Visa utbildning.se som: Mobil

Nätverk i Kommersiell Avtalsrätt

JUC Sverige
Kort om utbildningen
4 tillfällen
5 738 SEK exkl. moms
   
Malmö
JUC Sverige

Kursbeskrivning

Nätverk i Kommersiell Avtalsrätt, Malmö


All kommersiell verksamhet sker genom avtal. All försäljning, alla köp, all M&A, alla entreprenader, alla samarbeten, all outsourcing, all offentlig upphandling, alla OPS-konstruktioner osv. sker genom avtal. Trots att det finns mer som förenar de olika tillämpningsområdena än vad som skiljer dem åt, är det emellertid betydligt vanligare att fokus riktas mot enskildheterna än att helheten – den kommersiella avtalsrätten – sätts i fokus.

Syftet med nätverket Kommersiell avtalsrätt är därför att komplettera en sådan ordning genom att fokusera på de avtalsrättsliga frågorna som sådana, i stället för på deras applicering i enskilda segment av avtalsrätten.

Vid nätverkets olika mötestillfällen får du möjlighet att bekanta dig med några av landets främsta och mest erfarna experter inom den kommersiella avtalsrätten, vilka behandlar aktuella ämnen och problemställningar på både akademisk och praktisk nivå. Dagordningen sätts av nätverksledaren som ansvarar för att tillse att mötena ges ett aktuellt och lärorikt innehåll. Utöver nätverksledaren kommer externa föredragshållare att bidra med aktuella ämnen och dessutom kommer deltagare i nätverket att bidra. Som medlem av nätverket kan du komma med förslag på relevanta ämnen och föredragshållare som skulle kunna bidra till att nätverket når sin fulla potential.

Möte 1 – Torsdag den 16 april 2020

Huvudtema: Avtalets grundförutsättningar och avtalsbundenhet i svenska och internationella förhållanden

Avtalsstruktur och avtalsbundenhet

 • Vanliga typer av kommersiella avtal
 • Avtalsstruktur och innehåll
 • avtalsbundenhet
 • Pacta sunt servanda – men vad är det som skall hållas?
 • Allmänna avtalsvillkor och standard avtal

Möte 2 – Tisdag den 9 juni 2020

Huvudtema: Avtalsvillkor

Avtalsvillkor (Lex Generalis och Specialis)

 • Parters lojalitetsplikt m.m.
 • Leveransvillkor och försening
 • Betalningsvillkor och bankgarantier
 • Ansvars och ägande övergång
 • Garantiåtaganden
 • Tilläggsarbeten och tilläggstjänster.
 • Immaterialrättsreglering
 • Uppehåll (”Suspension”) och hävning (”Termination”) av avtal

Möte 3 – Torsdag den 8 oktober 2020

Huvudtema: Skadestånd och ansvar

Skadestånd och ansvar

 • Skadeståndsskyldighet och dess reglering i avtal
 • Begränsning av ansvarsskyldighet
 • Direkt och indirekta förluster
 • Försenings- och utförandevite

Produktansvar

 • Produktansvar
 • Köplagens undantag för produktskador
 • CISG:s undantag för personskador

Möte 4 – Torsdag den 14 januari 2021

Huvudtema: Tvistlösning och tillämplig lag

Lag val

 • Svensk rätt vs utländskrätt
 • Rättsföljder.

Tvistlösningsmetoder

 • Medling
 • Alternative Dispute Resolution (ADR) och Dispute Board
 • Domstolsförfarande
 • Skiljeförfarande
 • Verkställighet

Hur påverkar COVID-19 denna utbildning?

Vi på utbildning.se är övertygade om att kunskap driver människor och organisationer framåt. Det gör även de arrangörer vi samarbetar med.
Många utbildningar ställs exempelvis om från klassrums- till distansutbildning.

För att ta reda på om en utbildning påverkas med anledning av COVID-19, kontakta gärna arrangören.

Målgrupp

Nätverkets prioriterade målgrupper är advokater och bolagsjurister samt andra personer inom näringsliv och förvaltning som sluter eller ansvarar för avtal, såsom verkställande direktörer, försäljningschefer, inköpschefer, och andra som har ett intresse för kommersiell avtalsrätt.

Upplägg

Syftet med nätverket i kommersiell avtalsrätt är att genom föreläsningar och workshops erbjuda kvalificerad kompetensutveckling.

Nätverket är ett forum där vi på en både akademisk och praktisk nivå kan diskutera aktuella teman, ämnen och problemställningar samt utväxla erfarenheter och kunskaper på området. Vi kommer att genomföra fyra effektiva och målriktade nätverksmöten per år om vardera 4,5 timmar. Om du är advokat betyder detta att du som deltagare i nätverket samtidigt infriar advokatsamfundets årliga krav om 18 timmars obligatorisk utbildning.

Investering

Alla deltagare i nätverket får relevant dokumentation.

Totala investeringen för 4 tillfällen är 22 950 kr

Kursledare

 • Mikael Wahlgren, VD & juridisk rådgivare, Linton & Wahlgren

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Nätverk i Kommersiell Avtalsrätt, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JUC Sverige

JUC Sverige

KVALITET SEDAN 2001

JUC är en specialiserad kursverksamhet som ursprungligen etablerades i Danmark 2001. JUC är ledande inom sin bransch på den danska marknaden, avseende kurser och nätverk avsedda för advokater, jurister, revisorer, fastighetsmäklare och en lång rad andra yrkesfolk. Vi genomför årligen arrangement...


Läs mer om JUC Sverige och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JUC Sverige

Strandvägen 7A
114 56 Stockholm Stockholms län

 Visa telefonnummer

Intresseanmälan

För att få mer information om utbildningen Nätverk i Kommersiell Avtalsrätt från JUC Sverige, fyll i dina uppgifter:

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Nätverk i Kommersiell Avtalsrätt!

Arrangörsrecensioner
(5,0)
Baseras på 3 recensioner.
Alla recensioner för arrangören

Liknande utbildningar