Inga recensioner än

Compassionfokuserad terapi, 7,5hp

Längd
7,5 hp
Pris
32 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Längd
7,5 hp
Pris
32 000 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 september, 2023 se detaljer
Utbildningsform
Uppdragsutbildning
Få mer information om utbildningen, arrangörerna svarar oftast inom 48h 👍

Kursbeskrivning

Compassionfokuserad terapi (CFT) är en integrativ terapiform som har utvecklats av professor Paul Gilbert, University of Derby, Storbritannien. Metoden bygger på compassionfokuserade interventioner. CFT fokuserar på att stärka vår förmåga till omsorg om oss själva och andra, till samarbete och upplevelse av trygghet. Kursen är ackrediterad av Sveriges Psykologförbund som specialistkurs i klinisk psykologi.

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland.

Om Compassion

Compassion beskrivs i CFT som ett mentalt tillstånd som organiserar vår hjärna och därmed motiverar oss till medkännande beteenden. I kursen ingår Compassionate Mind Training (CMT) som är ett metodiskt sätt att utveckla förmågan till compassion med hjälp av olika färdigheter. Den teoretiska grunden i CFT är neurovetenskaplig forskning om emotioner och mentalisering. CFT har utvecklats för behandling av komplex psykiatrisk problematik, där skam och självkritik visat sig vara en bidragande och vidmakthållande faktor. Forskning visar att compassion är en färdighet som kan övas upp och som ger positiva förändringar i hjärnan.

Två personer som diskuterar

Foto: Shutterstock

Kommande kursstarter

1 tillgänglig kursstart

14 september, 2023

  • Uppdragsutbildning
  • Stockholm

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som arbetar med psykologisk behandling.

Behörig att antas till utbildningen är den som genomgått grundläggande psykoterapiutbildning.

Upplägg

Kursen är upplevelsebaserad, vilket innebär att deltagaren genom egen tillämpning och erfarenhet av metoden får förståelse för dess funktion. Vi arbetar omväxlande med teori och praktiska övningar. I kursen ingår även en fördjupning i neuropsykologiska aspekter av compassion. Compassion som en viktig aspekt i psykoterapi generellt kommer också att tas upp. Framför allt med fokus på ACT och DBT.

Kursen omfattar tolv heldagar med föreläsningar, praktiska övningar och handledning på patientarbete i grupp. Den sträcker sig över två terminer, med kursstart 14 september 2023. Undervisningstillfällena kommer vara ca 1 dag per månad och äga rum på torsdagar. I utbildningen planeras en tre dagars workshop med professor Paul Gilbert.

Lärare på kursen är Ingrid Landin,leg. psykolog/leg. psykoterapeut, Ebba Winai, leg. psykolog. Professor Paul Gilbert kommer också vara delaktig i utbildningen.

Tid & plats

Kursen startar 14 september 2023 och avslutas i juni 2024.

Undervisning och handledning sker på Centrum för psykiatriforskning, Norra Stationsgatan 69, 113 64 Stockholm. 

Undervisningstillfällena kommer att äga rum på torsdagar en gång i månaden.

Investering

Kursen är kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Psykiatri. Det avser anställda inom psykiatri SLSO, upphandlade enheter inom psykiatri (Stockholm) samt anställda inom psykiatrin i Region Gotland. I mån av plats är kursen även kostnadsfri för anställda inom verksamhetsområde Primärvård. Det avser anställda inom primärvård SLSO, upphandlade enheter inom primärvård (Stockholm) samt anställda inom primärvården Region Gotland.

Vid mån av plats kan vi även erbjuda plats på utbildningen för deltagare utanför grupperna ovan, då utgår en kostnad på 32 000 SEK, exkl. moms per deltagare.

Ansvarig Institution

Kursen ges av Kompetenscentrum för psykoterapi som är en del av Centrum för psykiatriforskning. Centrum för psykiatriforskning är en samverkansorganisation med två huvudmän, Karolinska Institutet (Institutionen för Klinisk Neurovetenskap) och Stockholms läns sjukvårdsområde.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Compassionfokuserad terapi, 7,5hp, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!
Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...

Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Highlights