Visa utbildning.se som: Mobil

1-årig utbildning i KBT

KBT-utbildarna
Kort om utbildningen
2 terminer
18 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2019-11-04 - Distans
Sista ansökan: 2019-10-28
Distans
Onlineutbildning
Kommande starter
Distans
2019-11-04  
18 500 SEK
2020-01-13  
18 500 SEK
2020-04-06  
18 500 SEK

Kursbeskrivning

1-årig utbildning i KBT

1-årig KBT-utbildning

Den 1-åriga utbildningen i kognitiv beteendeterapi är vår populäraste utbildning. Utbildningen ger en bred KBT-kunskap med teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Efter slutförd utbildning har du tillförskaffat dig kunskaper som är användbara i ditt privatliv men främst i ditt arbetsliv.

  • Du stärker din CV och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden med de kunskaper du lär dig i denna kompetenshöjande utbildning.
  • Med den kognitiva beteendeterapins verktyg kan du bättre bemöta andra och leda problemlösning människor emellan.
  • Du lär dig att förstå varför vi beter oss som vi gör och kan därför skapa positiv förändring i din omgivning och i ditt yrke.

Utbildningens målsättning
Utbildningen ger en bred KBT-kunskap med teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Efter slutförd utbildning har deltagaren tillförskaffat sig kunskaper som är användbara i privatliv men främst inom arbetslivet. Utbildningen är en bra grund för vidareutbildning, exempelvis till ”Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)”.

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi. Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap.

Målgrupp

Utbildningen passar dig som jobbar inom coaching, behandling, utbildning, personalhantering och liknande områden. Du stärker din CV och blir mer attraktiv på arbetsmarknaden med de kunskaper du lär dig i denna kompetenshöjande utbildning. Utbildningen ger dig praktiskt användbara verktyg i ditt arbete med människor.


Behörighetskrav
Gymnasiekunskaper i svenska och engelska.

Kursinnehåll

Introduktion
Genomgång av utbildningens innehåll och kompletterande litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi, dess historik och utveckling.


KBT-relaterade teorier
Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och även få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.


Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi
Utbildningsmomenten innehåller analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom KBT.


Problemområden och metoder som ingår
Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.


Examination och avslut
Varje termin avlutas med en examination via vår utbildningsportal eller digitala inlämningsuppgifter. Vid godkänt resultat av båda dessa examinationer erhålls ett utbildningsintyg

Upplägg

Utbildningen sträcker sig över två terminer och är en ren distansutbildning där inlärning sker via vår utbildningsportal som du får tillgång till via din dator eller surfplatta. Portalens utbildningsmaterial består av videoföreläsningar, textinlärning, övningar och quiz. Du har även möjlighet att ställa frågor kring innehållet och chatta med utbildare och andra deltagare genom de verktyg som finns i portalen. I slutet av varje termin görs en examination. Efter genomgången godkänd utbildning erhålls utbildningsintyg.


Litteratur
Utbildningen innehåller ingen obligatorisk litteratur. Vi tillhandahåller dock en litteraturlista med rekommenderade böcker som ett komplement till utbildningsportalens innehåll. Denna litteratur finns att köpa och även låna på många bibliotek. Kostnad för litteraturen ingår inte i utbildningskostnaden.


Examination
Examination hålls i slutet av varje termin. Deltagaren har inte tillgång till utbildningsmaterialet under examinationen. För att få ett utbildningsintyg efter slutförd utbildning krävs att deltagaren får godkänt på bägge examinationer.

Investering

Pris: 18 500kr (ex. moms)

I kostnaden ingår utbildning via KBT-utbildarnas utbildningsportal i form av videoföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz. Kurslitteratur ingår ej.

Pris inklusive moms: 23 125kr

Kursledare

Utbildningsansvariga

Andreas Agnblad Claeson och Elizabeth Ekman

Elizabeth Ekman
Phd., Leg. Psykoterapeut (KBT), handledare

Elizabeth har över 30 års erfarenhet av kliniskt arbete inom KBT. Hon är sedan 1992 föreläsare, utbildningsansvarig och handledare för grundläggande psykoterapiutbildningar (steg1) och flera andra utbildningar. Elizabeth har utbildat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare och personal inom psykiatriska öppenvården, kriminalvården, neuropsykiatriska team samt SISU/elitidrotten och dess idrottspsykologiska rådgivare. Utöver detta har hon haft flera internationella uppdrag inom KBT för ASD och ADHD och publicerat flera artiklar i området.


Andreas Agnblad Claeson

Ass. utbildningsansvarig, KBT-terapeut

Utbildad idrottspsykologisk rådgivare, grundutbildad i KBT med inriktning på elitidrott. Arbetade tidigare på Riksidrottsförbundet med landslagsaktiva idrottare och ledare. Han har varit lärare och föreläsare inom KBT och idrottspsykologi vid Idrottshögskolan (GIH), hållt i ledarskapsutbildningar för idrottsledare, tränare och olika företag inom näringslivet. Specialistutbildad i OBM.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om 1-årig utbildning i KBT, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

KBT-utbildarna

KBT-utbildarna

KBT-utbildarna är ett nystartat företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Företaget startades med målsättningen att erbjuda något som skiljer sig från andra svenska distansutbildningar i KBT. Vi vill inte ändra vad man lär ut,...


Läs mer om KBT-utbildarna och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

KBT-utbildarna

Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Bli den första att recensera 1-årig utbildning i KBT!