Visa utbildning.se som: Mobil

COVID-19 - hur påverkas din utbildning? Vi samlar artiklar kring coronaviruset och utbildning samt tips för dig som ska söka utbildning. Läs mer här.

Kort om utbildningen
2 dagar
7 900 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-11-13 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

Patientsäkerhetslagen ställer tydliga krav på att händelseanalyser ska genomföras. För att kunna dra lärdom av och vidta förbättringsåtgärder utifrån inträffade tillbud och negativa händelser inom vård och omsorg krävs att verksamheterna har kompetent personal som kan utreda orsakerna till händelsen. Kursen tar hänsyn till den senaste versionen av handboken "Riskanalys och händelseanalys - Analysmetoder för att öka patientsäkerheten" från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser.

Kursinnehåll

-Initiering av analys/ansvarsfördelning

-Journalgranskning och dokumentgenomgång

-Planering av arbetet

-Intervjuteknik

-Utarbetande av händelsekedja

-Bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag

-Utarbetande av slutrapport

-Godkännande av förbättringsförslag, förankring och uppföljning i verksamheten

-Patientmedverkan

Mål och syfte

Denna kurs ger dig kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete samt hur en händelseanalys kan genomföras.


Kunskap och förståelse

Efter kursen kommer du kunna redogöra för:
- Vårdgivarens ansvar att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete
-Vårdgivarens ansvar för att utreda händelser som har lett till vårdskada
-Ansvarsfördelning och olika roller i ett analysteam
-Betydelsen av de olika delarna i en händelseanalys

Färdigheter

Du kommer även självständigt kunna:
-initiera och planera arbetet för en händelseanalys
-inhämta och sammanställa relevant information kring en vårdhändelse
-identifiera händelsekedjan som lett till en vårdsskada
-tillsammans med ett analysteam analysera bakomliggande orsaker till en händelse
-motivera och föreslå förbättringsförslag och hur dessa ska förankras och följas upp i verksamheten

Citat från tidigare kursdeltagare

"En överraskande bra kurs!"

"Jättenyttig och rolig utbildning!"

"Kursen är väldigt givande och lärorik!

Upplägg

Kursen läggs upp med en inledande seminariedag då teori om metodiken varvas med praktiska övningar.

Mellan kursträffarna sker självstudier på distans.

Du får sedan till uppgift att genomföra en händelseanalys utifrån sin egen verksamhet under handledning. Vid den andra seminariedagen presenteras deltagarnas genomförda händelseanalyser inför resten av kursdeltagarna.

Diskussion och reflektion av kursdeltagarnas genomförda arbeten ger möjlighet att lära av varandra och att få en djupare insikt i metodiken.

Tid & plats

Kursdagar är 13 november och 15 januari 2021.
Plats: Karolinska Institutet, Stockholm.

Investering

7 900 kr exkl. moms.

Examen, diplom m.m.

Efter genomgången kurs har du fått:

1. En grundläggande genomgång av metodiken vid händelseanalys.

2. Teori och praktiska övningar.

3. En djupare kunskap i intervjuteknik och vilka förbättringsåtgärder som är mer effektiva än andra.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Händelseanalys, 3 hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Recensioner

Snittbetyg: 4,5

Baseras på 2 recensioner.

Kursdeltagare
(5)
En givande utbildning vars kunskaper kommer till nytta på flera olika sätt i vardagen.
Kursdeltagare
(4)
Teori blandades med praktisk övning och diskussioner. Diskussionerna var väldigt givande och gav en bättre förståelse för processen.

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska institutet (KI) uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
(4,5)
Baseras på 2 recensioner.
Läs recensioner
Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 68 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar