Integrity Due Diligence

JUC, i Stockholm (+1 orter)
Längd
6 timmar
Pris
8 995 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 mars, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Längd
6 timmar
Pris
8 995 SEK exkl. moms
Nästa kurstillfälle
14 mars, 2024 (+2 kursstarter)
Utbildningsform
Öppen utbildning, Onlineutbildning
Kursen är bokningsbar via arrangörens hemsida 🤗

Kursbeskrivning

Hantera leverantörsledets komplexa utmaningar och skydda företags rykte

Kraven på hållbarhet i leverantörsledet ställs från flera perspektiv. För det första: motverkande av mutor, penningtvätt och korruption, straffrättsligt och från det etiska perspektivet. För det andra: kunders och även personalens krav på en hållbar och etisk verksamhet. För det tredje: nya regelverk på både internationell nivå och från EU.
Syftet med kursen är att förstå vilka lagar, andra regler och god sed som finns och som är under utveckling, samt att ge en förståelse för hur man strukturerar hanteringen av tredjepartleverantörer på ett praktiskt sätt.

Viktiga takeaways:

 • En uppdatering av relevant lagstiftningsutveckling
 • Hur riskklassificering av tredjepartsleverantörer görs i praktiken
 • Hur man kan genomföra kontroll/företagsbesiktning av tredjepartleverantörer (integrity due diligence/IDD)
 • Förslag på bra riskreducerande åtgärder
 • Hur arbetet kan organiseras internt i en verksamhet

Kursen har ett huvudfokus på antikorruption, men inkluderar även mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden samt penningtvätt/terrorfinansiering.

Kommande kursstarter

Välj mellan 2 kursstarter

14 mars, 2024

 • Öppen utbildning
 • Stockholm

14 mars, 2024

 • Onlineutbildning
 • Distans

Målgrupp

Kursen är en specialist-/nyhetskurs som riktar sig till compliance managers/officers, chefs- och bolagsjurister, advokater, ESG-/etik-/hållbarhetsansvariga, inköps-/sourcingfunktion och kontraktsansvariga.

Kursinnehåll

Företag verkar i en komplex och globaliserad värld och samarbete med affärspartners är helt centralt för att uppnå strategiska mål. Integrity due diligence (bakgrundsutredning) av tredje part har länge varit ett fokusområde för att hantera risken för korruption och annan ekonomisk brottslighet. Det sker ofta som en del i företagens inköpsfunktion, riskhanteringsfunktion eller som en del av arbetet med compliance/regelefterlevnad.
Det ställs dock allt hårdare krav på företagens ansvar gentemot tredjepartsleverantörer både inom anti-korruption, anti-penningtvätt och även mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Det sker också en ökad regelutveckling inom området.
Vår svenska Kod mot korruption i näringslivet (Näringslivskoden) tar särskilt upp relationen till leverantörer och andra tredjeparter. Det innebär att en god riskbedömning och due diligence-bedömningar av tredjepartsleverantörer är viktig för att kunna uppfylla de krav som koden ställer.
I den här kursen går vi på djupet i flera frågor, bland annat:

 • En uppdatering av relevant lagstiftningsutveckling, inklusive svensk straffrätt, förslaget till EU-direktiv (CSDDD), FN-konventioner, Näringslivskoden samt i korthet även penningtvättsregelverket.
 • Rättsfall/praxis på området, i Norden och internationellt.
 • Praktisk förståelse för riskklassificering av tredje part och konkret implementering av bakgrundsutredningar/integrity due diligence av tredje part.
 • Praktisk förståelse för goda riskreducerande åtgärder och uppföljning av eventuella röda flaggor, avtalsbestämmelser/klausuler, uppföljningsrutiner efter att avtal slutits m.m.
 • Förståelse för hur arbetet kan organiseras internt i en verksamhet, det vill säga roller, ansvar, rapporteringslinjer mm.

Kursmaterial

Du får tillgång till kurspresentationen och annat relevant material genom JUC:s materialportal online.

Intresseanmälan

Beställ information

Fyll i formuläret för att få mer information om Integrity Due Diligence, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

reCAPTCHA logo Den här hemsidan är skyddad av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor tillämapas.
JUC
Strandvägen 7A
114 56 Stockholm

Praktisk inriktad undervisning med hög professionell nivå

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark år 2001. Vi erbjuder högkvalitativ fortbildning för jurister, advokater, revisorer, fastighetsmäklare och ett brett utbud av andra yrkesverksamma. Årligen håller vi även i evenemang för över 15 000 deltagare på 500...

Läs mer om JUC och visa alla utbildningar.

Highlights