Visa utbildning.se som: Mobil

Säkerhet i komplexa system – patientsäkerhet i teori och praktik 15 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
40 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-10-21 - Stockholm
Uppdragsutbildning
   
Stockholm

Video

Kursbeskrivning

Den här utbildningen utgår från aktuell säkerhetsforskning och anknyter både till hälso- och sjukvård och andra säkerhetskritiska branscher. MTO-perspektivet (Människa Teknik Organisation) är centralt i utbildningen. Målet är att deltagarna ska kunna integrera kunskap om teknik, organisation med att se människan som resurs.

Kursens syfte

Efter utbildningen ska deltagarna ha fördjupad kunskap om hur människa, teknik och organisation tillsammans påverkar säkerheten samt att utifrån teori och metod kunna analysera, reflektera och utveckla arbetssätt för patientsäkerhetsarbetet.

Innehåll

Utbildningen har ett systemperspektiv på säkerhet och tar sin utgångspunkt i modern säkerhetsforskning med exempel från högriskverksamheter inom olika områden och samhällssektorer. En tydlig koppling till hälso-och sjukvården finns i varje delmoment.

Föreläsare

Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde.

Kursupplägg

Undervisningen utgörs av ett aktivt problemlösande arbetssätt med tillämpning av innehållet i kurslitteraturen och föreläsningar. Till varje seminarium inbjuds flera framstående föreläsare som representerar såväl säkerhetsforskningen inom andra branscher som hälso-och sjukvården.

Utbildningen bygger på deltagarnas aktiva medverkan och vid varje seminarium finns tid avsatt för diskussioner. Kursdeltagarna ska inför kursstart välja ett problem/ riskområde från sin verksamhet som under kursens gång bearbetas i inlämningsuppgifter utifrån de teman som behandlas i de olika seminarierna. I slutet av kursen sammanfattas dessa reflektioner i en PM.

Målgrupp

Vårdpersonal diskuterar ett fall i ett sjukhus

Kursen riktar sig till chefläkare, läkare, tandläkare, sjuksköterskor, beslutsfattare och andra som arbetar med kvalitets, och patientsäkerhetsfrågor på olika nivåer inom hälso-och sjukvårdsystemet, både inom kommunal, och landstingsanknuten vård. Den vänder sig även till dem som är verksamma inom hälso-och sjukvårdens utbildningssektor eller myndigheter med intresse och ansvar för patientsäkerhetsfrågor. Kursen lämpar sig även för personer med intresse av systemsäkerhet inom andra högriskverksamheter.

Förkunskaper

Avlagd examen på grundläggande nivå på minst 180 hp och/eller yrkesverksamhet som omfattar arbete med kvalitet och säkerhetsfrågor eller annat arbete som berör patientsäkerhet.

Kursinnehåll

Seminarium 1: 
- Systemsäkerhet –människa, teknik och organisation (MTO) och
teoretiska modeller

Seminarium 2: 

- Ledarskap, säkerhetskultur och organisation

Seminarium 3: 

- Människan som resurs

Seminarium 4: 
- Teknik och säkerhet utifrån ett systemperspektiv

Seminarium 5:
- Verktyg och metoder för säkerhetsarbete

Seminarium 6: 
- Presentation av grupparbeten samt examination

Citat från tidigare kursdeltagare

”Kursen ger en väldigt bra grund att stå på, den har gett mig argument i diskussioner om patientsäkerhetsfrågor och en trygghet i att argumentera i ämnet.”

”Jag är mer stärkt idag än vad jag var för ett halvår sedan, jag känner att jag kan påverka efter den här utbildningen.”

”Det var min chef som föreslog att jag skulle gå kursen, han hade själv gått den och sa att ’den här kursen ska du gå’ och visade mig innehållet, jag kände direkt att det här ska bli roligt. Han har, i sitt arbete, tagit med kunskaper från kursen och använt praktiskt i verksamheten så det var klart att jag hoppade på det på en gång.”

Tid & plats

Kursstart: v.42, 21-22 oktober 2021. Kursen ges torsdagar kl. 12 -17.30 och fredagar kl. 8-15 följande veckor.

  • 2021: vecka 42, 46, 50.
  • 2022: vecka 4, 8, 12.

4 seminarier (seminarium 1,2, 4 & 6) planeras att ges på campus Solna. 2 av seminarierna (seminarium 3 & 5) planeras att ges på digitalt på distans. Dock kan fler seminarier komma att ges digitalt om det uppstår ett läge med hög smittspridning av covid-19.

Plats: Campus Solna, Karolinska Institutet: Delar av kursen kan komma att ges på distans.

Campus Solna KI

Investering

40 000 SEK exkl moms.

Föreläsare

Kursen anlitar framstående nationella och internationella föreläsare med spetskompetens inom respektive temaområde.

Anna Dahlgren

PhD, psykologi. Är forskare inom arbetstider och patientsäkerhet vid avdelningen för psykologi , Institutionen för klinisk neurovetenskap, Karolinska Institutet.

Mirjam Ekstedt

Professor och forskningsledare inom patientsäkerhet och patientmedverkan vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, Linnéuniversitetet och vid Institutionen för Lärande, Informatik, Management och Etik (LIME) Karolinska Institutet

Karin "Kiku" Pukk Härenstam

Specialistläkare i Barn och ungdomsmedicin. Kiku kombinerar sitt arbete som ledningsläkare på barnakuten, Karolinska Universitetssjukhuset Solna med forskning om hur individer och team skapar säker vård samt verktyg och beslutsstöd som kan stötta ett säkert handlande. Kiku är instruktör på Centrum för Avancerad medicinsk simulering och träning barn, har lett ett sjukhusövergripande implementering av Crew resource management vid ALB.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Säkerhet i komplexa system – patientsäkerhet i teori och praktik 15 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,3

Baseras på 3 recensioner.

Kursdeltagare
Kursdeltagare
Upplägget med först läsning av litteratur, därefter föreläsning och därefter sammanfattning har varit bra för att få allt att sjunka in.
Kursdeltagare
Väl strukturerad kurs kring systemsyn. Systemsyn inte något nytt, men denna gnuggning var mycket bra.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,3)
Baseras på 3 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 90 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Säkerhet i komplexa system – patientsäkerhet i teori och praktik 15 hp från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: