för mer information

  • Företagsanpassad utbildning
  • Sverige

Varför välja Kunskapsgruppen?

98% rekommenderar

Finns i 28 städer och online

Centralt läge

Målgrupp

Den här kursen vänder sig till personalchefer, säkerhetsansvariga, HR-personal, jurister och andra – inom den offentliga sektorn som på olika sätt arbetar med säkerhetsfrågor, informations-, cyber- och IT-säkerhet.

Även personal som svarar för upphandling och inköp av informationssystem, tjänster och produkter måste ha kunskap om reglerna och vad som krävs vid sådant anskaffande. Kursen kräver inte några specialistkunskaper inom området, men deltagaren bör vara förtrogen med att läsa, förstå och tillämpa regelverk och lagtexter.

Kursinnehåll

Under den här kursen får du kunskap och förståelse för de nya regler om informations- och cybersäkerhet som sedan en tid tillbaka gäller inom EU. NIS-Lagen, NIS 2-direktivet, Cybersäkerhetsförordningen med mera. Tjänster som omfattas av NIS-direktivet delas in i samhällsviktiga tjänster och digitala tjänster. Samhällsviktiga tjänster är tjänster som är viktiga för att upprätthålla kritisk samhällelig eller ekonomisk verksamhet.

De är indelade i sju sektorer:

  • Bankverksamhet
  • Digital infrastruktur
  • Energi
  • Finansmarknadsinfrastruktur
  • Hälso- och sjukvård
  • Leverans och distribution av dricksvatten
  • Transport

Kursledare

Conny Larsson är specialist på juridiska frågor angående olika slags IT-avtal och andra IT-rättsliga frågor, såsom rättigheter till programvara, behandling av uppgifter, incidentutredningar, säkerhet, totalförsvarsfrågor, tvångsmedel, IT-brott, uppgiftsskyldighet, tystnadsplikt och sekretess.

Conny har tidigare varit verksjurist vid Televerket Radio, bolagsjurist inom Telia-koncernen och Flextronics Network Services, samt verksjurist hos Kronofogdemyndigheten. Numer driver han egna advokatbyrån Singularitylaw. Connys styrka som föreläsare är att han lyckas få de här ämnena som kan te sig torra och tråkiga att bli intressanta och till och med underhållande.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Informations- och cybersäkerhet samt NIS2-direktivet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Kunskapsgruppen
Göteborg

Vi erbjuder utbildningar inom bland annat ledarskap, ekonomi, data, administration och kommunikation. Målet när vi startade Kunskapsgruppen var att göra utbildningar i toppklass till sådana som är som oss; vetgiriga – men inte fullärda. Vi vill göra det enkelt att...

Läs mer om Kunskapsgruppen och visa alla utbildningar.

Highlights