Visa utbildning.se som: Mobil

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
3 hp
6 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-09-08 - Distans
Uppdragsutbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtal som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Utbildningen, som ger 3 högskolepoäng, är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig. Du kommer stegvis utveckla din förmåga att i samtalssituationer framkalla och öka dina klienters/patienters inre motivation till förändring.

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. MI-utövarens empatiska förhållningssätt är grunden för metoden.

Intervjusituation

Målgrupp

Du ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Mål och syfte

Efter slutförd kurs kommer du kunna:

• beskriva och tillämpa färdigheter i MI:s förhållningssätt, MI-anda, förmedla empati
och hålla fokus på ett målbeteende

• beskriva och tillämpa samtalsfärdigheterna i MI: bekräfta, öppna frågor, reflektioner och summeringar

• beskriva begreppen förändringstal och bibehållandetal samt tillämpa färdigheter i
att främja och förstärka förändringstal samt dämpa bibehållandetal

• utforma en förändringsplan

Du ska ha kunskap om motiverande samtal ("motivational interviewing", MI) och viss färdighet att tillämpa metoden. Genomgången kurs utgör en grund för att kunna använda metoden med klienter/patienter.

Citat från tidigare kursdeltagare

”Har fått träna på det viktigaste för att komma igång med samtalen.”
”Material i form av exempelfilmer fungerade väldigt bra pedagogiskt för att effektivt greppa de olika delarna.”

Upplägg

Kursen är utformad så att du stegvis ska kunna utveckla din MI-kompetens. Kursen är helt webbaserad och inleds med en teoretisk del där föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning (motsvarar 2-kursdagar). I inledningen ingår även en introduktionsföreläsning i realtid. Kursen fortsätter med en återkoppling på MI-utövande via telefon och därefter en grupphandledning via läroplattformen Canvas, båda dessa moment baseras på olika MI-samtal som du har spelat in.

Tid & plats

Kursstart 8 september 2021. Digitala föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Deltagarna får också tillgång till inspelade föreläsningar och övningar på läroplattformen Canvas. Kursslut 27 oktober 2021.

Investering

6 900 SEK exkl. moms. Kurslitteratur ingår inte i priset utan bekostas av deltagaren själv. Observera att utbildningen är kostnadsfri för personal inom Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) inom primärvård och psykiatri eller upphandlad enhet i Stockholm inom primärvård och psykiatri.

Kursledare

Lärarna på kursen arbetar som expertkodare på Kompetenscentrum för psykoterapi och har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT (Training New Trainers) samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Ansvarig Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap, vid Karolinska Institutet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3hp!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 90 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3hp från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: