Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Kort om utbildningen
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-09-25 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att alla vårdgivare ska vidta de åtgärder som behövs för att förebygga att patienter drabbas av vårdskador. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån identifierade risker inom vård och omsorg, krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan granska och bedöma riskerna. Kursen utgår från handboken Riskanalys och händelseanalys - Analysmetoder för att öka patientsäkerheten från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

Målgrupp

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i riskanalyser.

Inga förkunskaper krävs, dock rekommenderar vi att man har genomgått kursen Händelseanalys 3 hp.

Kursinnehåll

Efter kursen kommer du kunna redogöra för:

  • Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete och att arbeta förebyggande för att förhindra vårdskador.
  • Skälen till varför en riskanalys ska genomföras
  • Ansvarsfördelning och de olika rollerna i ett riskanalysteam
  • De olika analysdelarna som ingår i en riskanalys

Efter kursen kommer du kunna: 

  • Initiera och planera arbetet för en riskanalys
  • Utarbeta ett väl definierat analysområde
  • Tillsammans med ett analysteam identifiera risker och bedöma allvarlighetsgrad och sannolikhet för den identifierade risken
  • Identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag
  • Utarbeta en slutrapport

Mål och syfte

En riskanalys har som mål att identifiera och värdera risker, orsaken till riskerna och föreslå åtgärder för att eliminera eller minska riskerna eller konsekvenserna av negativa vårdhändelser.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Tack för uppmuntran i handledning och givande dagar!"

"Stort tack för en mkt bra anordnad kurs!"

Upplägg

Kursen läggs upp med en inledande seminariedag då teori om metodiken varvas med praktiska övningar. Kursdeltagarna får sedan till uppgift att genomföra en riskanalys ifrån sin egen verksamhet under handledning. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans.

Vid den andra seminariedagen presenteras deltagarnas genomförda riskanalyser inför resten av kursdeltagarna. Diskussion och reflektion av kursdeltagarnas genomförda arbeten ger möjlighet att lära av varandra och att få en djupare insikt i metodiken.

Tid & plats

Kursen startar den 25 september och har kursavslut den 6 november 2020. Kurslokalerna är på Karolinska Institutet, Stockholm.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Riskanalys 3 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
Lärarna har hela tiden entusiasmerat och givit energi!
Kursdeltagare
(5)
Mycket roligt och lärorikt att få höra om helt andra verksamheter.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 68 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar