Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom, 7,5 hp

Pris
14 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
30 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Pris
14 500 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
30 november, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Sjukhus. Illustration: Pixabay.

Arbetar du med kritiskt sjuka patienter? 

Långvarigt kritiskt sjuka patienter har ofta vårdats länge på intensivvårdsavdelning och behöver avancerad vård även efter avslutad intensivvård. Kursen fokuserar på den komplexa problematik dessa patienter har, och lägger särskild vikt vid trakeostomi, dekanylering, hostmaskin och andningsstöd med non-invasiv ventilation (NIV och CPAP).

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

30 november, 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm

Målgrupp

Grundutbildade sjuksköterskor.

Kursinnehåll

  • Långvarig kritisk sjukdom och vanliga associerade sjukdomar
  • Andningsfysiologi/patologi, non-invasiv ventilatorbehandling, hostmaskin
  • Utvärdering av andning och andningsstöd
  • Trakeostomivård, svalg och övre luftvägsfunktion samt dekanylering
  • Kommunikation med patienter med trakeostomi eller sviktande kognition
  • Omvårdnadsbehov hos intensivvårdsnära patienter, autonomi, integritet och trygghet
  • Multiprofessionell rehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom, teamarbete
  • Informationssökning och medicinska databaser

Mål och syfte

Syftet är att öka dina kunskaper om långvarig kritisk sjukdom, trakeostomivård och avancerad andningsvård och rehabilitering.

Målet är att kursdeltagarna ska kunna vårda patienter med långvarig kritisk sjukdom med trakeostomi och i behov av non-invasivt ventilatorstöd, initiera evidensbaserade medicinska åtgärder, andningsrehabiliterande åtgärder och omvårdnadsåtgärder samt utvärdera dessa. Vidare är kursens mål att kursdeltagarna ska fördjupa sina kunskaper och färdigheter inom sjukvårdsrelaterad informationssökning och kommunikation av sjukvårdsrelaterad kunskap.

Citat från tidigare kursdeltagare

”Mycket givande. Fördjupningskunskap inom andningsvård och vård utav kritiskt sjuka patienter.”

”Mycket bra kurs! Genomtänkt och relevant till de vi arbetar med”.

”Det har varit mycket uppskattat att få mycket ny och nyttig information kring arbetet som man redan gör. Det har varit positivt att alla föreläsningar och diskussioner har kunnat rikta in sig på vårt dagliga arbete. Många ögonöppnare.”

Upplägg

Kursen omfattar åtta obligatoriska kursdagar samt egenstudier och arbete med fördjupningsuppgift mellan kurstillfällen.

Kursen är utformad för att kursdeltagarna ska vara aktiva i sitt lärande och innehåller flera olika undervisningsformer. Föreläsningar, gruppdiskussioner, studieuppgifter och praktiska gruppövningar varvas. Kursdeltagarna löser också uppgifter i par (peer learning). Undervisningen utgår från ett problemorienterat synsätt där nya kunskaper omsätts i praktik mellan kurstillfällen. Kursdeltagarna använder en portfolio för aktivt lärande mellan kurstillfällen, sätter egna mål och dokumenterar vägen mot måluppfyllelse. Mellan kursens åtta schemalagda heldagar genomförs arbete med studieuppgifter och fördjupningsarbete. Kursdeltagarna förväntas vara aktiva också i sitt kliniska arbete och mellan kurstillfällen träna och tillämpa kunskaper förvärvade under kursen.

Tid & plats

Kursen startar 30 november 2023 och ges på Remeo som ligger i Sköndal i södra Stockholm. Övriga kursdagar är 11 december 2023, 12 januari, 2 februari, 8 mars, 12 april, 3 maj och examination den 24 maj 2024.

Investering

14 500 kr exkl moms. Kursen faktureras i samband med kursstart. Kurslitteratur ingår inte i avgiften, deltagaren ansvarar för att införskaffa den.

Föreläsare

"Rolig kurs att leda med många praktiska moment varvat med teori och diskussioner. Vi lär oss av varandra! Engagerade studenter gör det roligt att undervisa!" Eva Sundman, kursledare, medicine doktor, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, överläkare Remeo.

Övriga lärare som medverkar är:

Fredrik Lennmyr, docent, Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Uppsala universitet, överläkare Remeo

Klara Geisewall, specialistsjuksköterska Remeo

Liza Bergström, medicine doktor, Institutionen för kliniska vetenskaper, Danderyds sjukhus Karolinska Institutet, logoped Remeo

Jenny Petersson, doktorand, Institutionen för medicin Solna, Karolinska Institutet, fysioterapeut Remeo

Gunnel Johansson, specialistsjuksköterska Remeo

Martina Sundström, logoped Remeo

Mats Johansson, specialistfysioterapeut Remeo

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Trakeostomivård och avancerad andningsrehabilitering vid långvarig kritisk sjukdom, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights