Visa utbildning.se som: Mobil

Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
7,5 hp
17 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-12-17 - Distans
Uppdragsutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Kursen ger en god och tydlig teoretisk bild av kognitiv beteendeterapi (KBT)  för behandling av ätstörningar. Den erbjuder även konkreta och handfasta beskrivningar, illustrationer och arbetsmodeller (t.ex. genom förinspelade rollspel) om hur KBT tillämpas, vilka svårigheter man möter, hur löser man dessa och hur anpassar man KBT för den enskilde individen.

Unsplash.com

Foto: Shutterstock

Målgrupp

Kliniker på olika nivåer av privat och offentlig vård som arbetar med behandling av ätstörningar.

Kursinnehåll

Kursen ger dig faktiska färdigheter för att bedriva KBT behandling, förstå varför teknikerna, metoderna och strategierna tillämpas på just det sätt som görs, vad kan utgöra problem, hur man förbättrar sin kompetens hela tiden, hur man individanpassar behandlingen. Det finns ingen liknande kurs där utöver illustration av teknikerna i terapi presenteras förklaring till varför tekniken ska tillämpas på just det sättet. Många tekniker i litteraturen är vagt beskrivna. Teori varvas med praktisk tillämpning i denna kurs och klinisk kompetens utvecklas i ljuset av forskarperspektiv.

Kursen täcker allt från förståelse av ätstörningars fenomenologi till diagnoser, behandlingsnyttig bedömning, upplägg av KBT behandling, illustration av hur tekniker tillämpas och anpassas, samt hur KBT används inom olika vårdnivåer och hur man som kliniker arbetar med ständig utveckling av sin egen kompetens i KBT för ätstörning

Mål och syfte

Målet med kursen är såväl teoretisk som praktisk fördjupning i tillämpning av transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi (KBT) för ätstörningar.

Syften:

  • God förståelse av KBT teori för ätstörningar
  • Kunskaper och färdigheter för att göra behandlingsnyttig initial och kontinuerlig bedömning, inklusive användning av intervjun som på engelska kallas "Eating Disorders Examination".
  • Träning i färdigheterna för tillämpning av KBT vid ätstörningar

Upplägg

Kursen är digital. Pedagogiken är av interaktiv art med möjlighet till dynamisk utveckling av kursen. Deltagare ska inte behöva lyssna på långa föreläsningar. Kursen består av många korta moduler som kan presenteras som filmer (t.ex. demonstration av tekniker via rollspel), korta inspelade föreläsningar och intervjuer (oftast 3-6 minuter långa), infografik, länkar och video på Internet, läsning av litteratur, övning med kurskamrater, tillämpning av teknik på arbetet och återkoppling, samt handledning och diskussionsforum. Teori varvas med praktiska övningar och senare tillämpning.

Tid & plats

Tid: Kursstart är 17 januari och pågår fram till 22 april 2022. Kursen pågår under 13 veckor. Kursen bygger på att du jobbar med de olika modulerna under kursperioden. Under kursen ges tillfällen för frågor, diskussion och reflektion i grupp. Vid 5 tillfällen kan kursdeltagare ansluta sig till ett virtuellt möte och diskutera sina frågor med kursledaren. Vid dessa tillfällen kan man fördjupa sig i frågor som inte tagits upp i tillräckligt hög utsträckning i kursen, rollspela live för att få klarhet i metoder och tekniker, diskutera specifika svårigheter eller oklarheter och resonera om både teoretiska och praktiska frågor.


Reserverade tillfällen under 2022 är:
Fredag 28 januari kl 10-12, torsdag 10 februari kl 10-12, fredag 25 februari Kl 10-12, måndag 14 mars kl 10-12, samt tisdag 5 april kl 10-12.

Plats: Digital undervisning via lärplattform Canvas och videokommunikationstjänst så som Zoom.

Kursledare

Ata Ghaderi, leg psykolog, leg psykoterapeut, professor.

Ghaderi har mångårig erfarenhet av arbete med KBT behandling av ätstörningar och forskar inom området. Citat från Ata Ghaderi:

"Det tar tid att bli expert på KBT för ätstörningar. Det är en speciell patientpopulation och inte sällan blir man ställd när man ska tillämpa olika tekniker. Här får man veta hur det görs, varför och hur man hanterar problem. Vad utgör kärnan i behandlingen och hur man anpassar den för den enskilde individen, samt hur man tillämpar KBT på olika vårdnivåer (öppenvård, dagvård och heldygnsvård)."

Övriga lärare som medverkar är:

Thomas Parling, Fil.Dr., leg psykolog. Är även registerhållare för Riksät - nationellt kvalitetsregister för ätstörning samt forskningssamordnare & handläggare VS FoUU.

Elisabeth Welch, leg psykolog, leg psykoterapeut, fil dr., docent. Är även enhetschef för FoU och mottagning 2 vid Stockholms centrum för ätstörningar och anknuten till Karolinska institutet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar , direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar !

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 92 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Transdiagnostisk kognitiv beteendeterapi för behandling av ätstörningar från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: