Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Grundläggande psykoterapiutbildning steg-1 KBT

Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB
Kort om utbildningen
4 terminer
27 800 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-07 09:00 - Distans
Sista ansökan: 2020-07-31
Distans
Kommande starter
Distans
27 800 SEK
2020-09-07

Distans
27 800 SEK
2021-02-08

Kursbeskrivning

Med anledning av utvecklingen av covid-19 kommer vi att genomföra all undervisning och examination på distans. Vi genomför redan flera utbildningar helt på distans och vi är väl förberedda på att undervisa helt på distans. Om du känner dig osäker på vad som krävs för att genomföra studier på distans när det gäller t.ex dator, internetuppkoppling, video, ljud osv. så hjälper vi dig gärna med att hitta
fungerande lösningar.

Utbildningen passar dig som vill arbeta med KBT terapi. Detta gäller om du samtidigt får regelbunden handledning av legitimerad psykoterapeut. Kognitiv beteendeterapi (KBT) är ett samlingsnamn för teorier och metoder som används för att åstadkomma förändringar i människors beteenden och livssituation. Dessa teorier och metoder är vetenskapligt förankrade och har visat sig ha god effekt på ett flertal olika psykologiska problemområden.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om utbildningen påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

För att vara behörig att gå utbildningen måste villkoren för såväl allmän som särskild behörighet vara uppfyllda. Kursledningen förbehåller sig rätten att göra bedömningen av lämplighet för utbildningen utifrån ansökningar och ev. intervju. Läs mer om allmän behörighet i Högskoleförordningen.
• Genomgått fullständig, minst tvåårig utbildning i gymnasieskolan (eller likvärdig utbildning) och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan. eller

• Fyllt 25 år, varit yrkesverksam i minst fyra år och har kunskaper i svenska och engelska som motsvarar slutförd lärokurs om minst två årskurser på någon linje i gymnasieskolan Särskild behörighet
.
• Utbildning i och praktisk erfarenhet av ett människovårdande yrke.  
• Tidigare utbildningen om minst 150 undervisningstimmar i ämnen som psykologi, sociologi, pedagogik och/eller psykiatri, eller kompletterande högskolestudier i ett beteendevetenskapligt ämne eller i psykiatri omfattande 30 hp.
• Ha arbetsförhållande under utbildningstiden där psykoterapeutiska arbetsuppgifter ingår som kan utgöra ett underlag för meningsfull handledning.
Urval av sökande görs av kursledningen utifrån följande faktorer:– Grundläggande är att sökanden uppfyller allmän och särskild behörighet. – Nuvarande och tidigare yrkeserfarenheter. – Den aktuella anställningens innehåll. – Inslag av psykiatriska, beteendevetenskapliga, och psykoterapeutiska kurser i den sökandes grund- och vidareutbildning. – Tidigare genomgångna kurser och utbildningar i kognitiv beteendeterapi, 

Fortsatta studier

Efter denna utbildning så kan du t.ex gå vidare och söka till den legitimations- grundande utbildningen i psykoterapi (steg-2 KBT) på Universitet.

Upplägg

Utbildningen pågår under fyra terminer och motsvarar i omfattning 45 högskolepoäng. Det teoretiska momentet omfattar 240 timmar. Det innebär trettio heldagars undervisning, ca tio per termin 1 till 3. Handledningen ges i grupper under termin 2-4. Detta moment är kursens dyraste och kräver mest kraft av deltagarna, men är helt avgörande för att ge en god kompetens. Sista terminen omfattar endast handledning. Egenterapi omfattas inte av kursplanen eller kursavgiften eftersom det ännu är oklart om, och hur mycket, egenterapi som krävs vid ansökan till legitimationsgrundande psykoterapeututbildning. Kursledningen kan ge tips på legitimerade psykoterapeuter i det fall att deltagare är intresserad av egen terapi. 

I utbildningen ingår övningsdagar "på plats". Termin 1-3 genomförs detta som två sammansatta dagar med övningar och föreläsningsmoment per termin. Övningsdagarna genomförs i Uppsala alternativt Stockholm.

 • Historik ock utveckling av KBT
 • Världsbilder och vetenskapsteori utifrån mekanistisk världsbild och funktionell kontextualism.
 • Inlärningsteori. Operant och respondent inlärningsteori. Inlärningsteorin utför en plattform för hela utbildningen.
 • Funktionell analys.
 • Kognitiv teori, Genomgång av etablerade kognitiva modeller och symtombaserade behandlingsmetoder.
 • Beteende analys.  Datainsamling och att göra egna experiment. Att göra en baslinje. Att forma en hyptotes, en formulering som leder fram till en intervention. Att utvärdera en intervention. Konceptualisering med beteende analys som grund. Genomgång av etablerade skattningsskalor. Att lära deltagarna att självständigt lägga upp behandling inom olika problem områden och att utvärdera denna behandling
 • MI. Motiverande samtal.
 • Forskningsmetodik. Att göra en enkel singel subjekt design studie. Att göra deltagarna väl förtrogna med och i stånd att kritiskt granska forskningen inom KBT
 • Beteende analys som utgångspunkt för vanliga psykologiska problem. Fobier, OCD Depression, GAD, PTSD, Smärta, Stress, Ätproblem, Sömnproblem, Tinnitus, Epilepsi, Missbruk, Psykos.
 • Diagnoser. En orientering utifrån DSM och ICD 10 samt genomgång och presentation av symtombaserade psykologiska modeller.
 • Professionell utveckling Grundfärdigheter i perspektivtagande (RFT) Model of Human Connectedness.
 • Beteendeanalys i samtal och färdighetsträning. Att lära känna igen, kunna analysera, bearbeta och terapeutiskt använda egna reaktioner inför olika klienter i terapi situationen.
 • Hur tillämpas BA i de 3:d vågens KBT. MI, ACT, DBT, FAP. Self Compassion.
 • Etik
 • Övningsdagar. Två övningsdagar per termin på plats i Stockholm/Uppsala.
 • Examination.

Litteraturen omfattar cirka 4 000 sidor. En stor del av litteraturen är på Svenska. Kostnader för litteratur ingå ej i kursavgiften. Litteraturkostnad är ca: 1 200 kr per termin.

Investering

Kursavgift per termin är 23 500 kr inklusive moms. Utbildningen pågår under fyra terminer.I kursavgiften ingår föreläsningar, video, quiz, övningar online och övningsdagar på plats. Individuell handledning är möjligt efter godkännande av utbildningsledningen. I annat fall tillkommer kostnad för handledning i grupp med 15 000 kr inklusive moms per termin under tre terminer. Total kostnad för kursavgift inklusive handledning i grupp är 139 000 kr inklusive moms.

Du kan delbetala din utbildning hos via vår samarbetspartner Human Finans. Du kan t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.
Du kan ta kontakt direkt med Humanfinans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15 alternativt 08 735 29 23

Kursledare

Kursledning

JoAnne Dahl, Fil Dr, Docent, Professor Emerita i Psykologi Uppsala Universitet.
Leg Psykolog, Leg Psykoterapeut KBT, Handledarutbildning i KBT,
Peer Reviewed ACT Trainer, ACBS Fellow. Specialist I beteendemedicin.
Tommy Lydell, leg psykoterapeut KBT, Beteendevetare.

Examen, diplom m.m.

Examination

Alla teoridelar examineras. Examination sker i form av muntliga och skriftliga kunskapsprov och praktiska färdighetsprov. Även hemtentamen förekommer. Kompletteringar av uteblivet teoriområde beslutas av kursledningen. För godkänd närvaro krävs 80% närvaro. Ekvivalering av kursavsnitt sker efter beslut av kursledningen. Som betyg används något av uttrycken godkänd eller underkänd.

Examensbenämning

Till utbildningsbevis som avser samtliga utbildningsmoment som för den studerande ingår i utbildningen skall knytas examensbenämningen ”Grundläggande psykoterapiutbildning med speciell inriktning mot kognitiv beteendeterapi”. På utbildningsbeviset finns följande översättning till engelska språket – ”Undergraduate Diploma in Cognitive Behavioural Psychotherapy”.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning steg-1 KBT, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB

Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB

Med anledning av utvecklingen av covid-19 kommer vi att genomföra all undervisning och examination på distans. Vi genomför redan flera utbildningar helt på distans och vi är väl förberedda på att undervisa helt på distans. Om du känner dig osäker...


Läs mer om Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB

Edövägen 2
132 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Grundläggande psykoterapiutbildning steg-1 KBT!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 3 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar