Inga recensioner än

Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser

Pris
10 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Pris
10 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

I den här kursen får du lära dig mer om utredning och diagnostik av adhd, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser (även kallade neuropsykiatriska funktionsnedsättningar förkortat NPF) med fokus på barn och tonåringar.

Utredning och diagnostik av adhd och autism kan vara utmanande eftersom andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser som specifik inlärningsstörning, språkstörning, motorisk störning och intellektuell funktionsnedsättning är vanligt förekommande vid adhd och autism. NPF-diagnostik kräver anamnes, observation, symptomskattning såväl som intervju med olika informanter samt psykologisk testning.

Utredningsarbetet omfattar även i hög grad samarbete med vårdnadshavare och skolpersonal där informationsöverföringen om individens övergripande vardagsfunktion är central.

Foto: Getty Images

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

14 september, 2023

 • Uppdragsutbildning
 • Distans

Målgrupp

 • Legitimerad psykolog
 • PTP-psykolog

Kursinnehåll

 • Utredningsmetodik: process, aktörer, metoder och innehåll
 • Kärnsymtom, operationaliseringar och diagnoskriterier för adhd och autism enligt ICD-10/11 och DSM-5
 • Samtidiga neuropsykiatriska tillstånd vid adhd och autism
 • Differentialdiagnostik vid adhd och autism
 • Bedömningsmetoder och instrument
 • Analys och sammanställning av resultat
 • Utlåtandeskrivning
 • Bemötande av barn och vårdnadshavare i utredningsarbetet
 • Återgivning av utredningen till barnet, vårdnadshavare, skolpersonal och kollegor
 • Individualiserad psykoedukation utifrån utredningsresultatet för barn och vårdnadshavare

Mål och syfte

I den här kursen får du lära dig mer om utredning och diagnostik av adhd, autism och andra NPF med fokus på barn och tonåringar. Kursen innefattar moment från den inledande kontakten till uppföljningen med vårdnadshavare och skola.

Kursen, som sker digitalt i realtid, riktar sig till dig som är ny inom området eller som har några års utredningsvana men vill lära dig mer om utredningsmetodik vid NPF.

Upplägg

Föreläsningar, gruppdiskussioner, självstudier/eget utredningsärende, handledning.

3 heldagar och 2 halvdagar schemalagd tid samt eget arbete. Eget arbete innebär dels självstudier om exempelvis test som du behöver sätta dig in i eller inläsning av material till hjälp i utredningsarbetet som finns på kurssidan och dels dokumentation av ett patientärende som du kommer att redovisa den sista uppföljningsdagen.

Tidsåtgången för det egna arbetet beror på dina tidigare kunskaper men ett riktmärke kan vara att avsätta ca fem dagar utöver den ordinarie utredningstiden.

Tid & plats

Digitalt på distans. Fler datum möjliga. 

Kursledare

Elisabeth Nilsson Jobs, kursledare

Arbetar som forskningsspecialist och utbildningsansvarig på Center of Neurodevelopmental Disorders at KI (KIND) vid Institutionen för kvinnors och barns hälsa. Legitimerad psykolog, specialist i klinisk psykologi och fil dr. Specialiserad inom utvecklingsneurologiska funktionsnedsättningar (UNF även kallade NPF) som autism, adhd, språkstörning, inlärningsstörningar, intellektuell funktionsnedsättning och motoriska störningar. Mångårig erfarenhet av att jobba med barn och ungdomar med UNF, både kliniskt och inom forskning. Lång erfarenhet av undervisning, kurs- och materialutveckling.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Utredningsmetodik för psykologer: adhd, autism och andra utvecklingsrelaterade funktionsavvikelser, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights