Visa utbildning.se som: Mobil
Kort om utbildningen
En termin
18 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-05-01 09:00 - Distans
Företagsanpassad utbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

ACT grundkurs

Grundkurs I ACT (Acceptance and Commitment Therapy) Teoretiska grunder i funktionell kontextualism och beteendeanalys samt träning i grundfärdigheter som används i ACT.

Acceptance and Commitment Therapy ‘ACT’har nu under flera decennier visat att ‘Psykologisk Flexibilitet’ är en nyckel till mentalt välbefinnande. Psykologisk Flexibilitet definieras som förmågan att kunna känna och tänka med öppenhet och att kunna komma närmare (approach) det som händer inom dig med nyfikenhet och omsorg och att samtidigt gå framåt i de aktiviteter som du värderar. Till skillnad från det som känns naturligt att göra dvs, att undvika obehag, lär ACT dig att gå rakt in i det med en omsorgsfull nyfikenhet. Detta är också tvärtemot många av de behandlingar som sjukvården erbjuda både i form av medicin och terapi. 

På så sätt är detta en ‘frigörande’ approachdär du kommer att upptäcka din faktiskt styrka och kompetens. Syftet med denna ACT utbildning är att ge dig både en grund och en djupare förståelse och praktiska färdigheter av psykologisk flexibilitet. Utbildning sker i princip på distans med hjälp av moderna tekniska lösningar. Färdighetsträning med workshops genomförs online vid ett tillfälle per termin. 

Kursinnehåll

 • Livskompass: Att kartlägga nivå och omfattning av engagemang kring livsområden kopplade till naturliga förstärkare.
 • Undersöka hur stor plats symptomen tar i klientens liv. Koncepturalisering av motivation till aktiviteter, positiv och negativ förstärkning.
 • Livslinjen: En fysisk metafor av beteendeanlys som används för konceptualisering av hur mönster av undvikande (experiential avoidance) har skapats genom livet, leta efter karakteristiska beteendemönster och olika sätt att förhålla sig till obehag.
 • Dessa mönster analyseras i relationsramar (tankar, känslor och beteenden).
 • Defusion övningar: Att forma olika varianter för att skapa ett hälsosamt förhållningssätt till sina tankar.
 • Standardövningar i defusion utifrån ACT samt möjlighet att skapa egna övningar i stunden med klienten.
 • Acceptans: exponering i olika former utifrån protokoll men även utifrån spontant utvecklade varianter.
 • Övningar i perspektivtagande: RFT baserade övningar med visuella, kognitiva och känslomässiga rotationer.

Mål

 • Observera sina egna reaktioner i relationsramar/RFT (tankar, fysiologiska reaktioner och beteenden) dvs att göra funktionell analys på sig själv. Att kartlägga tankar, känslor och beteenden i en beteendeanalys
 • Klassificera sina reaktioner i funktionella klasser (hjälpsam, icke hjälpsam, på kort och lång sikt) dvs att skilja mellan psykologiskt flexibla eller psykologiskt rigida beteendemönster. Att lära sig grundläggande behandlingsmetodik och kunna föreslå lämpliga behandlingsmetoder
 • Definiera på ett djupare plan att personliga värderingar är riktningar snarare än ‘mål’.
 • Att finslipa sin värderade riktning, ungefär som att ställa in ett kalibreringsinstrument. Detta används sedan som en måttstock för reaktioner och aktiviteter i vardagen.
 • Bygga ut sin psykologiska flexibilitet med hjälp av färdighetsträning inom de livsområden där man vill utvecklas som människa.
 • Skapa ett ‘delat perspektiv’ tillsammans med klienten.
 • Observera sina klienters reaktioner i relationsramar direkt "i rummet" (tankar, fysiologiska reaktioner och beteenden) dvs. att göra funktionell analys ”live” med klienten.
 • Diskriminera mellan topografi (hur det ser ut) och funktion (vad det har för mening) utifrån klientens beteenden.
 • Snabbt skapa en preliminär hypotes av ett beteendemönster utifrån observerbara beteenden i rummet.
 • Testa sina hypoteser i rummet med hjälp av beteendeexperiment.
 • Göra beteendeexperiment i form av spontana exponeringar utifrån tankar och känslor av obehag som dyker upp i rummet.
 • Hitta fungerade metaforer hos klienten och använda dem med klienten.

Fortsatta studier

Efter utbildningen kan du t.ex läsa nästa nivå på våra ACT utbildningar.

Upplägg

Litteraturlista

Kontakta oss för aktuell litteraturlista.

Tid & plats

Distansutbildning.

Investering

Se under rubriken "Erbjudande". 

Du kan delbetala din utbildning hos SIEP AB via vår samarbetspartner Human Finans och t.ex dela upp din betalning helt utan ränta i 6 eller 12 månader.
Du kan ta kontakt direkt med Humanfinans kundservice:
Telefon: 08 560 201 15 alternativt 08 735 29 23

Erbjudande

Vi erbjuder introduktionspris i samband med att utbildningen startar hos Skandinaviska institutet för Evidensbaserad Psykologi AB (begränsat antal platser).
18 000 kr exklusive moms.

Kursledare

Lär dig ACT av JoAnne Dahl som är Professor Emerita, Peer Reviewed ACT trainer, ACBS Fellow. och en av pionjärerna inom ACT i Sverige. Hon föreläser, handleder, skriver böcker och har arbetat med utbildning och forskning inom evidensbaserad psykologi sedan 1970 talet. Hon har även fått utmärkelsen "Teaching Excellence" från The National Behavior Therapy Society. Våra utbildare är legitimerade psykoterapeuter och/eller psykologer och har mångårig erfarenhet av utbildning, forskning, handledning och kliniskt arbete. Tillsammans med vårt nätverk av internationella forskare garanterar vi att våra kurser och utbildningarna håller hög kvalitet med utgångspunkt från den senaste forskningen.

Examen, diplom m.m.

Examination genomförs utifrån varje deltagares skriftliga rapport samt genom en praktisk examination av ACT-färdigheter. Studenten skriver en behandlingsrapport som visar en orientering över evidensbaserad forskning relevant till den behandling som görs, beteendeanalys som bygger på mätbara och relevanta variabler, val av behandling, behandlingsimplementering från ett ACT-perspektiv samt en utvärdering med valida och pålitliga mätinstrument. Den praktiska examinationen utförs i form av exemplifierande vinjett där studenten ska kunna uppvisa ACT färdigheter. Detta bedöms vid det gemensamma examinationsseminariet. Efter genomförd och godkänd utbildning får den studerande ett intyg.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om ACT grundkurs, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB

Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB

Väljer du att studera med oss så gör du det till stor del på distans hemifrån (eller var du än önskar vara). Tidsbesparande, bekvämt och inte minst klimatsmart tycker vi! Vissa utbildningar har träffar på plats i Stockholm och Uppsala. Vi...


Läs mer om Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Scandinavian Institute for Evidence Based Psychology AB

Edövägen 2
132 30 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera ACT grundkurs!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 2 recensioner.
Alla recensioner för arrangören