Visa utbildning.se som: Mobil

Offentlighet och sekretess för socialtjänsten

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: 2019-03-21 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Alla som arbetar inom socialtjänsten konfronteras med frågor kring offentlighet och sekretess samt hantering av de personuppgifter som behandlas. Det spelar ingen roll om du är behandlare, socialsekreterare, chef inom socialtjänsten eller förtroendevald i en socialnämnd. Alla som tillhör en socialnämnd och en socialförvaltning måste ha goda kunskaper om sin sekretess.

Offentlighetsprincipen och sekretessreglerna och deras tillämpning kan uppfattas som svåröverskådliga. Det är inte alltid en lätt uppgift för en socialsekreterare eller en biståndshandläggare att bedöma huruvida en uppgift ska lämnas ut eller inte till någon som har begärt att den lämnas ut.  Det massmediala trycket kan ofta göra att situationen känns pressande. Behovet av en korrekt handläggning och bedömning skärps därför ytterligare.

Kursen Offentlighet och sekretess för socialtjänsten tar ett avstamp i tryckfrihetsförordningen och förklarar vad som är en allmän handling innan vi går noggrant genom alla tillämpliga sekretessbestämmelser och hur man gör sekretessprövningar. Dessutom bearbetar vi ingående de sekretessbrytande bestämmelserna i 26 kap. och 10 kap. OSL samt möjligheterna till samverkan med andra myndigheter utifrån sekretessregleringen.

Vi tar även upp alla relevanta uppgiftsskyldigheter som är utspridda i speciallagstiftning, t.ex. i utlänningslagen, socialförsäkringsbalken etc. Vi berör personuppgiftslagen och den nya dataskyddsförordningen samt hur hanterar man en begäran om registerutdrag enligt PUL.

Tidigare deltagare tyckte;
"Otroligt intressant och nyttig information. Mycket att ta in men Tydligt förklarat så att alla förstår"
"Bra och engagerad föreläsare. Lätt att hänga med och bra dokumentation"
"Natalie är underbar att lyssna på"

Kursen riktar sig till alla som arbetar inom socialtjänsten (både IFO och Vård och omsorg). 

Investering

3 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 3 590 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Natalie Glotz Stade

Natalie Glotz Stade arbetar som stadsjurist i Malmö stad sedan 2008 där hon bland annat ger rådgivning och utbildning till de kommunala förvaltningarna, tjänstemännen och förtroendevalda. Hon för processer i allmän domstol och förvaltningsdomstol på kommunens vägnar och avfattar överklaganden och yttranden till domstolar, JO och tillsynsmyndigheter samt andra juridiska dokument. Natalie har tidigare varit föredragande på Förvaltningsrätten i Malmö, utbildare för Domstolsverket, lärare i juridik på Lunds universitet och utbildningskonsult inom näringslivet. Hon är även författare i Förvaltningsrättslig tidskrift.

Natalie håller utbildningar inom socialrätt, skoljuridik och förvaltningsrätt för JP Utbildning och skriver för JP Skolnet, JP Socialnet och JP Förvaltningsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlighet och sekretess för socialtjänsten, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Offentlighet och sekretess för socialtjänsten!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1145 recensioner
Alla recensioner för arrangören