Visa utbildning.se som: Mobil

Patientsäkerhet / Händelseanalys

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
2 dagar
9 000 SEK exkl. moms
Stockholm

Kursbeskrivning

Varför ska man gå kursen

Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att händelseutredningar ska genomföras. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån inträffade tillbud och negativa händelser inom vård och omsorg krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan utreda orsakerna till händelsen.

Kursen tar hänsyn till den senaste versionen av handboken ”Utredning av allvarliga vårdskador. Vägledning vid utredning och handbok för metoden händelseanalys” från Sveriges Kommuner och Regioner (SKR).

När en händelse inträffat som medfört att en patient kommit till skada eller kunde ha skadats allvarligt bör en händelseutredning genomföras. Denna kurs ger kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete samt hur en händelseanalys kan genomföras.

Foto: Eric Cronberg

Kunskap och förståelse

Kursdeltagaren kommer kunna redogöra för:

 • Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
 • Vårdgivarens ansvar för att utreda händelser som har lett till vårdskada
 • Ansvarsfördelning och olika roller i ett analysteam
 • Betydelsen av de olika delarna i en händelseanalys

Färdigheter

Kursdeltagaren kommer självständigt kunna

 • initiera och planera arbetet för en händelseanalys
 • inhämta och sammanställa relevant information kring en vårdhändelse
 • identifiera händelsekedjan som lett till en vårdsskada
 • tillsammans med ett analysteam analysera bakomliggande orsaker till en händelse
 • motivera och föreslå förbättringsförslag och hur dessa ska förankras och följas upp i verksamhetenMålgrupp

Kurserna vänder sig till personal inom vården och som ska leda eller delta i händelseanalyser.

Kursinnehåll

 • Initiering av analys/ansvarsfördelning
 • Journalgranskning
 • Planering av arbetet
 • Intervjuteknik
 • Utarbetande av händelsekedja
 • Bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag
 • Utarbetande av slutrapport
 • Godkännande av förbättringsförslag, förankring och uppföljning i verksamheten

 Kursupplägg

Kursen läggs upp med en inledande seminariedag då teori om metodiken varvas med praktiska övningar. Mellan kursträffarna sker självstudier på distans.

Kursdeltagarna får till uppgift att genomföra en händelseanalys utifrån sin egen verksamhet under handledning. Vid den andra seminariedagen presenteras deltagarnas genomförda händelseanalyser inför resten av kursdeltagarna.

Diskussion och reflektion av kursdeltagarnas genomförda arbeten ger möjlighet att lära av varandra och att få en djupare insikt i metodiken.

Undervisningen är obligatorisk och det krävs närvaro på båda kursträffarna samt godkänt redovisat arbete för att få högskolepoäng.

Mål och syfte

Tid & plats

Kursdagar är 23 september och 28 oktober 2022.

Plats
Karolinska Institutet, Stockholm.

Foto: Ulf Sirborn

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Patientsäkerhet / Händelseanalys, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Patientsäkerhet / Händelseanalys!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 107 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Patientsäkerhet / Händelseanalys från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: