Visa utbildning.se som: Mobil

Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magister i medical management

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
30 hp
96 000 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Karolinska Institutet erbjuder nu Ledarskap och organisationsutveckling 2 – magister i medical management, en unik utbildning inom ledarskap och organisationsutveckling för personer med chefs- eller arbetsledande funktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg.

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv. 

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig med yrkes- eller kandidatexamen som har eller kommer att ha chefs- respektive arbetsledarfunktioner inom hälso- och sjukvård, socialtjänst eller omsorg och som har genomgått grundkursen Ledarskap och organisationsutveckling (LOU) 1 eller motsvarande utbildning.

Om du vid anmälningstillfället läser LOU 1 och ännu inte fått godkänt på kursen, kontakta oss nedan för mer information om din anmälan.

Förkunskaper:

Yrkes- eller kandidatexamen om minst 180 hp. Därtill krävs kursen Ledarskap och organisationsutveckling 1 (30 hp) på avancerad nivå, eller motsvarande. Utöver detta krävs minst 2 års yrkeserfarenhet inom hälso- och sjukvård, tandvård eller social omsorg (styrks med tjänstgöringsintyg). Dessutom krävs Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 6 med lägst betyget godkänd/E.

Kursinnehåll

Innehållet från Ledarskap och organisationsutveckling 1 fördjupas genom ökad tyngdpunkt på vetenskaplig metod och teorianknytning inom ämnet medical management och genom att problematisera och kritiskt granska teorier om ledarskap och organisation. I delkurs 1 ingår forskningsmetod som sedan fördjupas i form av uppsatsarbete i delkurs 2.

Mål och syfte

Att utveckla ett vetenskapligt förhållningssätt och förmåga att analysera ledarskap, management och organisation.  Syftet är också att deltagarna ska förvärva fördjupade kunskaper i vetenskaplig teori och metod inom ämnet medical management genom att planera, genomföra och redovisa ett vetenskapligt arbete i form av en empirisk studie.

Upplägg

Utbildningen omfattar två delkurser som kan läsas tillsammans eller var för sig:


1. Att leda och organisera hälso- och sjukvård på vetenskaplig grund 15 hp


2. Magisteruppsats inom Medical Management – Ledarskap och organisationsutveckling 15 hp


Undervisningen bedrivs i nära samarbete med deltagarens organisation på halvfart under ett års tid fördelat över totalt 10 kursveckor med egna studier däremellan. Under uppsatsskrivandet ordnas metod- och handledningsseminarier i grupp. Föreläsningar,
seminarier, gruppövningar och workshops förekommer också.

Tid & plats

Utbildningen startar den 4 november 2019 och ges på halvfart under sammanlagt ett år på Medical Management Centrum (MMC) vid Institutionen för lärande, informatik, management och etik (LIME), Karolinska Institutet, Tomtebodavägen 18 A, Solna.

Investering

Helårskurs 96 000 SEK exkl. moms.

Ansvarig Institution

Karolinska Institutet, Institutionen för Lärande, Information, Management och Etik (LIME). Medical Management Center (MMC).

Examen, diplom m.m.

Utbildningen leder till en magister i medical management och syftar till att öka deltagarnas förmåga att analysera management, ledarskap och organisation utifrån ett vetenskapligt perspektiv.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magister i medical management, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Ledarskap och organisationsutveckling 2 - magister i medical management!

Arrangörsrecensioner
(4,5)
Baseras på 11 recensioner.
Alla recensioner för arrangören