Visa utbildning.se som: Mobil

Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
2 dagar
7 950 SEK exkl. moms
Nästa tillfälle: 2020-04-01 09:30 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Socialtjänsten har den senaste tiden ställts inför stora utmaningar. Arbetet som alltid varit komplext har blivit ännu mer mångfacetterat. Likaså de juridiska grunderna för socialtjänstens arbete. Socialtjänstlagen är alltjämt stommen i den svenska socialrätten. Alla som arbetar inom socialtjänsten behöver ha mycket goda kunskaper om vad som föreskrivs i denna lag, men även hur den kompletteras av andra lagar och författningar samt hur hela det stora regelområdet tillämpas.

Denna kurs ger en god översikt över socialtjänstlagens olika delar med fokus på verksamhetsområdet individ- och familjeomsorg, IFO. Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag måste varje avsnitt kompletteras med kunskap om andra författningar. Därför pratar vi även om föräldrabalken, utlänningslagen, lagen om mottagande av asylsökande, LVU och LVM med flera. Relevant praxis från Högsta förvaltningsdomstolen presenteras samt intressanta kammarrättsdomar och JO-beslut på området. 

Kursen riktar sig till chefer och handläggare som är i behov av en grundläggande kurs inom ämnet men kan även passa förtroendevalda m.fl. Kursens fokus är på verksamhet inom individ och familjeomsorgen. Då kursen ger en gedigen helhetsbild över socialtjänstjuridiken med fokus på IFO lämpar den sig bra även för nyanställda. 

Vi går genom de grundläggande principerna om självbestämmanderätt och integritet samt barnets bästa och principernas praktiska innebörd belyses särskilt. Ansvarsfördelningen kommuner emellan kommer även att förklaras samt hur EU-rätten påverkar kommunens ansvar. Ett centralt tema i kursen är bedömningen av individers rätt till ekonomiskt och annat bistånd samt vad lagen anvisar i fråga om placering av barn och vuxna i familjehem och hem för vård och boende. Vi tar upp aktuella spörsmål i detta sammanhang, till exempel i fråga om människor på flykt och utsatta EU-medborgare.  Vi går även översiktligt genom den tvångslagstiftning som kompletterar socialtjänstlagen samt ger vägledning i hur ett ärende ska hanteras och de krav som lagstiftaren ställer på handläggningen.

Överklagandeprocessen behandlas med utgångspunkt i hur den ska skötas från förvaltningens sida och vi avrundar kursen med en genomgång av de sekretessregler som socialtjänsten har att förhållas sig till och de sanktioner som på olika sätt aktualiseras när socialtjänsten inte fungerar som den ska.

Det här är en av våra kurser inom sociarätt.

Kommentarer från tidigare kurstillfällen: 
"Jag tyckte jag kunde området men lärde mig mycket"
"Mycket bra föreläsare, engagerad, kunnig och trevlig"
"Kursen väckte intresse att förkovra mig i ämnet"
"Mycket bra, tydligt, verklighetsförankrat"

Investering

7 950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hon för processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på kommunens vägnar och avfattar överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Natalie håller kurser inom socialrätt, kurser inom skoljuridik och kurser inom offentlig förvaltning och skriver för JP Skolnet, JP Socialnet och JP Förvaltningsnet.

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

Plats

Citykonferensen, Stockholm

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

Oavsett om du behöver utökade kunskaper inom ett rättsområde eller en uppdatering på de senaste lagändringarna, har JP Infonet en utbildning som passar dig. Företagets kurserna hålls i Stockholm, Göteborg, Karlstad och Malmö. Kundanpassade utbildningar hålls på plats hos dig...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Socialtjänstjuridik idag - en grundkurs om lagstiftningen och rättstillämpningen!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1545 recensioner.
Alla recensioner för arrangören