Visa utbildning.se som: Mobil

Klinisk forensisk psykologi, 7,5 hp

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
7,5 hp
14 500 SEK exkl. moms
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Att arbeta kliniskt inom området forensisk psykologi ställer stora krav på kunskap om hur samhället reglerar och organiserar verksamheter för lagöverträdare. Den forensiska psykologen ska också förstå hur dessa verksamheter leds, vilken roll psykologen själv har och hur hen kan bidra till förändring.

Särskilt viktig är förmågan att hantera de dilemman som uppstår i mötet mellan individens rätt till integritet och vård och omsorg och samhällets krav på skydd och säkerhet.

Målgrupp

Legitimerade psykologer.

Kursinnehåll

Forensisk psykologi är den del av psykologin som integrerar psykologi och rättsväsende. Kursen i klinisk forensisk psykologi ger en fördjupning till kliniskt arbete inom verksamhetsområdet. I Sverige utförs detta arbete främst inom utredande och vårdande rättspsykiatri, kriminalvård, sluten ungdomsvård samt polisväsende men också inom allmänpsykiatrisk verksamhet.


Efter avslutad kurs ska studenten ha god kännedom om de verksamhetsområden där forensiska psykologi förekommer i Sverige. I kursen betonas och belyses psykologins roll inom utveckling och kvalitetsarbete inom verksamhetsområdet.

Mål och syfte

Genom kursen förvärvar studenten fördjupade kunskaper om de lagar och organisatoriska förutsättningar som styr verksamhetsområdet. Terapeutisk juridik och organisationspsykologiska aspekter behandlas liksom ledarskap och arbetsmiljö. Genomgående avhandlas etiska frågeställningar förknippade med psykologiskt arbete inom området.

Efter kursen förväntas studenten kunna

  • På ett fördjupat sätt redogöra för de juridiska förutsättningarna för verksamhetsområdet,
  • Beskriva, analysera och värdera olika organisationsformer och förändringsprocesser inom verksamhetsområdet,
  • Visa fördjupad kännedom om ledarskap, arbetsmiljö och rollförväntningar för kliniskt verksamma psykologer inom området,
  • Reflektera över etiska frågeställningar förknippade med verksamheten, och
  • Föreslå utveckling av verksamhet inom området utifrån ett evidensperspektiv.

Upplägg

Undervisningen sker i form av obligatoriska, lärarledda seminarier. Mellan träffarna hålls diskussionsseminarier via en lärplattplattform. Kursen examineras genom att kursdeltagarna redovisar ett tänkt eller genomfört förändringsarbete vid den egna verksamheten.

Investering

Kursavgiften är 14.500 SEK, exkl. moms. Kursen faktureras i samband med kursstart.

Ansvarig Institution

Institutionen för klinisk neurovetenskap, sektionen för psykologi.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Klinisk forensisk psykologi, 7,5 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet

KI:s uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors hälsa. I Sverige står KI för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Klinisk forensisk psykologi, 7,5 hp!

Arrangörsrecensioner
(4,2)
Baseras på 7 recensioner
Alla recensioner för arrangören