Visa utbildning.se som: Mobil

Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
Längd: 10 veckor
Pris: 15 500 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2018-09-19 - Stockholm
   
Ort: Stockholm

Kursbeskrivning

Fördjupa din kunskap om yogaträning – en fysisk stil baserad på hathayoga där du får praktisk samt teoretisk kunskap om hur yogaövningar kan användas dels för patienter med olika sjukdomstillstånd och dels för friska personer. Det här är en unik poänggivande yogautbildning som stärker dig i din yrkesroll.

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:

 • Förklara fysiologiska akuta effekter, långtidseffekter samt andra verkningsmekanismer av yoga.
 • Redogöra för den evidens som finns kopplad till yoga och dess effekt på hälsa vid olika sjukdomstillstånd.
 • Själv genomföra enklare yogaövningar.
 • Instruera och leda två enklare yogaprogram för olika sjukdomstillstånd.

Behörighet och målgrupp

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård. Du bör helst ha erfarenhet av att leda gruppträning då du kommer tillgodogöra dig kursen på ett bättre sätt. Att leda grupper bör även ingå i din yrkesroll.

Vi rekommenderar att du har erfarenhet av att träna yoga. Kursen är interprofessionell och vänder sig till flera olika yrkesgrupper såsom legitimerade yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården t ex fysioterapeuter, arbetsterapeuter, sjuksköterskor, läkare, idrottslärare och hälsopedagoger.

Om kursen

Yogaträning ökar i popularitet världen över. Patienter och vårdpersonal önskar använda yogaövningar för ökad hälsa och symptomlindring men även som en form av prevention och välbefinnande. Kursdeltagaren kommer under utbildningen får lära sig två utarbetade yogaprogram som kan användas på patienter som lider av bl.a. astma- KOL, hjärt- och kärlsjukdomar, sömnproblem, stressbesvär och till viss del ryggsmärta.

Kursupplägg

Kursupplägg

Kursen går på halvfart under 10 veckor. Fem kursdagar består av grupparbeten, inlärning av övningar, undervisning av yogaprogram, föreläsningar och studentcentrerade diskussioner. Mellan kurstillfällena arbetar du med problembaserade uppgifter, bland annat i form av grupparbeten.

Examination

Sker genom skriftlig tentamen samt att instruera två olika yogaprogram (”live”) till övriga kursdeltagare.

 

Fysiska kursträffar: Kursen startar den 19-21 september 2018. Praktisk examination och återträff 5-6 november samt Teoretisk examination och muntlig presentation 14 jan 2019.

Obligatorisk närvaro.

Plats: Karolinska Institutet, Campus Flemingsberg, Zanderska huset, Alfred Nobels alle 23, Huddinge.

Ur kursinnehållet

 • Grundläggande teori, filosofi och bakgrund till yoga
 • Centrala begrepp inom yoga
 • Fysiologi kopplat till yoga
 • Anatomi
 • Specifika effekter av olika yogaövningar – kroppspositionens roll för aktivering av nervsystemet, det endokrina systemet och immunsystemet.
 • Egen kroppskännedom kopplat till yoga
 • Olika metoder för att kunna instruera och leda en grupp
 • Användning av olika yoga-hjälpmedel
 • Tillämpning av olika yogapositioner och delar av yogaprogram

Mål och syfte

Efter utbildningen ska deltagaren kunna:
Förklara fysiologiska akuta effekter, långtidseffekter samt andra verkningsmekanismer av yoga.
Redogöra för den evidens som finns kopplad till yoga och dess effekt på hälsa vid olika sjukdomstillstånd.
Själv genomföra enklare yogaövningar.
Instruera och leda två enklare yogaprogram för olika sjukdomstillstånd.

Investering

15 500 SEK exkl. moms

Intresseanmälan

Fyll i dina uppgifter om du är intresserad och vill veta mer om kursen: Yogaträning - som kompletterande behandling vid olika sjukdomstillstånd, 7,5 hp.


En intresseanmälan ger dig möjlighet att komma i kontakt med utbildningsarrangören


Du blir kontaktad och får mer information - För att kunna ta rätt beslut


En intresseanmälan är ingen bokning. Du förbinder dig inte till något

Errors
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt
Valfritt

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet

KI:s uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer