Inga recensioner än

OSA i Praktiken – Webbutbildning

Längd
4 timmar
Pris
2 495 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande start se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Längd
4 timmar
Pris
2 495 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
Löpande start se detaljer
Utbildningsform
Onlineutbildning
Från 2 495 SEK exkl. moms / person

Kursbeskrivning

OSA I PRAKTIKEN

Stöd för OSA i Praktiken - Webbutbildning

Vi är godkända utbildare åt AFA Försäkring. Om ni har kollektivavtal och uppfyller kraven så har ni möjlighet att få upp till 70% av kostnaden subventionerad. Detta är möjligt genom ett projekt som LO, SN och PTK tillsammans bedriver som har som syfte att höja arbetsmiljökunskapen på arbetsplatserna. Ansökan om stöd görs direkt till AFA Försäkring.

Om OSA i Praktiken

Utbildningen ska ge deltagaren goda praktiska kunskaper i föreskriften om Organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) som är den föreskrift som hanterar tre stora problemområden i arbetsmiljön, nämligen:

 • Ohälsosam arbetsbelastning
 • Kränkande särbehandling
 • Arbetstidens förläggning

OSA- utbildningen går igenom arbetsgivarens skyldigheter att undersöka den sociala och organisatoriska arbetsmiljön, riskbedöma och åtgärd.

Syfte med OSA i Praktiken

Utbildningen ger deltagarna de kunskaper och verktyg som behövs för att undersöka och riskbedöma den psykosociala arbetsmiljön. Deltagarna ska också få de kunskaper som krävs för att kunna minska risken för att ohälsosam arbetsbelastning ska uppstå och att arbetstidens förläggning inte leder till ohälsa samt för att hantera kränkande särbehandling.

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

Löpande start

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

Främst arbetsgivare och arbetsgivarrepresentanter såsom chefer och ledare samt skyddsombud. En OSA utbildning är också lämplig tör t.ex. HR- personal som behöver fördjupade kunskaper i området OSA.

Kursinnehåll

OSA i Praktiken behandlar främst följande punkter:

 • Definiera vad är arbetsmiljö
 • Fördjupad kunskap iAFS 2015:04Organisatorisk och Social Arbetsmiljö (OSA)
 • Fördjupad kunskap iAFS 2001:01Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Samverkan utifrån AFS 2001:01 Systematiskt Arbetsmiljöarbete
 • Lagar och föreskrifter som berör det organisatoriska arbetsmiljöarbetet
 • Organisatoriska förebyggande åtgärder genom rutiner, utbildning och instruktioner
 • Fördjupad kunskap i arbetsbelastning, kränkande särbehandling och arbetstidens förläggning
 • Undersökningsmetoder som en del i det systematiska arbetsmiljöarbetet
 • Kunskaper om stress, hur man kan identifiera tidiga signaler och riskfaktorer på arbetsplatsen

Upplägg

Utbildningen är en streamad digital distansutbildning som kan genomföras på valfri ort när det passar kursdeltagaren. Efter bokning har deltagare 180 dagar på sig att genomföra utbildningen.

Tid & plats

Online

Investering

2 495 SEK exklusive moms/ pers.

Examen, diplom m.m.

Kursintyg som kan skrivas ut direkt efter genomförd godkänd utbildning.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om OSA i Praktiken – Webbutbildning, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Kompetensutveckla.se
Paviljongvägen 17
852 40 Sundsvall

Kompetensutveckla.se erbjuder aktuella utbildningar inom arbetsmiljökunskap samt kurser som är till för att höja säkerheten på arbetsplatserna. Våra kurser är alltid genomarbetade och syftet är att kursdeltagarna ska få kunskaper och bra verktyg som dem kan använda i sin dagliga...

Läs mer om Kompetensutveckla.se och visa alla utbildningar.

Highlights