Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2 (3 hp)

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
3 hp
6 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2023-04-19 - Distans
Uppdragsutbildning
Distans

Kursbeskrivning

En fördjupande kurs i motiverande samtal där du får möjlighet att bygga på dina kunskaper i metoden samt utveckla och förfina dina samtalsfärdigheter. Kursen vänder sig till dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Foto: Getty Images

Om kursen

Motiverande samtal (Motivational Interviewing, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor att exempelvis minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination. Kursen ger dig som använder samtal som redskap fördjupade kunskaper i motiverande samtal. På vilket sätt kan vi effektivast stötta en person till förändring?

Vilket typ av klienttal är mest hjälpsamt för klientens förändringsprocess? Och hur anpassar vi våra tekniker på bästa sätt utefter hur klienten responderar? Det och mycket mer kommer du få svaren på i denna kurs.

Målgrupp

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande. Du ska tidigare ha gått en grundkurs i MI. Därutöver ska du ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Kursinnehåll

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna fördjupa din MI-kompetens och inleds med två digitala heldagar där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Du kommer att lära känna igen olika typer av klienttal, vilket höjer din förståelse för hur du som MI-utövare på effektivast sätt kan framkalla motivation till förändring.

Under grupphandledning via Zoom är det fokus på de olika typerna av klienttal medan den avslutande individuella telefonhandledningen fokuserar på MI-utövarens beteenden och deras koppling till klienttalet. Båda dessa moment baseras på MI-samtal som du spelar in under kursens gång.

Genom en utökad förståelse av det som sker i ett samtal får du som MI-utövare större möjligheter att hjälpa klienten närmare förändring.

Mål och syfte

Efter slutförd kurs kommer du att kunna:

  • tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati och hålla fokus på ett målbeteende
  • tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar
  • urskilja förändringstal och bibehållandetal på basis av kodningsinstrumentet Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI)
  • tillämpa kunskaper i att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal

Du kommer att ha fördjupade kunskapar om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och färdigheter för att utöva metoden med dina klienter/patienter.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Att få möjlighet till individuell återkoppling på mina MI-samtal har varit fantastiskt givande, utvecklande och roligt!"

"Lärarna är pedagogiska och skapar ett behagligt samtalsklimat, vilket bidrar till en tillåtande lärandemiljö. Att få konkreta tips t.ex. hur målbeteende kan formuleras har fördjupat min förståelse för metoden."

Kursen har genomgående höga utvärderingar. Den fick ett medelvärde på 4,8 av 5 i senaste kursutvärderingen, när deltagarna svarade på frågan ”Hur bedömer du utbildningen som helhet”.

Upplägg

Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Du får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på lärplattformen Canvas.

Tid & plats

19-20 april 2023. Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på lärplattformen Canvas. Inloggningsuppgifter skickas ut ca 1 vecka innan kursstart.

Investering

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri eller verksamhetsområde Primärvård i Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO). Kursen är även kostnadsfri för anställda hos upphandlad enhet inom psykiatri eller primärvård.

För övriga utgår en kostnad på 6 900 SEK exkl. moms.

Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv.

Kursledare

Sophie Dixelius, kursledare

Sophie Dixelius är adjunkt i psykologi och är medlem i det internationella MI-nätverket Motivational Interviewing Network of Trainers (MINT).

Hon har arbetat med MI och kodning sedan 2012 och är utbildad i Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) version 3.1.1och4.2.1, Client Language Assessment in Motivational Interviewing (CLAMI)ochClient Language EAsy Rating (CLEAR) Coding System.

Sophie har arbetat kliniskt med MI i alkoholrelaterade sammanhang och är utbildad samt utbildar i Motivational Enhancement Therapy (MET) och Community Reinforcement Approach and Family Training (CRAFT).

Föreläsare

Lärarna på kursen har genomgått den internationella MI- tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) och är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2 (3 hp), direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 5

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare

Genom kursen har jag reflekterat och förstått var mina egna brister finns och har sett vad jag i MI-samtalen kan arbeta vidare med och förbättra

Kursdeltagare

Fått mycket bra verktyg att ta med mig i mina samtal med mina patienter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Tel: 08-524 800 00
Fax 08-508 846 20

Recensioner
Kursrecensioner
(5,0)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 115 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning - del 2 (3 hp) från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: