Visa utbildning.se som: Mobil

Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
10 veckor
15 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-01-15 - Stockholm
Sista ansökan: 2019-12-06
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Fördjupa din kunskap om yogaträning – en fysisk stil baserad på hathayoga där du får praktisk samt teoretisk kunskap om hur yogaövningar kan användas dels för patienter med olika sjukdomstillstånd och dels för friska personer. Det här är en unik poänggivande yogautbildning som stärker dig i din yrkesroll.

Om kursen

Yogaträning ökar i popularitet världen över. Patienter och vårdpersonal önskar använda yogaövningar för ökad hälsa och symptomlindring men även som en form av prevention och välbefinnande. Kursdeltagaren kommer under utbildningen får förslag på två yogaprogram som kan användas på patienter som lider av bl.a. astma- KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, stressbesvär och till viss del ryggsmärta.

Video

Målgrupp

Vi rekommenderar att du har erfarenhet av att träna yoga. Kursen är interprofessionell och vänder sig till flera olika yrkesgrupper såsom legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården t ex fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, idrottslärare och hälsopedagoger.

Behörighet

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård samt annan kandidatexamen inom hälsa kan söka. Du bör helst ha erfarenhet av att leda gruppträning då du kommer tillgodogöra dig kursen på ett bättre sätt. Att leda grupper bör även ingå i din yrkesroll.

Kursinnehåll

 • Grundläggande teori, filosofi och bakgrund till yoga
 • Centrala begrepp inom yoga
 • Fysiologi kopplat till yoga
 • Anatomi
 • Specifika effekter av olika yogaövningar – kroppspositionens roll för aktivering av nervsystemet, det endokrina systemet och immunsystemet.
 • Egen kroppskännedom kopplat till yoga
 • Olika metoder för att kunna instruera och leda en grupp
 • Användning av olika yoga-hjälpmedel
 • Tillämpning av olika yogapositioner och delar av yogaprogram

Mål och syfte

Efter utbildningen ska du kunna:

 • Förklara fysiologiska akuta effekter, långtidseffekter samt andra verkningsmekanismer av yoga.
 • Redogöra för den evidens som finns kopplad till yoga och dess effekt på hälsa vid olika sjukdomstillstånd.
 • Själv genomföra enklare yogaövningar.
 • Instruera och leda två enklare yogaprogram för olika sjukdomstillstånd.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Tack för jobbet ni gör att sätta yogan på den vetenskapliga kartan."

"Bra, givande, krävande och roligt."

"Tack också för inspirerande lärare som förmedlar en bra attityd med kompetens, humor och värme."

Upplägg

Kursupplägg/Arbetsform

Undervisningen utgår från ett problemorienterat och kollaborativt synsätt på lärande där arbetsformerna ger förutsättning för att studenten aktivt tar ansvar för sitt lärande. De arbetsformer som används är föreläsningar, demonstrationer, övningar, självstudier och peer-lärande/review. Lärandeaktiviteterna genomförs även via webbaserad lärplattform.

Kursansvarig bedömer om och i så fall hur frånvaro från obligatoriska utbildningsinslag kan tas igen. Innan studenten deltagit i de obligatoriska utbildningsinslagen eller tagit igen frånvaro i enlighet med kursansvarigs anvisningar kan inte studieresultaten slutrapporteras.

Examination

Kursen examineras enligt följande:
Skriftlig tentamen.
Examination i att instruera och leda ett yogaprogram i grupp.

Obligatoriska moment för godkänd kurs är:
Deltagande i/inlämning av individuella studieuppgifter och grupparbeten samt ett aktivt deltagande i seminarier.
För att uppnå betyget G på hel kurs krävs G på de individuella examinationerna, samt uppfyllande av obligatoriska moment.

Fysiska kursträffar

Kursen startar med 3 heldagar, 15-17 januari 2020.

Praktisk examination och återträff samt förberedelse till teoretisk examination 5-6 mars.

Kursen går med fem heldagar och obligatorisk närvaro. Teoretisk examination och muntlig presentation 27 april 2020

Plats

Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg, Zanderska huset, Alfred Nobels alle 23, Huddinge.

Foto: Martin Stenmark

Investering

15 500 SEK exkl. moms

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 11 recensioner.
Alla recensioner för arrangören