Visa utbildning.se som: Mobil

Ny som inspektör i kommunal verksamhet

JP Infonet AB
Kort om utbildningen
1 dag
Nästa tillfälle: 2019-06-12 09:15 - Stockholm
Öppen utbildning
   
Stockholm
Svenska

Kursbeskrivning

Som inspektör i kommunal verksamhet berörs man av flera olika omfattande regelsystem utöver den lagstiftning som styr den verksamhet tillsynen avser. Kommunallagen styr den kommunala verksamheten i grunden. Den kan sägas utgöra spelreglerna för den kommunala demokratin. Kommunallagen innehåller ett antal bestämmelser som styr den kommunala processen och den kommunala ärendehandläggningen.

Utöver kommunallagen styrs en stor del av verksamheten, framförallt handläggning av ärenden, även av förvaltningslagens bestämmelser. För handläggningen av ärenden i kommunen krävs därför kunskaper om förvaltningslagen.

För alla som är verksamma inom offentlig sektor är kunskaper om offentlighetsprincipen av central betydelse. Att känna till reglerna om allmänna handlingar i tryckfrihetsförordningens 2 kap. och reglerna om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen är därför av yttersta vikt.

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) samt därtill anslutande reglering påverkar alla verksamheten så även handläggare i kommunen. Att känna till såväl grunderna i dataskyddsreformen som i vilka avseende dessa påverkar handläggarnas dagliga arbete är viktigt, inte minst då omfattande sanktioner knutits till dessa regler.

Syftet med kursen är att ge praktiskt användbar grundläggande kunskap om viktiga regler som gäller för inspektörer i kommunal verksamhet särskild med inriktning på ärendehandläggningen. 

Investering

4 550 kr. Med JP:s kundrabatt endast 3 950 kr (exkl.moms). Kaffe, lunch och dokumentation ingår.

Kursledare

Christer Hjert

Christer Hjert är kammarrättsfiskal med flerårig erfarenhet som förbundsjurist vid Svenska Kommunförbundet (nuvarande SKL). Han har även varit biträdande kommundirektör i Norrtälje kommun, vice VD i kommunens koncernmoderbolag samt VD och delägare i KommunLex AB. Han är en av landets mest erfarna jurister/konsulter inom området kommunal verksamhetsjuridik, organisation och verksamhetsutveckling. Christer håller utbildningar inom allmän förvaltningsrätt och skriver lagkommentarer. 

Plats

Citykonferensen, Stockholm

Intresseanmälan

Fyll i formuläret för att få mer information om Ny som inspektör i kommunal verksamhet, direkt från arrangören. Det är gratis och inte bindande!

JP Infonet AB

JP Infonet Logga

JP Infonet anordnar juridiska utbildningar inom flertalet rättsområden, som till exempel socialrätt, miljörätt, fastighets- och entreprenadrätt, arbetsrätt, allmän förvaltningsrätt och skoljuridik. Samtliga utbildningar innehåller en genomgång av det aktuella regelverket på området och relevant praxis behandlas. Utbildningarna ger dig praktiskt viktiga kunskaper som du...


Läs mer om JP Infonet AB och visa alla utbildningar.

Kontaktuppgifter

JP Infonet AB

Kornhamnstorg 6
103 16 Stockholm

 Visa telefonnummer

Recensioner
Kursrecensioner
Bli den första att recensera Ny som inspektör i kommunal verksamhet!

Arrangörsrecensioner
(4,6)
Baseras på 1192 recensioner
Alla recensioner för arrangören