Visa utbildning.se som: Mobil

Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: 2019-05-09 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Bestämmelserna om CSR (Corporate Social Responsibility), eller miljö-, sociala- och arbetsrättsliga hänsyn, i offentlig upphandling har utvecklats alltsedan Sverige fick ett regelverk, grundat på EU-direktiv, den 1 januari 1994.

Bestämmelserna får allt större uppmärksamhet från politiskt håll men även från olika intresseorganisationer som kräver att svenska upphandlare ställer inte bara ställer affärsmässiga utan även olika typer av etiska krav i offentliga upphandlingar.

Möjligheten att ställa miljö-, sociala- och arbetsrättsliga krav i offentliga upphandlingar bygger på samma förutsättningar, nämligen bestämmelserna om de fria rörligheterna i EUF-fördraget och de grundläggande unionsrättsliga principerna. EUF-fördragets bestämmelser säger att den unionsrättsliga politiken om bl.a. miljö, sociala hänsyn, jämställdhet m.m. ska få genomslag även i den praktiska verksamheten i unionen.

Det ska alltså gå att ställa sådana krav men de får inte innebära hinder för den fria rörligheten. Det innebär att kraven måste ha en koppling till föremålet för upphandlingen, de måste anges i förväg, kraven ska vara mätbara, gå att följa upp och stå i överensstämmelse med rättsprinciperna.

För att kunna ta miljö-, sociala- och arbetsrättsliga hänsyn i offentlig upphandling är det nödvändigt att veta hur och när sådana krav får och i vissa fall ska ställas för att stå i överensstämmelse med lagen om offentlig upphandling, LOU.

Under dagen ges en grundlig redovisning av utvecklingen av CSR i offentlig upphandling, av de arbetsrättsliga bestämmelser som antagits i Sverige och hur rättsläget i dag ser ut vad gäller rättsfall, lagstiftning och praktik.

Kursen riktar sig till

Kursen passar för upphandlare/inköpare som har arbetar med offentlig upphandling och som vill förbättra kunskaperna om möjligheterna att ställa miljö-, sociala- och arbetsrättsliga krav i offentlig upphandling.

Kursen är även lämplig för advokater, politiker och andra beslutsfattare, leverantörer till det offentliga m.fl. som har intresse av att fördjupa sina kunskaper om dessa bestämmelser.

Investering

6 950 kr. Med JP:s kundrabatt endast 5 950 kr(exkl. moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Andrea Sundstrand

Docent Andrea Sundstrand, Stockholms universitet, har undervisat om offentlig upphandling sedan år 1994. Hon har tidigare arbetat på Nämnden för offentlig upphandling, suttit i Konkurrensverkets upphandlingsråd och i Upphandlingsmyndighetens Insynråd. Andrea är ansvarig för specialkurserna i offentlig upphandling vid Juridicum i Stockholm och är även ansvarig utgivare och grundare av Upphandlingsrättslig Tidskrift, UrT. Härutöver undervisar hon om offentlig upphandling vid George Washington universitetet i Washington, vid King's Collage i London, vid universitetet i Turin och vid Tartu universitet i Tallin.

Skriver för JP Upphandlingsnet.

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Offentlig upphandling – möjligheterna till miljö-, sociala- eller arbetsrättsliga hänsyn!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1192 recensioner
Alla recensioner för arrangören