Visa utbildning.se som: Mobil

Ledarskap - personlig utveckling, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
27 000 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-01-20 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Denna kurs är den tredje av de fyra delkurserna i den uppskattade och mycket efterfrågade utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling 1 på 30 hp. Kurserna kan läsas tillsammans eller var för sig och ger en mycket slagkraftig kompetensutveckling för deltagaren inom ledarskap och organisationsutveckling.

Utbildningen Ledarskap och organisationsutveckling under årtionden utvecklats utifrån deltagarnas förväntningar och utvärderingar till att bli den utbildning som bäst möter behovet hos nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård.

Målgrupp

Nuvarande och framtida chefer och ledare inom hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst eller annan människovårdande verksamhet.

Minst 120 hp inom vilka det ska ingå en kandidat- eller yrkesexamen inom hälso- och sjukvård, social omsorg eller annat människovårdande ämnesområde krävs och minst 2 års yrkeserfarenhet i ledande befattning inom nämnda verksamhetsområd

Kursinnehåll

  • Ledarskap och organisationsteori
  • Ledarskap och kommunikation, retorik
  • Ledarskap och gruppdynamik
  • Ledarskap - det operativa ledarskapet
  • Ledarskap och ledaridentitet
  • Ledarskap och individ, det personliga ledarskapet
  • Aktuell ledarskapsforskning inom Medical management.

Mål och syfte

Att utifrån grundläggande teori och ett vetenskapligt förhållningssätt utveckla din förmåga att förstå relationen mellan person och roll i relation till organisationens mål och övergripande syfte. Att utveckla din kompetens och identitet som chef/ledare.
Att med teori som utgångspunkt utveckla din förmåga att studera organisationers uppbyggnad samt hur de förhåller sig till sin omvärld. Ämnet behandlas utifrån ett utvecklings-och förändringsperspektiv.


Utbildningen ökar din förmåga att utöva ledarskap på ett mer professionellt sätt genom att du utvecklar din förståelse för hur du kan använda dina personliga styrkor i din ledarroll/chefsuppdrag i förhållande till organisationens mål och syfte.
Du ges möjlighet att reflektera över ditt eget ledarbeteende och personliga ledarskap i relation till arbetsgrupper, den organisation du arbetar i, samt den kontext som din organisation befinner sig i. Du får ökad kunskap om ämnet ledarskap och organisationsutveckling baserat på ämnesområdets vetenskapliga grund.

Citat från tidigare kursdeltagare

"Sug i er, njut!”

”Upplägget är toppen! Har verkligen uppskattat varje minut.”

”Kan varmt rekommendera kursen.”

Upplägg

Utbildningen bedrivs på halvfart. Kursveckorna består av litteraturseminarier, föreläsningar, individuella- och gruppredovisningar, handledning i grupp och gruppdynamiska övningar. Varje kursvecka avslutas med reflekterande över lärandet.


Det pedagogiska kursupplägget bygger på att genomgående och systematiskt under kursen koppla samman betydelsen av personlig erfarenhet, reflektion, teoretisk kunskap och praktisk handling. Härigenom kommer du som deltagare att utveckla ditt personliga ledarskap i förhållande till det ledar- eller chefsuppdrag du har, eller planerar att ha, inom din organisation.

Tid & plats

Fysiska kursträffar ges vid Karolinska Institutet Campus Solna vecka 4, 8 och 11.

Foto: Ulf Sirborn

Investering

27 000 SEK exkl moms.

Kursledare

”Det är otroligt givande att tillsammans med kursdeltagarna, utifrån deras praktiska ledarerfarenhet inom vård och omsorg, skapa och genomföra en ledarskapsutbildning som resulterar i en utveckling och ökad professionalitet hos var och en.”

Mia von Knorring

Med Dr, leg psykolog, forskare i Medical Management vid Institutionen för Lärande Informatik, Management och Etik (LIME), Karolinska Institutet.

Ansvarig Institution

Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Information, Management och Etik (LIME). Medical Management Center (MMC).

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskap - personlig utveckling, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Ledarskap - personlig utveckling, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 11 recensioner.
Alla recensioner för arrangören