Visa utbildning.se som: Mobil

Vi gör just nu en uppföljande undersökning gällande hur COVID-19 har påverkat och fortsätter att påverka hur och om du väljer att gå en utbildning. Vi är så tacksamma om du vill svara på våra frågor. Gå till undersökningen.

Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

KBT teamet
Kort om utbildningen
4 terminer
114 000 SEK exkl. moms
   
Distans

Kursbeskrivning

En grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1)

Vår bredaste utbildning ger dig omfattande förståelse för de principer och metoder som används inom kognitiv beteendeterapi. Du utvecklar nya strategier i mötet med andra människor och kan hjälpa både individer och grupper att forma och bibehålla en bättre vardag. Utbildningens bredd och omfattning ger dig en kompetens som är användbar i många branscher.

  • Du får de verktyg och den kompetens du behöver för att bedriva psykoterapeutisk behandling under handledning.
  • För dig som arbetar med människor inom exempelvis vård, skola, företagande, idrott etc. blir din nya förståelse för bemötande och kommunikation en stor tillgång.
  • Ger dig möjligheten att vidareutbilda dig inom den legitimationsgrundade utbildningen i psykoterapi (Steg-2) och bli legitimerad psykoterapeut (mer info följer).

Utbildningens målsättning
Målsättningen med utbildningen är att ge bred och omfattande kunskap i den kognitiva beteendeterapins teoretiska utgångspunkter, analys, kliniska tillämpningsområden, psykoterapeutiska arbetsmetoder och empirisk forskning. Den studerande förväntas efter slutförd utbildning besitta de grundläggande kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna arbeta med KBT både individuellt och i grupp.

Utbildningen är godkänd av Socialstyrelsen att tillgodoräknas inom ramen för läkares specialistutbildning i psykiatri. Slutförd och godkänd utbildning ger behörighet att söka legitimationsgrundande psykoterapeututbildningar med behörighetskrav på grundläggande psykoterapiutbildning med inriktning kognitiv beteendeterapi (exempelvis steg 2).

Kognitiv beteendeterapi
Kognitiv beteendeterapi (KBT) beskrivs som en strukturerad, mål- och problemorienterad, aktiv och pedagogiskt upplagd. Betoning på empiriskt grundade teorier och behandlingsformer. Man utgår ifrån analysen av individens funktion i sitt sammanhang såväl vid problem i livssituationen som vid olika typer av psykopatologi.

Behandlingsmetoderna innehåller såväl beteendeinriktade som kognitiva inslag och tar ständigt till sig ny empiriskt grundad kunskap. Listan på tillämpningsområden där KBT visat goda behandlingsresultat är många och innehåller: Ångesttillstånd, Depression, Psykos, ASD och ADHD, Ätstörningar, Beroendeproblematik, Stressproblematik, Psykosomatiska problem, Hälsopsykologi m.fl.

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Utbildningen vänder sig främst till dig som jobbar inom vård, behandling, utbildning, coaching, personalhantering eller annan form av människovårdande yrke.

Kursinnehåll

Introduktion
Genomgång av utbildningens innehåll och litteratur, presentation av kognitiv beteendeterapi och dess historik och utveckling.


KBT-relaterade teorier

Genomgång av grundläggande teoretiska begrepp, teorier och modeller inom KBT vilket lär deltagaren att förstå och genomföra analyser och behandlingsplanering och få en förståelse för ett beteendeinriktat behandlingsalternativ.


Problemformulering, problemanalys, konceptualisering, diagnostik och psykopatologi

Utbildningsmomenten har tonvikt på analysmetoder inom KBT, problemanalys och funktionell analys samt psykoterapeutiska teorier och metoder inom kognitiv beteendeterapi.


Självkännedom och professionell utveckling (tidigare egenterapi)

Det tidigare egenterapimomentet ersätts numera av en kurs med fokus på självkännedom och professionell utveckling. Denna del ingår ej i vår utbildning. Avsnittet sker i samarbetspartners regi eller i deltagarens egen regi. Vi hjälper deltagarna om det finns några frågetecken.


Psykoterapeutiska teorier och metoder för förändring

Övningsdagar med föreläsningar och praktisk träning i de vanligast förekommande behandlingsmetoderna och analyser.


Forskningsmetodik och vetenskapsteori

Forskning och forskningsmetodik i allmänhet och forskning relaterad till KBT. Förmågan att bedöma forskning på området är en viktig faktor för att kunna ta ställning till forskningsrön och tillägna sig kunskaper från evidensbaserad forskning.


Psykofarmakologi och psykoterapi

Dennas ges om och när möjlighet finns.
Kunskap om psykofarmaka och i relation till psykoterapeutisk behandling.


Problemområden och metoder som ingår

Depression, Panikångest, Specifik fobi, Social fobi, OCD / Tvångssyndrom, Hälsoångest, Generaliserat ångestsyndrom, Smärta, Stress, Sömn, PTSD, ASD / ADHD, Ätstörningar, Missbruk, Psykos, Samtalsmetodik, Mindfulness, ACT.

Upplägg

Den Grundläggande psykoterapiutbildningen (steg 1) ger en bred och mångsidig bas inom KBT, med betoning på evidensbaserade principer och behandlingsmodeller för de vanligast förekommande psykologiska/psykiatriska beteendeproblem vi träffar på. Utbildningen ger kunskaper och färdigheter som krävs för att under handledning kunna bedriva psykoterapi med beteendeterapeutisk (BT) inriktning. Utbildningen är på grundläggande nivå och omfattar en tidsåtgång per termin om ca 40% av en heltid fördelat över fyra terminer, motsvarande 45hp.

Föreläsningar, övningar och seminarier löper över tre terminer, på distans och på plats i Stockholm (två tillfällen per termin). Förutom undervisning förutsätts att tid regelbundet finns avsatt för inläsning av litteratur och handledning och klientarbete.


Litteratur
Litteraturen omfattar runt 3600 sidor. Notera att delar av litteraturen är på engelska. Studenten ansvarar för att ta till sig studielitteraturen på egen hand. Litteraturlista ges i samband med utbildningens start och finns alltid tillgänglig via utbildningsportalen.


Examination
Examinationer sker terminsvis. De betyg som sätts är godkänd eller underkänd. Handledare utgår från särskilda kriterier för att godkänna studenten på det kliniska momentet.

Handledning
Handledningen omfattar 120 timmar och sker i grupper med max 4 deltagare under termin 2 till 4. Deltagarna står själva för lokal för sin utbildningsklient. Handledningen är viktig för inlärning av såväl problemanalys som behandling och beteendeförändring. Deltagaren ska behandla tre klienter med olika diagnoser och sammanfatta varje klient i en behandlingsrapport som skall godkännas.


Behörighet

Grundläggande behörighet

  • Ansökande har avlagt en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå.
  • Ansökande har avlagt en yrkesexamen i gymnasieskolan eller inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå samt har lägst betyget E i de kurser i svenska eller svenska som andraspråk och engelska som krävs för en högskoleförberedande examen i gymnasieskolan.
  • Ansökande har genom svensk eller utländsk utbildning, praktisk erfarenhet eller på grund av någon annan omständighet har förutsättningar att tillgodogöra sig utbildningen.
  • Ansökande har en svensk eller utländsk utbildning som motsvarar kraven i någon av föregående punkter.

Särskild behörighet har den som arbetar inom ett människovårdande yrke/arbete och som under utbildningstiden har arbetsuppgifter med inslag av psykoterapeutiskt arbete som kan utgöra underlag för meningsfull handledning.

Investering

Pris: 28.500 kr exkl. moms / termin (35.625 kr inkl moms) / termin

Total kostnad: 114.000 kr exkl moms. (142.500 kr inkl moms)

I kostnaden ingår utbildning via KBT Teamets utbildningsportal i form av videoföreläsningar, textmaterial, övningar och quiz. Handledning och övningsdagar med föreläsningar i Stockholm. Kurslitteratur, resa och boende vid övningsdagar ingår ej i utbildningskostnaden.

Delbetalning ges via Humanfinans. 

Ansökan finns på hemsidan.

Kursledare

Utbildningsansvariga

 

Elizabeth Ekman
Phd, Leg. Psykoterapeut (KBT), handledare

Elizabeth har över 35 års erfarenhet av kliniskt arbete inom KBT. Hon är sedan 1992 föreläsare, utbildningsansvarig och handledare för grundläggande psykoterapiutbildningar (steg 1) och flera andra utbildningar. Elizabeth har utbildat läkare, psykologer, sjuksköterskor, kuratorer, socialsekreterare och personal inom psykiatriska öppenvården, kriminalvården, neuropsykiatriska team samt SISU/elitidrotten och dess idrottspsykologiska rådgivare. Utöver detta har hon haft flera internationella uppdrag inom KBT för ASD och ADHD och publicerat flera artiklar i området.

Föreläsare

Jan-Eric Jönsson – Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, universitetsadjunkt

Elizabeth Ekman, Phd, Leg Psykoterapeut, handledare , utbildningsansvarig

Handledare: 

Jan-Eric Jönsson: 
Leg. Psykolog, Leg. Psykoterapeut, handledare, Universitetsadjunkt
Malin Beyer:
Leg. psykolog, Leg psykoterapeut, handledare
Annika Frick:
Fil. Master Psykologi/Leg. Psykoterapeut

Lis Johles:
Leg. psykolog, Specialist i klinisk psykologi,  Leg psykoterapeut, Handledare
Doktorand i idrott och psykologi

Roger Olsson
Leg psykolog, Leg psykoterapeut Specialist i klinisk psykologi

Examinator

Henrik Gustafsson – Docent

Våra handledare är legitimerade psykoterapeuter inom KBT med handledarutbildning, god kliniks erfarenhet och handlednings erfarenhet. Utbildningens lärare och föreläsare har KBT-inriktning och är aktiva och uppdaterade med klinisk erfarenhet, utbildningens teoretiska metoder och deras respektive specialistområden.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT-inriktning (Steg 1), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,8

Baseras på 5 recensioner.

Solin
(5)
Väldigt bra studieupplägg och balans på teori och klientarbete. Föreläsningarna har varit intressanta och lärorika. Handledningen av Elizabeth Ekman har varit mycket pedagogisk och utvecklande. Rekommenderar varmt utbildningen
A-Hälsan AB
(4)
Har fått ny kunskap och kompetens som jag kommer ha stor nytta av i mitt arbete. Bra med handledningen, bra föreläsare. Har gått bra att läsa utbildningen på distans med portalen som plattform.
Kursdeltagare
(5)
Utbildningen ger god handledning genom Elizabeth Ekmans stora och breda kunskaper inom psykoterapi.

KBT teamet

KBT teamet

KBT Teamet startades 2005 och är ett företag med mångårig erfarenhet av KBT-utbildning, både i klassrum och på nätet. Vår utbildningsledning har en gedigen akademisk kompetens och 40 års erfarenhet av att bedriva KBT-utbildning, handledning och kliniskt arbete inom många...


Läs mer om KBT teamet och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

KBT teamet

Olaus Petrigatan 6
115 34 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,8)
Baseras på 5 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 14 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar