Visa utbildning.se som: Mobil

Sekretess inom hälso- och sjukvården

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: 2019-03-05 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Offentlighet och sekretess är komplicerade bestämmelser som kräver noggranna bedömningar i varje enskilt fall. I den offentliga hälso- och sjukvården gäller sekretess som huvudregel för uppgift om en enskilds hälsotillstånd såvida det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att patient eller närstående lider men. Inom den enskilda hälso- och sjukvården får uppgift om enskilds hälsotillstånd inte obehörigen röjas. Sekretess i förhållande till patient gäller enbart om det är av synnerlig vikt att uppgiften i fråga ej lämnas ut. Flertalet ytterligare specifika sekretessbestämmelser förekommer för olika situationer och bedömningarna är ofta hårfina.

Heldagskurs

Denna heldagskurs förser deltagarna med en grundlig genomgång av de sekretess- och sekretessbrytande bestämmelser som råder inom hälso- och sjukvården samt uppgiftsskyldighet, eller uppgiftsmöjlighet i vissa fall. Utlämnandeprocessen, menprövning samt de eventuella sanktioner som kan aktualiseras vid exempelvis brott mot tystnadsplikt behandlas även.

Vem kursen riktar sig till

Kursen riktar sig till dig som arbetar inom vården, antingen med direkt patientkontakt eller dig som har en ledande roll som verksamhets- eller mellanchef, samt till dig som arbetar med sjukvård på annat sätt inom kommun eller landsting alternativt inom privata vårdinstitutioner.

I priset ingår frukost, lunch och eftermiddagsfika samt kursdokumentation.  

Kursledare

Kursledare är Linda Larsson och Hans Adler som parallellt kombinerar de juridiska och medicinska frågeställningarna vilket ger en unik kombination av teori och praktiska exempel.

Investering

2 995 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Linda Larsson

Linda Larsson arbetar som regionjurist på Region Skåne och har där ett särskilt ansvar för hälso- och sjukvårdsrätt och därtill kopplade frågor som offentlighet och sekretess. I sin anställning lämnar Linda löpande rådgivning till landstingets förvaltningar och håller kontinuerligt utbildningar. Hon företräder även myndigheten i samband med exempelvis olika domstolsprövningar och talan vid Justitieombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen. Tidigare har Linda mångårig erfarenhet från annan offentlig förvaltning i form av arbete vid såväl allmän- som förvaltningsdomstol samt Kriminalvården. Linda skriver och håller även utbildningar och föreläsningar inom ramen för sitt eget bolag.

Linda skriver expertanalyser i JP Sjukvårdsnet och i JP Skolnet. 

Hans Adler

Hans Adler har särskilt inriktat sig på medicinsk juridik och är medicinsk sakkunnig vid förvaltningsrätten i Uppsala. Han är även författare och har belyst många av de juridiska frågeställningar som uppkommer inom medicinen i flertalet böcker. Hans skriver för JP Sjukvårdsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Sekretess inom hälso- och sjukvården, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Sekretess inom hälso- och sjukvården!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1153 recensioner
Alla recensioner för arrangören