Visa utbildning.se som: Mobil

Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
8 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: Vecka 10 - Distans
Sista ansökan: 2019-03-15 00:00:00
Öppen utbildning
   
Distans

Kursbeskrivning

Detta är en kurs för dig som arbetar med samtalet som redskap inom exempelvis primärvård, skola, företagshälsovård och socialtjänst. Metoden rekommenderas av Socialstyrelsen vid samtal om levnadsvanor och i beroendevård. Utbildningen är flexibel och utformad för att du ska kunna arbeta samtidigt som du kompetensutvecklar dig.

Inför den individuella återkopplingen laddas samtal upp på en hemsida tillhörande kursgivaren Kompetenscentrum för psykoterapi och kodas enligt Motivational Interviewing Treatment Integrity (MITI) Code av expertkodare.

Deltagarna får sedan 30 minuter kodningsbaserad återkoppling per telefon. Vid
grupphandledningen träffas mindre grupper med varsin handledare. Inför grupphandledningstillfället transkriberar deltagarna 10 minuter av sitt inspelade
samtal. Momenten kräver att kursdeltagarna har personer att samtalsöva med.

Målgrupp

Deltagaren ska ha ett arbete som innebär kontakt med klienter, patienter eller motsvarande.

Kursinnehåll

Motiverande samtal (”motivational interviewing”, MI) är en evidensbaserad samtalsmetod för dig som vill hjälpa människor till förändring avseende t.ex. att minska alkoholkonsumtion, öka fysisk aktivitet eller följa läkemedelsordination.

Metoden syftar till att framkalla och förstärka individens egen inre motivation till förändring, vilket sker genom att uppmärksamma individens tal om förändring. Grunden för samtalet är MI-utövarens empatiska förhållningssätt.

Mål och syfte

Utbildningen ger kunskap om och vissa färdigheter i att tillämpa MI. Kursen utgör en grund för att kunna tillämpa metoden.

Upplägg

Kursen är utformad så att deltagaren stegvis ska kunna utveckla sin MI-kompetens. Kursen inleds med 2 heldagar där kortare föreläsningar varvas med demonstrationer och praktisk träning. Därefter kommer deltagarna att börja tillämpa sina nya MI-kunskaper på den egna arbetsplatsen och spela in 2 samtal där de praktiserar sina nya färdigheter. Deltagarna får handledning och återkoppling på sina inspelade samtal både individuellt och i grupp.

Tid & plats

Utbildningsdagar är 10 och 11 april, en telefonåterkoppling under vecka 18 eller 19 samt handledning 29 maj 2019.

Mer information om plats kommer senare.

Investering

8 900 SEK exkl. moms

Föreläsare

Lärare på kursen arbetar som expertkodare på Kompetenscentrum för psykoterapi och har genomgått den internationella MI-tränarutbildningen TNT samt är medlemmar i MINT (Motivational Interviewing Network of Trainers).

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet

KI:s uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Motiverande samtal med yrkesmässig tillämpning, 3 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 7 recensioner
Alla recensioner för arrangören