Visa utbildning.se som: Mobil

Cancer och blodsjukdomar hos barn och ungdomar - ST Barnonkologi

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning
Kort om utbildningen
9 830 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2021-11-08 - Stockholm
Uppdragsutbildning
   
Stockholm

Kursbeskrivning

En kurs för blivande läkare som ger fördjupade kunskaper om när barncancer skall misstänkas och hur utredning initieras beroende på vårdnivå.

Efter kursen kommer du, i samråd med barnonkologiska centra, kunna handlägga initial utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av cancer hos barn och unga enligt gällande vårdprogram och ha kännedom om på vilka vårdnivåer de olika stegen sker.

Kursen är under LIPUS certifiering.

Foto: Getty Images

Målgrupp

Barnläkare under ST-utbildning, företrädesvis i senare delen av ST eller i början av ST i barnhematologi och barnonkologi.


Alla läkare som i sin verksamhet möter barn i behov av diagnos, utredning och behandling för blod- eller tumörsjukdom.

Kursinnehåll

Kursen ger:

• vägledning till blivande läkare, företrädesvis barnläkare, om när barncancersjukdom bör misstänkas.
• kunskaper kring utredning på hemortssjukhus och vid barnonkologiskt centrum för att ställa diagnos och för att genom vårdkedjan hantera de vanliga och viktiga sjukdomarna inom pediatrisk onkologi och hematologi.
• kännedom om ovanligare och allvarliga tillstånd inom dessa sjukdomsgrupper.
• fördjupad kunskap i att hantera vanliga akuta biverkningar till barncancerbehandling såsom infektioner, smärta och nutritionsproblem.
• inblick i "det svåra samtalet", liksom hur familjer bemöts när de har frågor kring familjeliv och sociala kontakter såsom skola, förskola och fritidsaktiviteter.
• kunskaper om de seneffekter av behandling som kan drabba barn som haft cancer och vikten av att följa detta över tid hos barn som haft cancer/transplanterats.
• fördjupade kunskaper om utredning och handläggning av akuta och kroniska tillstånd inom benign hematologi och koagulation.

Mål och syfte

Syftet med kursen är att deltagarna ska:

✓ kunna handlägga initial utredning, diagnostik, behandling och uppföljning av cancer (solida tumörer, CNS-tumörer och leukemier/lymfom) hos barn och unga enligt gällande vårdprogram.
✓ få kunskaper om akuta behandlingskomplikationer och deras handläggning samt om seneffekter och behov avuppföljning.
✓ få kunskap för att kunna bedöma barn och ungdomar med hemoglobinopatier, koagulationssjukdomar och ovanliga benigna hematologiska sjukdomar och deras
kroniska följdtillstånd.
✓ få djupare insikt i etiska frågeställningar och få vägledning för samtalet med patienter och föräldrar under olika skeden, såsom vid utredning, diagnostik, behandling och inför palliation.

ST-mål
Kunskapsmål/lärandemål:
SOSFS 2015:8
✓ Barn och ungdomsmedicin, a5, b5, c10
✓ Barn och ungdomshematologi och onkologi: a5, b5
SOSFS 2008:17
✓ Delmål 10, 13, 14

Tid & plats

Datum: 8-12 november 2021
Plats: Fysiska träffar på Karolinska Universitetssjukhuset Solna, Stockholm. Alternativt digitalt på distans om pandemin inte möjliggör fysiska träffar.

Föreläsare

Mats Heyman, överläkare och docent i barnonkologi vid Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Klas Blomgren, specialistläkare och professor i perinatal hjärnforskning vid Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Anna Nilsson, lektor vid Karolinska Institutet samt överläkare i barnonkologi, Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Mikael Sundin, överläkare och docent i barnonkologi och hematologi vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Ytterligare erfarna specialister kommer att medverka som föreläsare.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Cancer och blodsjukdomar hos barn och ungdomar - ST Barnonkologi, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Karolinska Institutet (KI) – ett av världens ledande medicinska universitet Karolinska Institutet erbjuder kompetensutveckling genom uppdragsutbildningar inom bland annat medicin, biomedicin, odontologi, vård och hälsa samt ledarskap.Karolinska Institutets uppdrag är att genom forskning och utbildning medverka till att förbättra människors...


Läs mer om Karolinska Institutet Uppdragsutbildning och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

Karolinska Institutet Uppdragsutbildning

Berzelius väg 3
171 77 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Cancer och blodsjukdomar hos barn och ungdomar - ST Barnonkologi!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 92 recensioner.
Alla recensioner för arrangören
Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Cancer och blodsjukdomar hos barn och ungdomar - ST Barnonkologi från Karolinska Institutet Uppdragsutbildning, fyll i dina uppgifter: